Latvian flag

Es runāju Latviešu valodā un es gribu iemācīties Angļu valodu

US flag

"Sound of Silence" - Disturbed

"Klusuma Skaņa" - Disturbed

World Trade Center 9-11-2001

Klikšķiniet šeit, lai noskatītos video

Klikšķiniet šeit, lai noklausītos pilno audio ierakstu

Line 1 / 34

Hello, darkness, my old friend,

hello

darkness

my old friend

Sveiki

tumsa

mans vecais draugs

Sveika, tumsa, mans vecais draugs,

Line 2 / 34

I've come to talk with you again,

I have come

to talk

with you

again

Es esmu atnācis

runāt

ar tevi

atkal

Es esmu atnācis atkal ar tevi parunāt,

Line 3 / 34

Because a vision softly creeping...

because

a vision

softly

creeping

jo

vīzija

maigi

slīdošs

Jo maigi slīdoša vīzija...

Line 4 / 34

...left its seeds while I was sleeping,

left

its seeds

while

I was sleeping

atstāt

savas sēklas

kamēr

es gulēju

...atstāja savas sēklas, kamēr es gulēju,

Line 5 / 34

And the vision that was planted in my brain,

and

the vision

that

was planted

in my brain

un

tā vīzija

kas

tika iestādīta

manās smadzenēs

Un tā vīzija, kas tika iestādīta manās smadzenēs,

Line 6 / 34

Still remains,

still

remains

vēl joprojām

paliek

Vēl joprojām paliek,

Line 7 / 34

Within the sound of silence.

within the sound

of silence

iekšā skaņā

klusuma

Iekšā klusuma skaņā.

Line 8 / 34

In restless dreams I walked alone,

in restless dreams

I walked

alone

nemierīgos sapņos

es staigāju

viens pats

Es staigāju viens pats nemierīgos sapņos,

Line 9 / 34

Narrow streets of cobblestone,

narrow streets

of cobblestone

šauras ielas

bruģakmens

Šauras bruģakmens ielas,

Line 10 / 34

'Neath the halo of a street lamp,

beneath

the halo

of a street lamp

zem

halo

ielas lampas

Zem ielas lampas halo,

Line 11 / 34

I turned my collar to the cold and damp,

I turned

my collar

to the cold

and

damp

es apgriezu

savu apkakli

uz aukstumu

un

mitrumu

Es apgrieztu savu apkakli uz aukstumu un mitrumu,

Line 12 / 34

When my eyes were stabbed by the flash of a neon light,

when

my eyes

were stabbed

by the flash

of a neon light

kad

manas acis

tika sadurtas

zibšņa

neona gaismas

Kad manas acis sadūra neona gaismas zibsnis,

Line 13 / 34

That split the night,

that

split

the night

tas

sadalīt

nakts

Tas sadalīja nakti,

Line 14 / 34

And touched the sound of silence.

and

touched

the sound

of silence

un

pieskārās

skaņa

klusuma

Un pieskārās klusuma skaņai.

Line 15 / 34

And in the naked light I saw,

and

in the naked light

I saw

un

kailā gaismā

es redzēju

Un es redzēju kailā gaismā,

Line 16 / 34

Ten thousand people, maybe more,

ten thousand

people

maybe

more

desmit tūkstoši

cilvēki

varbūt

vairāk

Desmit tūkstošus cilvēku, varbūt vairāk,

Line 17 / 34

People talking without speaking,

people talking

without speaking

Cilvēki sarunājas

bez runāšanas

Cilvēki sarunājās bez runāšanas,

Line 18 / 34

People hearing without listening,

people hearing

without listening

cilvēki dzird

bez klausīšanās

Cilvēki dzirdēja bez klausīšanās,

Line 19 / 34

People writing songs that voices never share,

people writing

songs

that

voices

never

share

cilvēki raksta

dziesmas

kas

balsis

nekad

dalīt

Cilvēki rakstīja dziesmas, ar ko balsis nekad nedalījās,

Line 20 / 34

And no one dared,

and

no one

dared

un

neviens

neuzdrošinājās

Un neviens neuzdrošinājās,

Line 21 / 34

Disturb the sound of silence.

disturb

the sound

of silence

traucēt

skaņa

klusuma

Traucēt klusuma skaņu.

Line 22 / 34

Fools, said I, you do not know,

fools

said I

you do not know

muļķi

teicu es

jūs nezinat

Muļki, teicu es, jūs nezinat,

Line 23 / 34

Silence like a cancer grows,

silence

like a cancer

grows

klusums

kā vēzis

aug

Klusums aug kā vēzis,

Line 24 / 34

Hear my words that I might teach you,

hear

my words

that

I might teach

you

dzirdi

mani vārdi

kas

es varu pamācīt

tev

Ieklausieties manos vārdos, ko es jums varu pamācīt,

Line 25 / 34

Take my arms that I might reach you,

take

my arms

that

I might reach

you

paņemt

manas rokas

kas

es varu aizsniegt

tev

Paņemiet manas rokas, ar ko es varu tevi aizsniegt,

Line 26 / 34

But my words, like silent raindrops fell,

but

my words

like

silent raindrops

fell

bet

mani vārdi

klusas lietus lāses

krīt

Bet mani vārdi krīt kā klusas lietus lāses,

Line 27 / 34

And echoed in the wells of silence.

and

echoed

in the wells

of silence

un

atskaņojās

akās

klusuma

Un atskaņojas klusuma akās.

Line 28 / 34

And the people bowed and prayed,

and

the people

bowed

and

prayed

un

cilvēki

klanījās

un

lūdzās

Un cilvēki klanījās un lūdzās,

Line 29 / 34

To the neon god they made,

to the neon god

they made

neona Dievam

viņi radīja

Neona Dievam, ko viņi radīja,

Line 30 / 34

And the sign flashed out its warning,

and

the sign

flashed out

its warning

un

zīme

izgaismoja

savu brīdinājumu

Un zīme izgaismoja savu brīdinājumu,

Line 31 / 34

In the words that it was forming,

in the words

that

it was forming

vārdos

kas

tā veidoja

Vārdos, ko tā veidoja,

Line 32 / 34

And the sign said, the words of the prophets are written on the subway walls,

and

the sign

said

the words

of the prophets

are written

on the subway walls

un

tā zīme

teica

vārdus

praviešu

ir rakstīti

metro sienām

Un tā zīme teica, praviešu vārdus, kas rakstīti uz metro sienām

Line 33 / 34

And tenement halls,

and

tenement halls

un

īrētu dzīvokļu kāpņutelpas

Un īrētu dzīvokļu kāpņutelpām,

Line 34 / 34

And whispered in the sound of silence.

and

whispered

in the sound

of silence

un

čukstēja

skaņā

klusuma

Un čukstēja klusuma skaņā.