Lithuanian flag

Aš kalbu lietuviškai ir noriu išmokti anglų kalbos.

US flag

"By The Mark" - Dailey and Vincent

„Pagal žymę“ - Dailey ir Vincent

Dailey and Vincent

Spauskite čia norėdami pamatyti video.

Spauskite čia norėdami išgirsti pilną garso įrašą.

Line 1 / 18

When I cross over, I will shout and sing,

when

I cross over

I will shout

and

sing

kai

aš peržengsiu

aš rėksiu

ir

dainuosiu

Kai peržengsiu aš rėksiu ir dainuosiu,

Line 2 / 18

I will know my savior by the mark where the nails have been,

I will know

my savior

by the mark

where

the nails have been

aš žinosiu

savo išgelbėtoją

pagal žymę

kur

nagai buvo

Savo išgelbėtoją pagal žymę pažinsiu, kur buvo vinys,

Line 3 / 18

By the mark where the nails have been,

by the mark

where

the nails have been

pagal ženklą

kur

buvo vinys

Pagal žymę kur buvo vinys,

Line 4 / 18

By the sign upon his precious skin,

by the sign

upon his precious skin

pagal ženklą

ant jo brangiosios odos

Pagal ženklą ant jo brangiosios odos,

Line 5 / 18

I will know my savior when I come to him,

I will know

my savior

when

I come

to him

aš žinosiu

savo išgelbėtoją

kai

aš ateisiu

pas jį

Savo išgelbėtoją pažinsiu, kai pas jį ateisiu,

Line 6 / 18

By the mark where the nails have been,

by the mark

where

the nails have been

pagal žymę

kur

buvo vinys

Pagal žymę, kur buvo vinys,

Line 7 / 18

A man of riches may claim a crown of jewels,

a man

of riches

may claim

a crown

of jewels

vyras

turtų

gali pareikalauti

karūnos

brangenybių

Turtingas vyras gali pareikalauti brangenybių karūnos,

Line 8 / 18

But the King of Heaven can be told from the Prince of Fools,

but

the king

of heaven

can be told

from the prince

of fools

bet

karalius

dangaus

gali būti pasakytas

nuo princo

kvailių

Bet dangaus karalius gali būti atskirtas nuo princo kvailių,

Line 9 / 18

By the mark where the nails have been,

by the mark

where

the nails have been

pagal žymę

kur

buvo vinys

Pagal žymę, kur buvo vinys,

Line 10 / 18

By the sign upon his precious skin,

by the sign

upon his precious skin

pagal ženklą

ant jo brangiosios odos

Pagal ženklą ant jo brangiosios odos,

Line 11 / 18

I will know my savior when I come to him,

I will know

my savior

when

I come

to him

aš žinosiu

savo išgelbėtoją

kai

aš ateisiu

pas jį

Savo išgelbėtoją pažinsiu, kai pas jį ateisiu,

Line 12 / 18

By the mark where the nails have been,

by the mark

where

the nails have been

pagal žymę

kur

buvo vinys

Pagal žymę, kur buvo vinys,

Line 13 / 18

On Calvary's Mountain, where they made him suffer so,

on Calvary's mountain

where

they made

him

suffer

so

ant Kalvarijos kalnų

kur

jie privertė

kentėti

taip

Ant Kalvarijos kalnų, kur jie privertė jį taip siaubingai kentėti,

Line 14 / 18

All my sin was paid for a long, long time ago,

all my sin

was paid for

a long, long time

ago (in the past)

visos mano nuodėmės

buvo atpirktos

ilgą, ilgą laiką

prieš (praeityje)

Visos mano nuodėmės buvo atpirktos labai seniai,

Line 15 / 18

By the mark where the nails have been,

by the mark

where

the nails have been

pagal žymę

kur

buvo vinys

Pagal žymę, kur buvo vinys,

Line 16 / 18

By the sign upon his precious skin,

by the sign

upon his precious skin

pagal ženklą

ant jo brangiosios odos

Pagal ženklą ant jo brangiosios odos,

Line 17 / 18

I will know my savior when I come to him,

I will know

my savior

when

I come

to him

aš žinosiu

savo išgelbėtoją

kai

aš ateisiu

pas jį

Savo išgelbėtoją pažinsiu, kai pas jį ateisiu,

Line 18 / 18

By the mark where the nails have been.

by the mark

where

the nails have been

pagal žymę

kur

buvo vinys

Pagal žymę, kur buvo vinys.