Lithuanian flag

Aš kalbu lietuviškai ir noriu išmokti anglų kalbos.

US flag

Zombies! - Bob Hope

Zombiai! - Bobas Hopas

Bob Hope

Spauskite čia norėdami pamatyti video

Spauskite čia norėdami išgirsti pilną garso įrašą

Line 1 / 8

Do you live here?

do

you

live

here

ar

jūs

gyvenate

čia

Ar jūs čia gyvenate?

Line 2 / 8

Yes.

yes

taip

Taip.

Line 3 / 8

Well, maybe you know what a zombie is?

well

maybe

you know

what

a zombie

is

Na

galbūt

jūs žinote

kas

zombis

yra

Na, galbūt jūs žinote kas yra zombis?

Line 4 / 8

When a person dies and is buried, it seems a certain voodoo priest [who] will have the power to bring him back to life.

when

a person

dies

and

is buried

it seems

a

certain

voodoo

priest

who

will have

the power

to bring

him

back

to life

kai

asmuo

miršta

ir

yra palaidotas

atrodo

-

tam tikras

burtininkas

kunigas

kuris

turės

galių

sugrąžinti

atgal

į gyvenimą

Kai žmogus miršta ir yra palaidomas, atrodo, kad kažkoks šamanas kunigas turįs galių sugrąžinti jį atgal į gyvenimą.

Line 5 / 8

How horrible!

how

horrible

kaip

siaubinga

Kaip siaubinga!

Line 6 / 8

It's worse than horrible, because a zombie has no will of his own.

it is

worse

than

horrible

because

a zombie

has

no will

of his own

tai yra

blogiau

nei

baisu

nes

zombis

turi

jokios valios

savo paties

Tai blogiau nei baisu, nes zombis neturi savo valios.

Line 7 / 8

You see them sometimes walking around blindly with dead eyes, following orders, not knowing what they do, not caring.

you see

them

sometimes

walking

around

blindly

with dead eyes

following orders

not

knowing

what they do

not caring

jūs pamatysite

juos

kartais

vaikščiojant

aplink

aklai

mirusiomis akimis

sekant nurodymus

ne

žinant

ką jie daro

nesirūpinant

Jūs juos kartais gali pamatyti vaikščiojant aklai aplinkui tiesiog mirusiomis akimis ir sekant nurodymus nežinant nei ką jie daro, nei tuo nė kiek nesirūpinant.

Line 8 / 8

You mean like Democrats?

you mean

like

Democrats

jūs turite omenyje

kaip

demokratai

Jūs turite omenyje demokratus?