Latvian flag

Es runāju Latviešu valodā un es gribu iemācīties Angļu valodu

US flag

"Traveling Light" by Joel Hanson and Sara Groves

"Ceļojot Viegli" - Džoels Hansons un Sāra Grūvsa

Traveling Light

Klikšķiniet šeit, lai noskatītos video.

Klikšķiniet šeit, lai noklausītos pilno audio ierakstu.

Line 1 / 16

Well, I was doubling over the load on my shoulders,

well

I was doubling over

the load

on my shoulders

nu

es tiku saliekts

smagums

uz maniem pleciem

Nu es tiku saliekts no smaguma uz maniem pleciem,

Line 2 / 16

Was a weight I carried with me every day,

[it] was

a weight

I carried

with me

every day

[tas] bija

svars

es nesu

ar mani

katru dienu

Bija svars, ko es nesu ar sevi katru dienu,

Line 3 / 16

Crossing miles of frustrations and rivers a-raging,

crossing

miles

of frustrations

and

rivers

a-raging

šķērsojot

jūdzes

no vilšanās

un

upes

niknas

Šķērsojot jūdzes ar vilšanos un niknas upes,

Line 4 / 16

Picking up stones I found along the way,

picking up

stones

I found

along the way

ceļot augšā

akmeņi

es atradu

ceļa garumā

Ceļot augšā akmeņus, ko atradu ceļa garumā,

Line 5 / 16

I staggered and I stumbled down pathways of trouble,

I staggered

and

I stumbled

down

pathways

of trouble

es ļodzījos

un

es klupu

lejā

ceļos

problēmu

Es ļodzījos un es klupu lejā problēmu ceļos,

Line 6 / 16

I was hauling those souvenirs of misery,

I was hauling

those souvenirs

of misery

es vilku

šie suvenīri

ciešanu

Es vilku šos ciešanu suvenīrus,

Line 7 / 16

And with each step taken my back was breaking,

and

with each step

taken

my back

was breaking

un

ar katru soli

paņemts

mana mugura

lūza

Un ar katru soli, ko spēru, mana mugura lūza,

Line 8 / 16

'Til I found the One who took it all from me,

until

I found

the one

who

took

it

all

from me

līdz

es atradu

to vienu

kurš

paņēma

to

visu

no manis

Līdz es atradu to Vienu, kurš to visu no manis paņēma,

Line 9 / 16

Down by the riverside, I laid my burdens down, now I'm traveling light,

down

by the riverside

I laid

my burdens

down

now

I am traveling

light

lejā

pie upes krasta

es noliku

mans slogs

lejā

tagad

es ceļoju

viegls/gaisma

Lejā pie upes krasta, es noliku savu slogu lejā, tagad es ceļoju viegli,

Line 10 / 16

My spirit lifted high, I found my freedom now, and I'm traveling light,

my spirit

lifted

high

I found

my freedom

now

and

I am traveling

light

mans gars

pacēlās

augstu

es atradu

savu brīvību

tagad

un

es ceļoju

viegls/gaisma

Mans gars pacēlās augstu, es atradu savu brīvību tagad, un es ceļoju viegli,

Line 11 / 16

Through the darkest alleys and loneliest valleys,

through the darkest alleys

and

loneliest valleys

cauri tumšākajām alejām

un

vientuļākajām ielejām

Cauri tumšākajām alejām un vientuļākajām ielejām,

Line 12 / 16

I was dragging those heavy chains of doubt and fear,

I was dragging

those heavy chains

of doubt

and

fear

es vilku

šīs smagās ķēdes

šaubu

un

bailes

Es vilku šīs smagās šaubu un baiļu ķēdes,

Line 13 / 16

Then with one word spoken the locks were broken,

then

with one word

spoken

the locks

were broken

tad

ar vienu vārdu

izrunātu

slēdzenes

bija salauztas

Tad ar vienu izrunātu vārdu šīs slēdzenes tika salauztas,

Line 14 / 16

Now He's leading me to places, where there are no tears,

now

he is leading me

to places

where

there are

no tears

tagad

viņš ved mani

uz vietām

kur

tur ir

nav asaru

Tagad Viņš ved mani uz vietām, kur nav asaru,

Line 15 / 16

Down by the riverside, I laid my burdens down, now I'm traveling light,

down

by the riverside

I laid

my burdens

down

now

I am traveling

light

lejā

pie upes krasta

es noliku

mans slogs

lejā

tagad

es ceļoju

viegls/gaisma

Lejā pie upes krasta, es noliku savu slogu lejā, tagad es ceļoju viegli,

Line 16 / 16

My spirit lifted high, I found my freedom now, and I'm traveling light.

my spirit

lifted

high

I found

my freedom

now

and

I am traveling

light

mans gars

pacēlās

augstu

es atradu

savu brīvību

tagad

un

es ceļoju

viegls/gaisma

Mans gars pacēlās augstu, es atradu savu brīvību tagad, un es ceļoju viegli.