Lithuanian flag

Aš kalbu lietuviškai ir noriu išmokti anglų kalbos.

US flag

"City of New Orleans" - Arlo Guthrie (originally by Steve Goodman)

„City of New Orleans“ - Arlo Guthrie (originalas sukurtas Steve Goodman)

train

Spauskite čia norėdami pamatyti video

Spauskite čia norėdami išgirsti pilną garso įrašą

Line 1 / 36

Riding on the "City of New Orleans"

Riding

on the city of New Orleans

važiuoja

„the City of New Orleans“

Važiuoja „City of New Orleans“

Line 2 / 36

Illinois Central, Monday morning rail

Illinois Central

Monday morning

rail

Illinois Central

pirmadienio rytas

geležinkelis

Illinois Central, pirmadienio ryto maršrutas

Line 3 / 36

15 cars and 15 restless riders

fifteen

cars

and

fifteen

restless

riders

penkiolika

vagonai

ir

penkiolika

nerimstančių

važiuotojų

Penkiolika vagonų ir penkiolika nerimstančių keleivių.

Line 4 / 36

3 conductors, 25 sacks of mail

three

conductors

twenty-five

sacks

of mail

trys

konduktoriai

dvidešimt penki

maišai

pašto

Trys konduktoriai, dvidešimt penki maišai pašto

Line 5 / 36

All along the southbound odyssey, the train pulls out of Kankakee

All along

the southbound odyssey

the train

pulls

out of Kankakee

visi kartu

pietinė odisėja

traukinys

traukia

iš Kankakee

Visi kartu į pietinę odisėją, traukinys išvažiuoja iš Kankakee

Line 6 / 36

And rolls along past houses farms and fields

And

rolls

along

past

houses

farms

and

fields

ir

rieda

išilgai

pro

namus

fermas

ir

laukus

Ir rieda tolyn pro namus, fermas ir laukus

Line 7 / 36

Passing trains that have no name, and freight yards full of old black men

Passing

trains

that

have

no name

and

freight yards

full of old black men

pravažiuoja

traukiniai

kurie

turi

be vardo

ir

krovinių aikštelės

pilni senų juodų vyrų

Pravažiuojantys traukiniai, kurie neturi vardo ir krovinių aikštelės, pilnos senų, juodų vyrų.

Line 8 / 36

And the graveyards of the rusted automobiles

And

the graveyards

of the rusted automobiles

ir

kapinės

surūdijusių automobilių

Ir surūdijusių automobilių kapinės

Line 9 / 36

Good morning, America, how are you?

Good morning

America

how are you

labas rytas

Amerika

kaip laikaisi

Labas rytas, Amerika, kaip laikaisi?

Line 10 / 36

Said: "Don't you know me? I'm your native son."

Said

don't you know

me

I am

your native son

pasakiau

nepažysti

manęs

aš esu

tavo vietinis sūnus

Pasakiau ar tu nepažysti manęs, aš esu tavo vietinis sūnus

Line 11 / 36

I'm the train they call "the City of New Orleans"

I am

the train

they call

"the City of New Orleans"

aš esu

traukinys

jie vadina

„the City of New Orleans“

Aš esu traukinys, kurį jie vadina „the City of New Orleans“

Line 12 / 36

I'll be gone 500 miles when the day is done

I will be gone

five hundred miles

when

the day

is done

aš būsiu nuvažiavęs

penkis šimtus mylių

kai

diena

pasibaigs

Aš būsiu nuvažiavęs penkis šimtus mylių, kaip diena pasibaigs

Line 13 / 36

Dealing card games with the old men in the club car

Dealing

card games

with the old men

in the club car

dalinant

kortų žaidimus

su senais vyrais

poilsio vagone

Dalinant kortų žaidimus, su senais vyrais, poilsio vagone

Line 14 / 36

Penny a point, ain't no one keeping score

Penny a point

ain't

no one

keeping

score

centas už tašką

ne

niekas

laikyti

rezultatas

Centas už tašką, niekas neseka rezultato

Line 15 / 36

Pass the paper bag that holds the bottle

Pass

the paper bag

that

holds

the bottle

perduoti

popierinis krepšelis

tas

laiko

butelį

Perduokite popierinį krepšelį, kuriame yra butelis

Line 16 / 36

Feel the wheels, rumblin' 'neath the floor

Feel

the wheels

rumbling

beneath the floor

jausti

ratai

graudėjimas

po grindimis

Jauskite ratus, griaudinčius po grindimis

Line 17 / 36

And the sons of Pullman porters, and the sons of engineers

And

the sons

of Pullman porters

and

the sons

of engineers

ir

sūnūs

Pullman porterių

ir

sūnūs

inžinierių

Ir Pullman porterių sūnūs, ir inžinierių sūnūs

Line 18 / 36

Ride their fathers' magic carpets, made of steel

Ride

their fathers'

magic carpets

made of steel

važiuoti

jų tėvų

magiški kilimai

pagaminta iš plieno

Važiuoja jų tėvų magiškais kilimais, pagamintais iš plieno

Line 19 / 36

And mothers with their babes asleep, are rockin' to the gentle beat

And

mothers

with their babes

asleep

are rocking

to the gentle beat

ir

motinos

su jų kūdikiais

miega

siūbuoja

į švelnų ritmą

Ir motinos miegančios su savo kūdikiais siūbuoja į švelnų ritmą

Line 20 / 36

And the rhythm of the rails is all they feel

And

the rhythm

of the rails

is

all

they feel

ir

ritmas

geležinkelio

yra

viskas

jie jaučia

Ir geležinkelio ritmas yra viskas, ką jie jaučia

Line 21 / 36

Good morning America, how are you?

Good morning

America

how are you

labas rytas

Amerika

kaip laikaisi

Labas rytas, Amerika, kaip laikaisi?

Line 22 / 36

Said: "Don't you know me? I'm your native son."

Said

don't you know

me

I am

your native son

pasakiau

nepažysti

manęs

aš esu

tavo vietinis sūnus

Pasakiau ar tu nepažysti manęs, aš esu tavo vietinis sūnus

Line 23 / 36

I'm the train they call "the City of New Orleans"

I am

the train

they call

"the City of New Orleans"

aš esu

traukinys

jie vadina

„the City of New Orleans“

Aš esu traukinys, kurį jie vadina „the City of New Orleans“

Line 24 / 36

I'll be gone 500 miles when the day is done

I will be gone

five hundred miles

when

the day

is done

aš būsiu nuvažiavęs

penkis šimtus mylių

kai

diena

pasibaigs

Aš būsiu nuvažiavęs penkis šimtus mylių, kaip diena pasibaigs

Line 25 / 36

Nighttime on "the City of New Orleans"

Nighttime

on

"the City of New Orleans"

naktis

ant

„the City of New Orleans“

Naktis ant „the City of New Orleans“

Line 26 / 36

Changing cars in Memphis, Tennessee

Changing

cars

in Memphis

Tennessee

keičiant

vagonus

Memfy

Tenesy

Keičiant vagonus Memfy, Tenesy

Line 27 / 36

Halfway home, we'll be there by morning

Halfway home

we will be

there

by morning

pusiaukelėj namo

mes būsime

ten

ryte

Pusiaukelėj namo, mes ten būsime iki ryto

Line 28 / 36

Through the Mississippi darkness, rolling down to the sea

Through the Mississippi darkness

rolling

down

to the sea

Pro Misisipės tamsumą

riedant

žemyn

į jūrą

Pro Misisipės tamsumą, riedant žemyn į jūrą

Line 29 / 36

But all the towns and people seem, to fade into a bad dream

But

all the towns

and

people

seem

to fade

into a bad dream

bet

visi miestai

ir

žmonės

atrodo

nykti

į blogą sapną

Bet visi miestai ir žmonės atrodo, jog tampa blogu sapnu

Line 30 / 36

And the steel rail still ain't heard the news

And

the steel rail

still

ain't heard

the news

ir

plieno geležinkelis

vis tiek

nėra girdėjęs

žinios

Ir plieno geležinkelis vis dar nėra girdėjęs žinių

Line 31 / 36

The conductor sings his songs again, the passengers will please refrain

The conductor

sings

his songs

again

the passengers

will refrain

please

konduktorius

dainuoja

jo dainas

vėl

keleiviai

susilaikys

prašau

Konduktorius dainuoja savo dainas, o keleiviai prašys susilaikyti

Line 32 / 36

This train got the disappearing railroad blues

This train

got (has)

the disappearing

railroad

blues / mild depression

šis traukinys

turi

dingstantis

geležinkelis

bliuzas / melancholija

Šis traukinys turi dingstančio geležinkelio bliuzo

Line 33 / 36

Good night, America. How are you?

Good night

America

how are you

labanakt

Amerika

kaip laikaisi

Labanakt Amerika, kaip laikaisi

Line 34 / 36

Said: "Don't you know me? I'm your native son."

Said

don't you know

me

I am

your native son

pasakiau

nepažysti

manęs

aš esu

tavo vietinis sūnus

Pasakiau ar tu nepažysti manęs, aš esu tavo vietinis sūnus

Line 35 / 36

I'm the train they call "the City of New Orleans"

I am

the train

they call

"the City of New Orleans"

aš esu

traukinys

jie vadina

„the City of New Orleans“

Aš esu traukinys, kurį jie vadina „the City of New Orleans“

Line 36 / 36

I'll be gone 500 miles when the day is done

I will be gone

five hundred miles

when

the day

is done

aš būsiu nuvažiavęs

penkis šimtus mylių

kai

diena

pasibaigs

Aš būsiu nuvažiavęs penkis šimtus mylių, kaip diena pasibaigs