Lithuanian flag

Aš kalbu lietuviškai ir noriu išmokti anglų kalbos.

US flag

"Remember the Alamo" - Donovan Leitch

„Prisiminkite Alamo mūšį!“ - Donovanas Leitchas

Battle of Alamo

Spauskite čia norėdami pamatyti video.

Spauskite čia norėdami išgirsti pilną garso įrašą.

Line 1 / 24

A hundred and eighty were challenged by Travis to die

A hundred

and

eighty

were challenged

by Travis

to die

šimtas

ir

aštuoniasdešimt

buvo išbandomi

Traviso

mirti

Šimtas aštuoniasdešimt buvo išbandomi Traviso miriop

Line 2 / 24

By a line that he drew with his sword as the battle drew nigh

By

a line

that

he

drew

with his sword

as

the battle

drew

nigh

pagal

liniją

kurią

jis

piešė

su savo kardu

kai

mūšis

traukė

artyn

Pagal liniją, kurią jis nupiešė kardu mušiui artėjant

Line 3 / 24

A man that crossed over the line was for glory

A man

that

crossed over

the line

was

for glory

vyras

kuris

peržengdavo

liniją

buvo

garbei

Vyras, kuris liniją peržengdavo, tai darydavo dėl garbės

Line 4 / 24

And he that was left better fly

And

he

that

was left

better

fly (flee)

ir

jis

kuris

likdavo

verčiau

bėgdavo

Ir tas, kuris išlikdavo, verčiau sprukdavo

Line 5 / 24

And over the line crossed 179

And

over the line

crossed

a hundred and seventy-nine

ir

per liniją

peržengė

šimtas septyniasdešimt devyni

Ir per liniją žengė šimtas septyniasdešimt devyni

Line 6 / 24

Hey, Up, Santa Anna, they're killing your soldiers below

Hey

Up

Santa Anna

they

are killing

your soldiers

below

ei

kelkis

Santa Anna

jie

žudo

jūsų karius

apačioje

Ei, kelkis, Santa Anna, jie žudo jūsų karius apačioje

Line 7 / 24

So the rest of Texas will know

So

the rest

of Texas

will know

taigi

likusieji

Teksaso

žinos

Taigi, Teksaso likusieji sužinos

Line 8 / 24

And remember the Alamo

And

remember

the Alamo

ir

prisimins

Alamą

Ir prisimins Alamo mūšį

Line 9 / 24

Jim Bowie lay dying, his blood and his powder were dry

Jim Bowie

lay

dying

his blood

and

his powder

were dry

Džimas Bovis

gulėjo

mirštantis

savo kraujyje

ir

jo ginklo parakas

buvo išdžiuvęs

Džimas Bovis merdėjo savo kraujyje ir išsausėjusiame ginklo parake

Line 10 / 24

But his knife at the ready to take him a few in reply

But

his knife

at the ready

to take

him

a few

in reply

tačiau

jo peilis

paruoštas

paimti

su juo

kelis

atsakant

Tačiau peilis jo buvo paruoštas keliems priešams atskaityti už savo mirtį

Line 11 / 24

Young Davy Crockett lay laughing and dying

Young

Davy Crockett

lay

laughing

and

dying

jaunas

Deivas Kroketas

guli

juokdamasis

ir

mirštantis

Jaunasis Deivas Kroketas gulėjo mirštantis ir besijuokdamas

Line 12 / 24

The blood and the sweat in his eyes

The blood

and

the sweat

in his eyes

kraujas

ir

prakaitas

jo akyse

Kraujas ir prakaitas jo akyse

Line 13 / 24

For Texas and freedom no man was more willing to die

For Texas

and

freedom

no man

was

more willing

to die

Teksasui

ir

laisvei

joks vyras

buvo

buvo

mirti

Už Teksasą ir laisvę joks vyras labiau nenorėjo numirti

Line 14 / 24

Hey! Up! Santa Anna, they're killing your soldiers below!

Hey

Up

Santa Anna

they

are killing

your soldiers

below

ei

kelkis

Santa Anna

jie

žudo

jūsų karius

apačioje

Ei, kelkis, Santa Anna, jie žudo jūsų karius apačioje

Line 15 / 24

So the rest of Texas will know

So

the rest

of Texas

will know

taigi

likusieji

Teksaso

žinos

Taigi, Teksaso likusieji sužinos

Line 16 / 24

And remember the Alamo

And

remember

the Alamo

ir

prisimins

Alamą

Ir prisimins Alamo mūšį

Line 17 / 24

A courier came to a battle once bloody and loud

A courier

came

to a battle

once

bloody

and

loud

pasiuntinys

atvyko

į mūšį

kartą

kruviną

ir

garsų

Kartą pasiuntinys atvyko į garsų ir kruviną mūšį

Line 18 / 24

And found only skin and bones where he once left a crowd

And

found

only

skin

and

bones

where

he

once

left

a crowd

ir

rado

tik

odą

ir

kaulus

kur

jis

kartą

paliko

minią

Ir rado jis tik odą ir kaulus kartą minios paliktos

Line 19 / 24

Fear not, little darling, of dying

Fear not

little darling

of dying

nebijok

mažute mieloji

mirties

Nebijok mažute mieloji mirties

Line 20 / 24

If the world is sovereign and free

If

the world

is

sovereign

and

free

jei

šis pasaulis

būti

nepriklausomas

ir

laisvas

Jei šis pasaulis bus nepriklausomas ir laisvas

Line 21 / 24

For we'll fight to the last for as long as liberty be

For

we

will fight

to the last

for

as long as

liberty

be

už tai

mes

kovosime

iki paskutiniųjų

už tai

iki kol

laisvė

gyvuoja

Už tai mes kovosime iki paskutiniųjų iki kol laisvė gyvuos

Line 22 / 24

Hey! Up! Santa Anna, they're killing your soldiers below!

Hey

Up

Santa Anna

they

are killing

your soldiers

below

ei

kelkis

Santa Anna

jie

žudo

jūsų karius

apačioje

Ei, kelkis, Santa Anna, jie žudo jūsų karius apačioje

Line 23 / 24

So the rest of Texas will know

So

the rest

of Texas

will know

taigi

likusieji

Teksaso

žinos

Taigi, Teksaso likusieji sužinos

Line 24 / 24

And remember the Alamo

And

remember

the Alamo

ir

prisimins

Alamą

Ir prisimins Alamo mūšį