Latvian flag

Es runāju Latviešu valodā un es gribu iemācīties Angļu valodu

US flag

Wyatt Earp challenges rude dealer, Tombstone, Arizona, 1879

Vaijats Erps izaicina rupju dīleri, Tombstona, Arizona, 1879

Tombstone

Klikšķiniet šeit, lai noskatītos video.

Klikšķiniet šeit, lai noklausītos pilno audio ierakstu.

Line 1 / 43

Howdy, stranger. What can I get ya?

howdy

stranger

what

can I get

you

sveiks

svešinieks

ko

es varu dabūt

tu

Sveiks, svešiniek. Ko es tev varu piedāvāt?

Line 2 / 43

I wouldn't mind one of those cigars.

I would not mind

one

of those cigars

es neatteiktos

viens

no šiem cigāriem

Es neatteiktos no viena no šiem cigāriem.

Line 3 / 43

Kinda nice in here. You run it?

kind of nice

in here

do you run

it

diez gan jauki

šeit

vai tu vadi

to

Šeit ir diez gan jauki. Vai tu vadi šo vietu?

Line 4 / 43

Milt Joyce: Owner, operator.

Milt Joyce

owner

operator

Milts Džoijs

īpašnieks

pārvaldnieks

Milts Džoijs: Īpašnieks, pārvaldnieks.

Line 5 / 43

Wyatt Earp

Wyatt Earp

Wyatt Earp

Wyatt Earp

Line 6 / 43

Yeah, sure.

yeah

sure

protams

Jā, protams. [šie vārdi un izteiksme norāda, ka Milts Džoijs netic, ka Vaijats Erps ir slavenais jurists Vaijats Erps]

Line 7 / 43

I said "Lay off the queen", you jackass!

I said

lay off

the queen

you jackass

es teicu

atmet

karaliene

tu trakais

Es teicu atmet savu karalieni, tu trakais!

Line 8 / 43

I swear I'm gonna slap somebody now.

I swear

I am going to slap

somebody

now

es zvēru

es iesitīšu

kāds

tagad

Es zvēru, es tagad kādam iesitīšu.

Line 9 / 43

Excuse me for asking, Milt, but... kind of dead in here, isn't it?

excuse me

for asking

Milt

but

kind of dead

in here

is not it

atvaino mani

par jautāšanu

Milts

bet

diez gan pamiris

šeit

ne tā

Atvaino, ka jautāju, Milt, bet... Šeit ir diez gan pamiris, ne tā?

Line 10 / 43

See that bird at the faro table?

(you) see

that bird

at the faro table

redzi

tas putns

pie faro galda

Redzi to putnu pie faro galda?

Line 11 / 43

You back that queen again, you son-of-a-bitch, I'll blow you right up that wildcat's ass! Do you hear me, huh?

you back

that queen

again

you son of a bitch

I will blow

you

right up

that wildcat's ass

do you hear me

huh

tu atpakaļ

tā karaliene

atkal

tu kuces dēls

es putīšu

tu

tiešu augšā

tā meža kaķa pakaļa

vai tu dzirdi mani

ko

Tu parādi to karalieni atkal, tu kuces dēls, es tevi izšķaidīšu tieši tajā meža kaķa pakaļā! Vai dzirdēji mani, ko?

Line 12 / 43

He comes barging in here one day, slapping all the customers, waving his gun around.

he comes barging

in here

one day

slapping the customers

waving his gun

around

viņš ienāk agresīvi

šeit

viena diena

piekaujot klientus

pātot savu ieroci

apkārt

Viņš te vienreiz agresīvi ienāca, piekaujot klientus, plātot savu ieroci apkārt.

Line 13 / 43

He chased out all the high-class play.

he chased out

all the high class play

viņš izdzina ārā

visi augstās klases spēlētāji

Viņš izdzina visus augstās klases spēlētājus.

Line 14 / 43

The only trade that comes in here now is just the bummers and the drovers, just the dregs.

the only trade

that

comes

in here

now

is

just

the bummers

and

the drovers

just

the dregs

vienīgie klienti

kas

nāk

šeit

tagad

ir

tikai

klaidoņi

un

lopu tirgotāji

tikai

padibenes

Vienīgie klienti, kas šeit tagad nāk, ir klaidoņi un lopu tirgotāji, tikai padibenes.

Line 15 / 43

Why don't you get rid of him? Get yourself a straight dealer?

why

do not you get rid

of him

get

yourself

a straight dealer

kāpēc

tu netiec vaļā

no viņa

dabūt

sev

godīgs dīleris

Kāpēc gan tu netiec no viņa vaļā, nedabū sev godīgu dīleri?

Line 16 / 43

Sure, stranger, that's easy for you to say.

sure

stranger

that is

easy

for you

to say

protams

svešiniek

tas ir

vienkārši

tev

teikt

Protams, svešiniek, to tev ir vienkārši teikt.

Line 17 / 43

Shit! And God damn it, Junior, how many times am I going to tell you to keep that damn cigar out of my face? Huh?

shit

and

God damn it

Junior

how many times

am I going

to tell

you

to keep

that damn cigar

out of my face

huh

sūds

un

Dieva dēļ

junior

cik reizes

es iešu

teikt

tu

turēt

tas nolādētais cigārs

ārā no manas sejas

ko

Sūds! Un Dieva dēļ, junior, cik reizes man tev būs jāsaka, lai tu neturi manā priekšā to nolādēto cigāru? Ko?

Line 18 / 43

Christ almighty, it's like I'm sitting here playing cards with my brother's kids or something,...

Christ almighty

it is like

I am sitting

here

playing cards

with my brother's kids

or

something

Kristus visvarenais

tas ir kā

es sēžu

te

spēlēju kārtis

ar mana brāļa dēliem

vai

ko

Kristus visvarenais, it kā es sēdētu te un spēlētu kārtis ar mana brāļa dēliem vai ko,...

Line 19 / 43

...you nerve-wracking sons-of-bitches.

you

nerve wracking

sons of bitches

tu

nervus graujošais

kuces dēls

...jūs nervus graujošie kuces dēli.

Line 20 / 43

Is something on your mind?

is

something

on your mind

ir

kaut kas

tev padomā

Vai tev kas ir padomā?

Line 21 / 43

[I] Just want to let you know you're sitting in my chair.

[I] just

want

to let you know

you are sitting

in my chair

tikai

gribēt/vēlēties

tev pateikt

tu sēdi

manā krēslā

Tikai vēlos tev pateikt, ka tu sēdi manā krēslā.

Line 22 / 43

Is that a fact?

is

that

a fact

ir

tas

fakts

Vai tas ir fakts?

Line 23 / 43

Yeah, it's a fact.

yeah (yes)

it is

a fact

tas ir

fakts

Jā, tas ir fakts.

Line 24 / 43

For a man that don't go heeled, you run your mouth kind of reckless, don't you?

for a man

that

do not go heeled

you run

your mouth

kind of reckless

do not you

priekš vīra

kas

bez ieroča

tu skrien

tava mute

diez gan neapdomīgi

nē tu

Priekš vīra bez ieroča, jūs diez gan neapdomīgi brāķējat muti, ne tā?

Line 25 / 43

No need to go heeled to get the bulge on a tub like you.

no need

to go heeled

to get the bulge

on a tub

like you

nav nepieciešams

nēsāt ieroci

lai uzveiktu

uz resnīša

kā tu

Nav nepieciešams nēsāt ieroci, lai uzveiktu tādu resnīti kā tu.

Line 26 / 43

Is that a fact?

is

that

a fact

ir

tas

fakts

Vai tas ir fakts?

Line 27 / 43

Mm-hmm. That's a fact.

mm-hmm [yes]

that is

a fact

mm hmm

tas ir

fakts

Mm hmm. Tas ir fakts.

Line 28 / 43

Well, I'm real scared.

well

I am real scared

nu

es esmu patiešām nobijies

Nu, es esmu patiešām nobijies.

Line 29 / 43

Damn right, you're scared.

damn right

you are scared

nu pareizi

tu esi nobijies

Nu pareizi, ka tu esi nobijies.

Line 30 / 43

I can see that in your eyes.

I can see

that

in your eyes

es varu redzēt

tas

tavās acīs

Es to redzu tavās acīs.

Line 31 / 43

Alright now!

alright

now

labi

tagad

Labi tagad!

Line 32 / 43

Go ahead.

go ahead

uz priekšu

Uz priekšu.

Line 33 / 43

Go ahead! Skin it!

go ahead

skin it

uz priekšu

izņenm ieroci

Uz priekšu! Izņem ieroci!

Line 34 / 43

Skin that smoke wagon and see what happens.

skin that smoke wagon

and

see

what happens

izņem to revolveri

un

redzēt

kas notiks

Izņem to revolveri un redzēsim, kas notiks.

Line 35 / 43

Listen, mister, I-I'm getting awful tired of your...

listen

mister

I am getting

awful tired

of your...

klausies

misters

es kļūstu

briesmīgi noguris

no jūsu...

Klausieties, mister, es sāku briesmīgi nogurt no jūsu...

Line 36 / 43

I'm getting tired of your gas. Now jerk that pistol and go to work.

I am getting tired

of your gas

now

jerk that pistol

and

go to work

es sāku nogurt

no tavas runāšanas

tagad

izvelc to ieroci

un

ej uz darbu

Es sāku nogurt no tavas runāšanas. Tagad ātri izvelc to ieroci un ķeries pie darba.

Line 37 / 43

I said, "Throw down, boy".

I said

throw down

boy

es teicu

met lejā

puisis

Es teicu, "Met lejā, puis".

Line 38 / 43

You going to do something or just stand there and bleed?

[are] you going

to do

something

or

just

stand

there

and

bleed

vai tu iesi

darīt

kaut kas

vai

vienkārši

stāvēt

tur

un

asiņot

Vai tu kaut ko darīsi vai vienkārši stāvēsi tur un asiņosi?

Line 39 / 43

No? I didn't think so.

no

I did not think

so

es nedomāju

Nē? Es tā domāju.

Line 40 / 43

Here, Milt, a keepsake. Hang it over the bar.

here

Milt

a keepsake

hang it

over the bar

te

Milts

piemiņas zīme

pakarini to

virs bāra

Te, Milt, piemiņas zīme. Pakarini to virs bāra.

Line 41 / 43

Alright, youngster, out you go!

alright

youngster

out you go

labi

jaunietis

ārā tu ej

Labi, jaunieti, dodies prom!

Line 42 / 43

Don't come back! Ever!

do not come back

ever

nenāc atpakaļ

kādreiz

Nenāc atpakaļ! Nekad!

Line 43 / 43

Well, what do you say, Milt? Twenty-five percent of the house takes sound about right?

well

what

do you say

Milt

twenty-five percent (25%)

of the house takes

sound

about right

nu

kas

vai tu domā

Milts

divdesmit pieci procenti

no mājas ieņēmumiem

skaņa/izklausās

aptuveni pareizi

Nu, ko teiksi, Milt? Divdesmit pieci procenti no mājas ieņēmumiem izklausās aptuveni pareizi?