Latvian flag

Es runāju Latviešu valodā un es gribu iemācīties Angļu valodu

US flag

The Wicked Witch of the West

Ļaunā Ragana no Rietumiem

Wizard of Oz

Klikšķiniet šeit, lai noskatītos video.

Klikšķiniet šeit, lai noklausītos pilno audio ierakstu

Line 1 / 25

I thought you said she was dead.

I

thought

you said

she

was dead

Es

domāju

tu teici

viņa

ir mirusi

Es domāju, ka tu teici, ka viņa ir mirusi.

Line 2 / 25

That was her sister, the Wicked Witch of the East.

that

was

her sister

the wicked witch

of the East

bija

viņas māsa

tā ļaunā ragana

no Austrumiem

Tā bija viņas māsa, Ļaunā Ragana no Austrumiem.

Line 3 / 25

This is the Wicked Witch of the West.

this is

the wicked witch

of the West

šī ir

ļāunā ragana

no Rietumiem

Šī ir Ļaunā Ragana no Rietumiem.

Line 4 / 25

She is worse than the other one.

she

is

worse

than

the other one

viņa

ir

sliktāka

tā otra

Viņa ir sliktāka par to otru.

Line 5 / 25

Who killed my sister?

who

killed

my sister

kurš

nogalināja

manu māsu

Kurš nogalināja manu māsu?

Line 6 / 25

Who killed the Witch of the East?

who

killed

the witch

of the East

kurš

nogalināja

ragana

no Austrumiem

Kurš nogalināja Raganu no Austrumiem?

Line 7 / 25

Was it you?

was

it

you

Bija

tu

Vai tā biji tu?

Line 8 / 25

No. No, it was an accident! I didn't mean to kill anybody.

no

no

it was an accident

I

did not

mean / intend

to kill

anybody

tas bija negadījums

Es

nebija

gribēt

nogalināt

kāds

Nē. Nē, tas bija negadījums! Es negribēju nevienu nogalināt.

Line 9 / 25

Well, my little pretty, I can cause accidents too.

well

my little pretty

I

can

cause

accidents

too

Labi

mana mazā skaistā

es

varēt

radīt

negadījumus

arī

Labi, mana mazā skaistā, es arī varu netīšām radīt negadījumus.

Line 10 / 25

Aren't you forgetting the ruby slippers?

are not you forgetting

the ruby slippers

vai tu neaizmirsti

rubīna čības

Vai tu neaizmirsi rubīna čības?

Line 11 / 25

The slippers! Yes!

the slippers

yes

Tās čības

Tās čības! Jā!

Line 12 / 25

They're gone! The ruby slippers! What have you done with them?

they are gone

the ruby slippers

what

have

you

done

with them

tās ir pazudušas

rubīna čības

kas

esi

tu

izdarīt

ar tām

Tās ir pazudušas! Tās rubīna čības! Ko tu ar tām izdarīji?

Line 13 / 25

Give them back to me or I'll….

give them back

to me

or

I will...

atdod atpakaļ

man

vai

es izdarīšu

Atdod tās man, vai arī es...

Line 14 / 25

It's too late. There they are, and there they'll stay.

it is

too late

there they are

and

there

they will stay

tas ir

par vēlu

tās ir tur

un

tur

tās paliks

Par vēlu. Tās ir tur, un tur tās arī paliks.

Line 15 / 25

Give me back my slippers.

give back

me

my slippers

atdod

man

manas čības

Atdod man manas čības.

Line 16 / 25

I'm the only one that knows how to use them.

I am

the only one

who

knows

how

to use

them

Es esmu

vienīgā

kas

zina

izmantot

tās

Es esmu vienīgā, kura zina, kā tās izmantot.

Line 17 / 25

They're no use to you.

they are

no use

to you

tās ir

nederīgas

tev

Tev tās būs nederīgas.

Line 18 / 25

Give them back to me. Give them back!

give them back

to me

give them back

atdod tās atpakaļ

man

atdod tās atpakaļ

Atdod tās man. Atdod tās atpakaļ!

Line 19 / 25

Keep tight inside of them. Their magic must be very powerful, or she wouldn't want them so badly.

keep

tight

inside

of them

their magic

must be

very powerful

or

she

would not want

them

so

badly

turēt

stipri

iekšā

tajās

to maģija

jābūt

ļoti stipra

vai

viņa

negribētu

tās

tik

slikti

Turies tām stipri iekšā. To maģija noteikti ir ļoti spēcīga, citādi viņa tās tik ļoti negribētu atgūt.

Line 20 / 25

You stay out of this, Glenda, or I'll fix you as well!

you stay out

of this

Glenda

or

I

will fix

you

as well

tu paliec ārpusē

no šī

Glenda

vai

es

salabošu

tevi

arī

Paliec no šī ārpusē, Glenda, vai arī es salabošu arī tevi!

Line 21 / 25

Oh, rubbish! You have no power here. Be gone! Before somebody drops a house on you too.

oh

rubbish

you

have

no power

here

be gone

before

somebody

drops

a house

on you

too

ahh

nieki

tu

pieder

nav spēka

te

bēdz

pirms

kāds

nomet

māju

uz tevis

arī

Ahh, nieki! Tev šeit nav spēka. Bēdz! Pirms kāds arī tev neuzmet virsū māju.

Line 22 / 25

Very well. I'll bide my time.

very well

I

will bide

my time

ļoti labi

es

gaidīšu

savu laiku

Ļoti labi. Es gaidīšu savu laiku.

Line 23 / 25

And as for you, my fine lady. It's true I can't attend you here and now as I would like.

and

as for you

my fine lady

it is true

I

cannot

attend

to you

here

and

now

as

I

would like

un

kā tev

mana jaunā dāma

tā ir taisnība

es

nevaru

apmeklēt

tevi

šeit

un

tagad

es

vēlētos

Un kas attiecas uz tevi, mana jaunā dāma. Tā ir taisnība, es šeit nevaru pret tevi attiekties tā kā es gribētu.

Line 24 / 25

But just try to stay out of my way. Just try.

but

just

try

to stay

out of

my way

just

try

bet

tikai

mēģināt

palikt

ārpus

mans ceļš

tikai

pamēģināt

Bet mēģiniet turēties nost no mana ceļa. Tikai pamēģiniet.

Line 25 / 25

I'll get you, my pretty, and your little dog too!

I will get

you

my pretty

and

your little dog

too

Es iegūšu

tu

mana skaistā

un

tavs mazais suns

arī

Es tevi atradīšu, mana skaistā, un arī tavu mazo suni!