Latvian flag

Es runāju Latviešu valodā un es gribu iemācīties Angļu valodu

US flag

"Take My Breath Away" - Berlin

"Paņem Manu Elpu Prom" - Berlin

Top Gun Kiss

Klikšķiniet šeit, lai noskatītos video.

Klikšķiniet šeit, lai noklausītos pilno audio ierakstu.

Line 1 / 19

Watching every motion in my foolish lover's game,

Watching

every motion

in

my

foolish

lover's

game

skatoties

katra kustība

iekšā

mana

muļķīgā

mīlnieka

spēle

Skatoties katru kustību savā muļķīgajā mīlnieka spēlē

Line 2 / 19

On this endless ocean finally lovers know no shame,

On this endless ocean

finally

lovers

know

no shame

šajā nebeidzamajā okeānā

beidzot

mīlnieki

pazīt

ne kauns

Šajā nebeidzamajā okeānā beidzot mīlnieki nepazīst kaunu

Line 3 / 19

Turning and returning to some secret place inside,

Turning

and

returning

to some secret place

inside

griežoties

un

atgriežoties

kādā slepenā vietā

iekšā

Griežoties un atgriežoties kādā slepenā vietā iekšā

Line 4 / 19

Watching in slow motion as you turn around and say,

Watching

in slow motion

as

you turn around

and

say

skatoties

palēninājumā

tu apgriezies apkārt

un

saki

Skatoties palēninājumā kā tu apgriezies apkārt un saki

Line 5 / 19

Take my breath away, take my breath away,

Take

my breath

away

take

my breath

away

paņem

mana elpa

prom

paņem

mana elpa

prom

Paņem manu elpu prom, paņem manu elpu prom

Line 6 / 19

Watching I keep waiting, still anticipating love,

Watching

I keep waiting

still

anticipating

love

skatoties

es turpinu gaidīt

vēl joprojām

gaidot

mīlestība

Skatoties es turpinu gaidīt, vēl joprojām gaidot mīlestību

Line 7 / 19

Never hesitating to become the fated ones,

Never

hesitating

to become

the fated ones

nekad

šauboties

kļūt

liktenīgie

Nekad nešauboties kļūt par liktenīgajiem

Line 8 / 19

Turning and returning to some secret place to hide,

Turning

and

returning

to some secret place

to hide

griežoties

un

atgriežoties

kādā slepenā vietā

lai slēptos

Griežoties un atgriežoties kādā slepenā vietā, lai slēptos

Line 9 / 19

Watching in slow motion as you turn to me and say, "My love,...

Watching

in slow motion

as

you turn

to me

and

say

my love

skatoties

palēninājumā

tu apgriezies

pret mani

un

saki

mana mīlestība

Skatoties palēninājumā kā tu apgriezies pret mani un saki, "Mana mīlestība,...

Line 10 / 19

"...Take my breath away",

take

my breath

away

paņem

mana elpa

prom

"...paņem manu elpu prom,"

Line 11 / 19

Through the hourglass I saw you, in time you slipped away,

Through the hourglass

I saw you

in time

you slipped away

cauri smilšu pulkstenim

es tevi redzēju

laikā

tu slīdēji prom

Es tevi redzēju cauri smilšu pulkstenim, laikā, kad tu slīdēji prom,

Line 12 / 19

When the mirror crashed, I called you and turned to hear you say,

When

the mirror

crashed

I called you

and

turned

to hear

you say

kad

spogulis

saplīsa

es tev zvanīju

un

apgriezos

lai dzirdētu

tu saki

Kad spogulis saplīsa, es tev zvanīju un apgriezos, lai dzirdētu tevi sakām,

Line 13 / 19

If only for today, I am unafraid,

If

only

for today

I am unafraid

ja

tikai

šodien

es nebaidītos

Ja tikai šodien, es nebaidītos,

Line 14 / 19

Take my breath away, take my breath away,

Take

my breath

away

take

my breath

away

paņem

mana elpa

prom

paņem

mana elpa

prom

Paņem manu elpu prom, paņem manu elpu prom,

Line 15 / 19

Watching every motion in this foolish lovers' game,

Watching

every motion

in this foolish lovers'

game

skatoties

katra kustība

šajā muļķīgajā mīlnieka

spēlē

Skatoties katru kustību šajā muļķīgajā mīlnieka spēlē,

Line 16 / 19

Haunted by the notion, somewhere there's a love in flames,

Haunted

by the notion

somewhere

there is

a love

in flames

medīts

uzskatu

kaut kur

tur ir

mīlestība

liesmās

Uzskatu medīts, ka kaut kur liesmās ir mīlestība,

Line 17 / 19

Turning and returning to some secret place inside,

Turning

and

returning

to some secret place

inside

griežoties

un

atgriežoties

kādā slepenā vietā

iekšā

Griežoties un atgriežoties kādā slepenā vietā iekšā,

Line 18 / 19

Watching in slow motion as you turn my way and say,

Watching

in slow motion

as

you turn

my way

and

say

skatoties

palēninājumā

tu apgriezies

mans ceļš

un

saki

Skatoties palēninājumā kā tu apgriezies manā virzienā un saki,

Line 19 / 19

Take my breath away, my love, take my breath away,

Take

my breath

away

my love

take

my breath

away

paņemt

mana elpa

prom

mana mīlestība

paņemt

mana elpa

prom

Paņem manu elpu prom, mana mīlestība, paņem manu elpu prom,