Latvian flag

Es runāju Latviešu valodā un es gribu iemācīties Angļu valodu

US flag

"True Grit" - Introduction (2010)

"Īsta Izturība" - Ievads (2010)

True Grit

Klikšķiniet šeit, lai noskatītos video

Klikšķiniet šeit, lai noklausītos pilno audio ierakstu

Line 1 / 9

People did not give it credence that a young girl could leave home and go off in the winter time to avenge her father's blood, but it did happen.

people

did not give it credence

that

a young girl

could leave home

and

go off

in the winter time

to avenge

her father's blood

but

it did happen

Cilvēki

tam neticēja

ka

jauna meitene

varētu pamest mājas

un

doties

ziemas laikā

atriebt

viņas tēva asinis

bet

tas patiešām notika

Cilvēki tam neticēja, ka jauna meitene varētu pamest mājas un doties atriebt viņas tēva asinis ziemas laikā, bet tas patiešām notika.

Line 2 / 9

I was just fourteen years of age when a coward by the name of Tom Chaney shot my father down and robbed him of his life and his horse and two California gold pieces that he carried in his trouser pant.

I

was

just

fourteen years of age

when

a coward

by the name of

Tom Chaney

shot down

my father

and

robbed

him

of his life

and

his horse

and

two California gold pieces

that

he carried

in his trouser pant

es

biju

tikai

četrpadsmit gadus veca

kad

gļēvulis

vārdā

Toms Šanejs

nošāva

mans tēvs

un

aplaupīja

viņu

viņa dzīvi

un

viņa zirgu

un

divi Kalifornijas zelta gabali

ko

viņš nesa

savā bikšu kabatā

Es biju tikai 14 gadus veca, kad gļēvulis vārdā Toms Šanejs nošāva manu tēvu un laupīja viņa dzīvi un viņa zirgu un divus Kalifornijas zelta gabalus, ko viņš nēsāja bikšu kabatā.

Line 3 / 9

Chaney was a hired man, and Papa had taken him up to Fort Smith to help lead back a string of mustang ponies that he had bought.

Chaney

was

a hired man

and

Papa

had taken

him

up

to Fort Smith

in order to help lead back

a string of

mustang ponies

that

he had bought

Šanejs

bija

algots vīrietis

un

Papucis

bija paņēmis

viņu

augšā

uz Smita Fortu

lai palīdzētu atvest atpakaļ

bars

mustangu poniji

ko

viņš bija nopircis

Šanejs bija algots vīrietis, un Papucis viņu bija paņēmis līdzi uz Smita Fortu, lai palīdzētu atvest atpakaļ mustangu poniju baru, ko viņš bija nopircis.

Line 4 / 9

In town, Chaney had fallen into drink and cards and lost all his money.

in town

Chaney

had fallen

into

drink and cards

and

(had) lost

all his money

pilsētā

Šanejs

bija iekritis

iekšā

dzēriens un kārtis

un

(bija) zaudējis

visu savu naudu

Pilsētā, Šanejs bija iekritis dzeršanā un kāršu spēlēšanā un pazaudēja visu savu naudu.

Line 5 / 9

He got it into his head he was being cheated and went back to the boarding house for his Henry rifle.

he got

it

into his head

he was being cheated

and

went back

to the boarding house

for

his Henry rifle

viņš saņēma

to

savā galvā

viņš bija apkrāpts

un

gāja atpakaļ

uz pansijas māju

pēc

viņa Henrija šautenes

Viņš savā galvā iedomājās, ka viņu apkrāpa un gāja atpakaļ uz pansijas māju pēc viņa Henrija šautenes.

Line 6 / 9

When Papa tried to intervene, Chaney shot him. Chaney fled.

when

Papa

tried to intervene

Chaney

shot

him

Chaney

fled

kad

Papucis

mēģināja iejaukties

Šanejs

šaut

viņu

Šanejs

aizbēgt

Kad Papucis mēģināja iejaukties, Šanejs viņu nošāva. Šanejs aizbēga.

Line 7 / 9

He could have walked his horse, for not a soul in that city could be bothered to give chase.

he

could have walked

his horse

for (because)

not a soul

in that city

could be bothered

to give chase

viņš

varēja aiziet

viņa zirgs

jo

neviena dvēsele

tajā pilsētā

nevēlējās

dzīties pakaļ

Viņš varēja aiziet ar savu zirgu, jo neviena dvēsele tajā pilsētā nevēlējās dzīties pakaļ.

Line 8 / 9

No doubt Chaney fancied himself scot free, but he was wrong.

no doubt

Chaney

fancied

himself

scot free

but

he was wrong

bez šaubām

Šanejs

izbaudīja

savu

nesodītā brīvība

bet

viņš kļūdījās

Bez šaubām, Šanejs izbaudīja savu nesodīto brīvību, bet viņš kļūdījās.

Line 9 / 9

You must pay for everything in this world one way and another; there is nothing free except the grace of God.

you

must

pay

for everything

in this world

one way and another

there is

nothing

free

except

the grace of God

tev

ir

maksāt

par visu

šajā pasaulē

vienā vai citā veidā

tur ir

nekas

pa velti

izņemot

Dieva žēlastība

Tev par visu šajā pasaulē ir jāsamaksā vienā vai citā veidā; nekas nav pa velti, izņemot Dieva žēlastība.