Latvian flag

Es runāju Latviešu valodā un es gribu iemācīties Angļu valodu

US flag

"Spanish Ladies" - Traditional Royal Navy song (1795) sung by Sarah Blasko

"Spānijas Dāmas" - Tradicionālā Kraliskās Flotes dziesma (1795), ko dzied Sāra Blasko

Battle of Trafalgar

Klikšķiniet šeit, lai noskatītos video.

Klikšķiniet šeit, lai noklausītos pilno audio ierakstu.

Line 1 / 48

Farewell and adieu to you Spanish ladies,

farewell

and

adieu

to you

Spanish ladies

atvadas

un

ardievas

jums

Spānijas dāmas

Atvadas un ardievas jums Spānijas dāmas,

Line 2 / 48

Farewell and adieu to you ladies of Spain,

farewell

and

adieu

to you

ladies

of Spain

atvadas

un

ardievas

jums

dāmas

no Spānijas

Atvadas un ardievas jums dāmas no Spānijas,

Line 3 / 48

For we have received orders to sail to old England,

for

we have received

orders

to sail

to old England

priekš (jo)

mēs esam saņēmuši

pavēles

kuģot

uz veco Angliju

Jo mēs esam saņēmuši pavēles, kuģot uz veco Angliju,

Line 4 / 48

We hope in a short time to see you again,

we hope

in a short time

to see

you

again

mēs ceram

īsā laikā

redzēt

tu

atkal

Mēs ceram jau pavisam drīz jūs atkal redzēt,

Line 5 / 48

We'll rant and we'll roar like true British sailors,

we will rant

and

we will roar

like

true British sailors

mēs kliegsim

un

mēs rūksim

patīk/kā

īsti Britu jūrnieki

Mēs kliegsim un mēs rūksim kā īsti Britu jūrnieki,

Line 6 / 48

We'll rant and we'll roar along the salt seas,

we will rant

and

we will roar

along the salt seas

mēs kliegsim

un

mēs rūksim

garām sāls jūrām

Mēs kliegsiem un mēs rūksim garām sāls jūrām,

Line 7 / 48

Until we strike soundings in the channel of old England,

until

we strike

soundings

in the channel

of old England

līdz

mēs trieksim

skanējums

kanālā

vecās Anglijas

Līdz mēs trieksim skaņas vecās Anglijas kanālā,

Line 8 / 48

From Ushant to Scilly 'tis thirty-five leagues,

from Ushant

to Scilly

it is

thirty-five

leagues

no Ušantas

līdz Skillijai

tas ir

trīsdesmit pieci

līgas

No Ušantas līdz Skillijai ir trīsdesmit piecas līgas,

Line 9 / 48

We hove our ship to, with the wind o' southwest, boys,

we hove...to

our ship

with the wind

out of southwest

boys

mēs vedam uz

mūsu kuģis

ar vēju

ārā no Dienvidrietumiem

puiši

Mēs vedam mūsu kuģi uz, ar Dienvidrietumu vēju, puiši,

Line 10 / 48

We hove our ship to deep soundings to take,

we hove...to

our ship

deep soundings

to take

mēs vedam uz

mūsu kuģis

dziļi skanējumi

uzņemt

Mēs vedam mūsu kuģi, lai uzņemtu dziļuma klausījumus,

Line 11 / 48

'Twas forty-five fathoms with a white sandy bottom,

it was

forty-five fathoms

with

a

white

sandy

bottom

tur bija

četrdesmit piecas fatas

ar

-

balts

smilšains

apakša

Tur bija četrdesmit piecas fatas ar baltu smilšainu apakšu,

Line 12 / 48

So we squared our main yard and up channel did make,

so

we squared

our main yard

and

up channel

did make

tad

mēs saskaņojām

mūsu galvenais maršruts

un

augšā kanālā

darīja

Tad mēs saskaņojām mūsu galveno maršrutu un devāmies uz augšu pa kanālu,

Line 13 / 48

We'll rant and we'll roar like true British sailors,

we will rant

and

we will roar

like

true British sailors

mēs kliegsim

un

mēs rūksim

patīk/kā

īsti Britu jūrnieki

Mēs kliegsim un mēs rūksim kā īsti Britu jūrnieki,

Line 14 / 48

We'll rant and we'll roar along the salt seas,

we will rant

and

we will roar

along the salt seas

mēs kliegsim

un

mēs rūksim

garām sāls jūrām

Mēs kliegsiem un mēs rūksim garām sāls jūrām,

Line 15 / 48

Until we strike soundings in the channel of Old England,

until

we strike

soundings

in the channel

of old England

līdz

mēs trieksim

skanējums

kanālā

vecās Anglijas

Līdz mēs trieksim skaņas vecās Anglijas kanālā,

Line 16 / 48

From Ushant to Scilly 'tis thirty-five leagues,

from Ushant

to Scilly

it is

thirty-five

leagues

no Ušantas

līdz Skillijai

tas ir

trīsdesmit pieci

līgas

No Ušantas līdz Skillijai ir trīsdesmit piecas līgas,

Line 17 / 48

Now let every man drink up his full bumper,

now

let

every

man

drink up

his

full

bumper

tagad

ļaut

katrs

vīrs

izdzert

viņa

pilns

kauss

Tagad ļauj katram vīram izdzert savu pilno kausu,

Line 18 / 48

Let every man drink up his full glass,

let

every

man

drink up

his

full

glass

ļaut

katrs/katra

vīrs

izdzert

viņa

pilns

glāze

Ļauj katram vīram izdzert savu pilno glāzi,

Line 19 / 48

We'll drink and be jolly and drown melancholy,

we will drink

and

be jolly

and

drown

melancholy

mēs dzersim

un

būsim jautri

un

slīksim

melanholija

Mēs dzersim un būsim jautri un slīksim melanholijā,

Line 20 / 48

And here's to the health of each true hearted lass,

and

here is to

the health

of

each

true hearted

lass

un

te uz

veselību

no

katrs/katra

patiess/patiesa

meitene

Un te uz veselību katrai patiesai meitenei,

Line 21 / 48

We'll rant and we'll roar like true British sailors,

we will rant

and

we will roar

like

true British sailors

mēs kliegsim

un

mēs rūksim

patīk/kā

īsti Britu jūrnieki

Mēs kliegsim un mēs rūksim kā īsti Britu jūrnieki,

Line 22 / 48

We'll rant and we'll roar along the salt seas,

we will rant

and

we will roar

along the salt seas

mēs kliegsim

un

mēs rūksim

garām sāls jūrām

Mēs kliegsiem un mēs rūksim garām sāls jūrām,

Line 23 / 48

Until we strike soundings in the channel of Old England,

until

we strike

soundings

in the channel

of old England

līdz

mēs trieksim

skanējums

kanālā

vecās Anglijas

Līdz mēs trieksim skaņas vecās Anglijas kanālā,

Line 24 / 48

From Ushant to Scilly 'tis thirty-five leagues,

from Ushant

to Scilly

it is

thirty-five

leagues

no Ušantas

līdz Skillijai

tas ir

trīsdesmit pieci

līgas

No Ušantas līdz Skillijai ir trīsdesmit piecas līgas,

Line 25 / 48

The first land we sighted was called the Dodman,

the first land

we sighted

was called

the Dodman

pirmā zeme

mēs redzējām

tika saukta

Dodmena

Pirmā zeme, ko mēs redzējām, tika saukta par Dodmenu,

Line 26 / 48

Next Ram's Head off Plymouth, Start, Portland, and Wight,

next

Ram's Head

off

Plymouth

Start

Portland

and

Wight

nākamais/nākamā

Auna Galva

no (tuvumā)

Plaimouta

Starts

Portlenda

un

Vaighta

Nākamā Auna Galva tuvumā Plaimoutai, Starts, Portlendai un Vaightai,

Line 27 / 48

We sailed then by Beachy, by Fairly and Dover,

we sailed

then

by Beachy

by Fairly

and

Dover

mēs kuģojām

tad

gar Pludmali

gar Fērliju

un

Dovera

Mēs kuģojām tad gar Pludmali, gar Fērliju un Doveru,

Line 28 / 48

Then bore straight away for the South Foreland light,

then

bore

straight away

for

the South Foreland

light

tad

urbāmies

tieši prom

priekš

Dienvidforlenda

gaisma

Tad urbāmies tieši prom uz Dienvidforlendas gaismu,

Line 29 / 48

We'll rant and we'll roar like true British sailors,

we will rant

and

we will roar

like

true British sailors

mēs kliegsim

un

mēs rūksim

patīk/kā

īsti Britu jūrnieki

Mēs kliegsim un mēs rūksim kā īsti Britu jūrnieki,

Line 30 / 48

We'll rant and we'll roar along the salt seas,

we will rant

and

we will roar

along the salt seas

mēs kliegsim

un

mēs rūksim

garām sāls jūrām

Mēs kliegsiem un mēs rūksim garām sāls jūrām,

Line 31 / 48

Until we strike soundings in the channel of Old England,

until

we strike

soundings

in the channel

of old England

līdz

mēs trieksim

skanējums

kanālā

vecās Anglijas

Līdz mēs trieksim skaņas vecās Anglijas kanālā,

Line 32 / 48

From Ushant to Scilly 'tis thirty-five leagues,

from Ushant

to Scilly

it is

thirty-five

leagues

no Ušantas

līdz Skillijai

tas ir

trīsdesmit pieci

līgas

No Ušantas līdz Skillijai ir trīsdesmit piecas līgas,

Line 33 / 48

The signal was made for the grand fleet to anchor,

the signal

was made

for

the grand fleet

to anchor

signāls

tika radīts

priekš

lielā flote

enkuroties

Signāls tika radīts, lai lielajai flotei, lai enkurojas,

Line 34 / 48

And all in the Downs that night for to lie,

and

all

in the Downs

that

night

for

to lie

un

visi

Dūnās

kas

nakts

priekš

melot

Un visiem Dūnās tajā naktī kur gulēt,

Line 35 / 48

Let go your shank painter, let go your cat (stopper),

let go

your shank painter

let go

your cat (stopper)

atlaid

tavs haizivs gleznotājs

atlaid

tavs kaķis

Atlaid savu haizivs gleznotāju, atlaid savu kaķi,

Line 36 / 48

Haul up your clewgarnets, let tack and sheets fly,

haul up

your clewgarnets

let

tack

and

sheets (sails)

fly

Izkraut

tavi granāta kamoli

ļaut

halze

un

segas (buras)

lidot

Izkrauj savu granāta kamolu, ļauj halzei un burām lidot,

Line 37 / 48

We'll rant and we'll roar like true British sailors,

we will rant

and

we will roar

like

true British sailors

mēs kliegsim

un

mēs rūksim

patīk/kā

īsti Britu jūrnieki

Mēs kliegsim un mēs rūksim kā īsti Britu jūrnieki,

Line 38 / 48

We'll rant and we'll roar along the salt seas,

we will rant

and

we will roar

along the salt seas

mēs kliegsim

un

mēs rūksim

garām sāls jūrām

Mēs kliegsiem un mēs rūksim garām sāls jūrām,

Line 39 / 48

Until we strike soundings in the channel of Old England,

until

we strike

soundings

in the channel

of old England

līdz

mēs trieksim

skanējums

kanālā

vecās Anglijas

Līdz mēs trieksim skaņas vecās Anglijas kanālā,

Line 40 / 48

From Ushant to Scilly 'tis thirty-five leagues,

from Ushant

to Scilly

it is

thirty-five

leagues

no Ušantas

līdz Skillijai

tas ir

trīsdesmit pieci

līgas

No Ušantas līdz Skillijai ir trīsdesmit piecas līgas,

Line 41 / 48

Now let every man drink off his full bumper,

now

let

every man

drink off

his full bumper

tagad

ļaut

katrs vīrs

izdzert

viņa pilnais kauss

Tagad ļauj katram vīram izdzert savu pilno kausu,

Line 42 / 48

And let every man drink off his full glass,

and

let

every man

drink off

his full glass

ļaut

katrs

vīrs

izdzert

viņa pilnā glāze

Un ļauj katram vīram izdzert savu pilno glāzi,

Line 43 / 48

We'll drink and be jolly and drown melancholy,

we will drink

and

be jolly

and

drown

melancholy

mēs dzersim

un

būsim jautri

un

slīksim

melanholija

Mēs dzersim un būsim jautri un slīksim melanholijā,

Line 44 / 48

And here's to the health of each true hearted lass,

and

here is to

the health

of each true hearted lass

un

te uz

veselību

katrai patiesai meitenei

Un te uz veselību katrai patiesai meitenei,

Line 45 / 48

We'll rant and we'll roar like true British sailors,

we will rant

and

we will roar

like

true British sailors

mēs kliegsim

un

mēs rūksim

patīk/kā

īsti Britu jūrnieki

Mēs kliegsim un mēs rūksim kā īsti Britu jūrnieki,

Line 46 / 48

We'll rant and we'll roar along the salt seas,

we will rant

and

we will roar

along the salt seas

mēs kliegsim

un

mēs rūksim

garām sāls jūrām

Mēs kliegsiem un mēs rūksim garām sāls jūrām,

Line 47 / 48

Until we strike soundings in the channel of Old England,

until

we strike

soundings

in the channel

of old England

līdz

mēs trieksim

skanējums

kanālā

vecās Anglijas

Līdz mēs trieksim skaņas vecās Anglijas kanālā,

Line 48 / 48

From Ushant to Scilly 'tis thirty-five leagues.

from Ushant

to Scilly

it is

thirty-five

leagues

no Ušantas

līdz Skillijai

tas ir

trīsdesmit pieci

līgas

No Ušantas līdz Skillijai ir trīsdesmit piecas līgas,