Latvian flag

Es runāju Latviešu valodā un es gribu iemācīties Angļu valodu

US flag

"What Child Is This?" - Chris Tomlin

"Kas šis ir par bērnu?" - Kriss Tomlins

alternate title

Klikšķiniet šeit, lai noskatītos video.

Klikšķiniet šeit, lai noklausītos pilno audio ierakstu.

Line 1 / 14

What child is this, who lay to rest, on Mary's lap is sleeping?

What

child

is

this

who

lay

to rest

on Mary's lap

is sleeping

kas

bērns

ir

šis

kurš

guļ

atpūsties

uz Marijas klēpja

guļ

Kas šis ir par bērnu, kurš apgūlies atpūsties uz Marijas klēpja guļ?

Line 2 / 14

Whom angels greet with anthems sweet, while shepherds watch are keeping?

Whom

angels

greet

with anthems sweet

while

shepherds

watch

are keeping

kuru

enģeļi

sveic

ar saldām himnām

kamēr

gani

sardze

tur

Kuru eņģeļi sveic ar saldām himnām, kamēr ganu sardze to tur?

Line 3 / 14

This, this is Christ the King, whom shepherds guard and angels sing,

This

this

is

Christ

the King

whom

shepherds

guard

and

angels

sing

šis

šis

ir

Kristus

karalis

kuru

gani

sargāt/sargs

un

eņģeļi

dzied

Šis, šis ir Kristus Karalis, kuru gani sargā un kuram eņģeļi dzied,

Line 4 / 14

Haste, haste to bring him laud, the Babe, the Son of Mary,

Haste

haste

to bring

him

laud

the Babe

the Son

of Mary

pasteigties

pasteigties

atnest

viņu

slava

Babe

dēls

Marijas

Pasteidzies, pasteidzies, lai atnestu viņam slavu, Babei, Marijas dēlam,

Line 5 / 14

So bring Him incense, gold, and myrrh,

So

bring

Him

incense

gold

and

myrrh

tāpēc

atnest

viņam

vīraks

zelts

un

mirres

Tāpēc atnes viņam vīraku, zeltu un mirres,

Line 6 / 14

Come peasant king to own Him,

Come

peasant

king

to own

Him

nāc

zemnieks

karalis

lai iegūtu

viņu

Nāc zemnieku karali, lai iegūtu Viņu,

Line 7 / 14

The King of kings, salvation brings,

The King

of kings

salvation

brings

karalis

karaļu

pestīšana

atnes

Karaļu karaļus, pestīšana atnes,

Line 8 / 14

Let loving hearts enthrone Him,

Let

loving hearts

enthrone

Him

ļaut

mīlošas sirdis

celt tronī

viņu

Ļaujiet mīlošām sirdīm celt Viņu tronī,

Line 9 / 14

Raise, raise, a song on high, the Virgin sings her lullaby,

raise

raise

a song

on high

the virgin

sings

her lullaby

celties

celties

dziesma

augstu

jaunava

dziedāt

viņas šūpuļdziesma

Celiet, celit dziesmu augstu, jaunava dzied savu šūpuļdziesmu,

Line 10 / 14

Joy, joy for Christ is born, the Babe, the Son of Mary,

joy

joy

for

Christ

is born

the babe

the son

of Mary

prieks

prieks

par

Kristus

ir dzimis

Babe

dēls

Marijas

Prieks, prieks par Kristus dzimšanu, Babi, Marijas dēlu,

Line 11 / 14

This, this is Christ the King, whom shepherds guard and angels sing,

This

this

is

Christ

the King

whom

shepherds

guard

and

angels

sing

šis

šis

ir

Kristus

karalis

kuru

gani

sargāt/sargs

un

eņģeļi

dzied

Šis, šis ir Kristus Karalis, kuru gani sargā un kuram eņģeļi dzied,

Line 12 / 14

Haste, haste to bring him laud, the Babe, the Son of Mary,

Haste

haste

to bring

him

laud

the Babe

the Son

of Mary

pasteigties

pasteigties

atnest

viņu

slava

Babe

dēls

Marijas

Pasteidzies, pasteidzies, lai atnestu viņam slavu, Babei, Marijas dēlam,

Line 13 / 14

Nails, spears shall pierce him through, the cross he bore for me for you,

Nails

spears

shall pierce

through him

the cross

he bore

for me

for you

naglas

šķēpi

caurdurs

cauri viņam

krusts

viņš nesa

man

tev

Naglas, šķēpi caurdurs viņu, krustā, ko viņš nesa man un tev,

Line 14 / 14

Hail, hail, the Word made flesh, the Babe, the Son of Mary.

Hail

hail

the Word

made

flesh

the Babe

the Son

of Mary

slavēt/krusa

slavēt/krusa

Vārds

radīt

miesa

Babe

dēls

Marijas

Slavēt, slavēt, Vārds radīja miesu, Babi, Marijas dēlu.