Latvian flag

Es runāju Latviešu valodā un es gribu iemācīties Angļu valodu

US flag

"The Shores of Normandy" by Jim Radford

"Normandijas Krasti" no Džima Radforda

Pentatronix

Klikšķiniet šeit, lai noskatītos video.

Klikšķiniet šeit, lai noklausītos pilno audio ierakstu.

Line 1 / 24

In the cold gray light of the 6th of June in the year of 44,

in the cold gray light

of the sixth

of June

in the year of forty-four

aukstajā pelēkajā gaismā

sestajā

Jūnijā

četrdesmit ceturtajā gadā

Aukstajā pelēkajā gaismā, 6. jūnijā 44. gadā,

Line 2 / 24

The Empire Larch sailed out from Poole to join with thousands more.

the Empire Larch

sailed out

from Poole

to join

with thousands

more

Larča Impērija

kuģoja ārā

no Pooles

lai pievienotos

ar tūkstošiem

vairāk

Larča Impērija kuģoja no Pooles, lai pievienotos tūkstošiem vairāk.

Line 3 / 24

The largest fleet the world had seen, we sailed in close array,

the largest fleet

the world

had seen

we sailed

in close array

vislielākā flote

pasaule

bija redzējusi

mēs kuģojām

ļoti tuvu

Vislielākā flota, kādu pasaule bija redzējusi, mēs kuģojām ļoti tuvu,

Line 4 / 24

And we set our course for Normandy at the dawning of the day.

and

we set

our course

for Normandy

at the dawning

of the day

un

mēs uzlikām

mūsu ceļš

uz Normandiju

rītausmā

dienas

Un mēs uzlikām galamērķi uz Normandiju uz dienas rītausmu.

Line 5 / 24

There was not one man in all our crew but knew what lay in store,

there was

not one man

in all our crew

but knew

what lay in store

tur bija

neviens vīrs

visā mūsu komandā

bet zināja

kas guļ veikalā

Visā mūsu komandā nebija neviens vīrs, kurš nezinātu, kas viņus sagaida,

Line 6 / 24

For we had waited for that day through five long years of war.

for (because)

we had waited

for that day

through five long years

of war

jo

mēs bijām gaidījuši

to dienu

cauri pieciem gariem gadiem

kara

Jo mēs bijām gaidījuši to dienu piecus garus kara gadus.

Line 7 / 24

We knew that many would not return, but all our hearts were true,

we knew

that

many would not return

but

all our hearts

were true

Mēs zinājām

tas

daudzi neatgrieztos

bet

visas mūsu sirdis

bija patiesas

Mēs zinājām, ka daudzi neatgriezīsies, bet visas mūsu sirdis bija patiesas,

Line 8 / 24

For we were bound for Normandy, where we had a job to do.

for (because)

we were bound

for Normandy

where

we had

a job to do

jo

mēs bijām piesieti

pie Normandijas

kur

mums bija

darbs jāizdara

Jo mēs bijām piesieti Normandija, mums bija darbs, kas jāizdara.

Line 9 / 24

Now the Empire Larch was a deep-sea tug with a crew of thirty-three,

now

the Empire Larch

was

a deep sea tug

with a crew

of thirty-three

tagad

Larča Impērija

bija

dziļš jūras velkonis

ar komandu

no trīsdesmit trīs

Tagad Larča Impērija bija dziļš jūras velkonis ar trīsdesmit trīs cilvēku apkalpi,

Line 10 / 24

And I was just the galley boy on my first trip to sea.

and

I was

just (only)

the galley boy

on my first trip

to sea

un

es biju

tikai

kambīzes zēns

manā pirmajā braucienā

uz jūru

Un es biju vienkārši kambīzes zēns savā pirmajā braucienā uz jūru.

Line 11 / 24

I little thought when I left home of the dreadful sights I'd see,

I thought

little

when

I left home

of the dreadful sights

I would see

es domāju

mazs

kad

es pametu mājas

no šausminošajiem skatiem

es redzētu

Es daudz nedomāju, kad pametu mājas no šausminošajiem skatiem, ko es redzētu,

Line 12 / 24

But I came to manhood on the day that I first saw Normandy.

but

I came

to manhood

on the day

that

I first saw

Normandy

bet

es atnācu

uz vīrišķību

tajā dienā

tas

es pirmo redzēju

Normandija

Bet es pieaugu uz vīrišķību tajā dienā, kad pirmo reizi redzēju Normandiju.

Line 13 / 24

At Arromanches off the Beach of Gold, 'neath the rockets' deadly glare,

At Arromanches

off the Beach of Gold ("Gold Beach")

beneath the rockets' deadly glare

pie Aromančes

no Zelta Pludmales

zem raķešu nāvējošā spīduma

Pie Aromančes no Zelta Pludmales, zem raķešu nāvējošā spīduma,

Line 14 / 24

We towed our blockships into place and we built a harbour there.

we towed

our blockships

into place

and

we built

a harbour

there

mēs aizvilkām

mūsu bloku kuģi

uz vietu

un

mēs uzbūvējām

osta

tur

Mēs aizvilkām savus bloku kuģus uz vietu un uzbūvējām tur ostu.

Line 15 / 24

'Mid shot and shell we built it well, as history does agree,

amid shot and shell

we built it

well

as

history does agree

starp šāvieniem un patronām

mēs to uzbūvējām

labi

vēsture piekrīt

Starp šāvieniem un patronām mēs to labi uzbūvējām, kā vēsture piekrīt,

Line 16 / 24

While brave men died in the swirling tide on the shores of Normandy.

while

brave men died

in the swirling tide

on the shores

of Normandy

kamēr

drosmīgi vīri nomira

virpuļojošajā straumē

krastos

Normandijas

Kamēr drosmīgi vīri mira virpuļojošā straumē Normandijas krastos.

Line 17 / 24

For every hero's name that's known, a thousand died as well.

for every hero's name

that is known

a thousand died

as well (in addition, also)

par katra varoņa vārdu

kas ir zināms

tūkstoši nomira

arī

Par katra varoņa vārdu, kas ir zināms, tūkstoši arī nomira.

Line 18 / 24

On stakes and wires their bodies hung, rocked in the ocean swell,

on stakes and wires

their bodies hung

rocked

in the ocean swell

uz stabiem un vadiem

viņu ķermeņi karājās

nesa turp un atpakaļ

okeāna bangās

Viņu ķermeņi karājās uz stabiem un vadiem, nesti turp un atpakaļ okeāna bangās,

Line 19 / 24

And many a mother wept that day for the sons they loved so well,

and

many a mother wept

that day

for the sons

they loved

so well

un

daudzas mātes raudāja

tajā dienā

pēc dēliem

viņas mīlēja

tik ļoti

Un daudz mātes tajā dienā raudāja pēc dēliem, kurus viņas tik ļoti mīlēja,

Line 20 / 24

Men who cracked a joke and cadged a smoke as they stormed the gates of Hell.

men

who cracked a joke

and

cadged a smoke

as

they stormed

the gates of Hell

vīri

kas stāstīja joku

un

prasīja cigureti

viņi traucās

Elles vārti

Vīri, kuri stāstīja jokus un prasīja cigatetes kā viņi traucās pretī Elles vārtiem.

Line 21 / 24

As the years pass by, I can still recall the men I saw that day,

as

the years pass by

I can recall

still

the men

I saw

that day

gadi pgāja

es atceros

vēl joprojām

tie vīri

es redzēju

tajā dienā

Gadiem ejot, es vēl joprojām atceros tos vīrus, kurus redzēju tajā dienā,

Line 22 / 24

Who died upon that blood-soaked sand where now sweet children play,

who died

upon that blood soaked sand

where

now

sweet children play

kuri mira

uz tām asins pilnajām smiltīm

kur

tagad

jauki bērni spēlējas

Kuri mira uz asins pilnajām smiltīm, kur tagad rotaļājas jauki bērni,

Line 23 / 24

And those of you who were unborn, who've lived in liberty,

and

those of you

who were unborn

who have lived

in liberty

un

tie no jums

kuri nebija dzimuši

kuri dzīvojuši

brīvībā

Un tie no jums, kuri nebija dzimuši, kuri dzīvojuši brīvībā,

Line 24 / 24

Remember those who made it so on the shores of Normandy.

remember those

who made it

so

on the shores

of Normandy

atcerieties tos

kuri uztaisīja

šo

uz krastiem

Normandijas

Atcerieties tos, kuri šos Normandijas krastus tādus izveidoja.