Lithuanian flag

Aš kalbu lietuviškai ir noriu išmokti anglų kalbos.

US flag

"Come Thou Fount of Every Blessing" / "How Great Thou Art" - Maddie Wilson

"Ateikite jūs - visų palaiminimų šaltini!" / "Koks didis jūs esate pagal" - Maddie Wilson

Come Thou Fount

Spauskite čia norėdami pamatyti video.

Spauskite čia norėdami išgirsti pilną garso įrašą.

Line 1 / 25

Come, thou fount of every blessing,

come

thou ("you", nominative, familiar)

fount (source / fountain)

of every blessing

ateik

jūs

šaltini

kiekvieno palaiminimo

Ateikite jūs - visų palaiminimų šaltini!

Line 2 / 25

Tune my heart to sing thy praise;

tune

my heart

to sing

thy ("your", possessive, familiar) praise

suderinkite

mano širdį

dainuoti

jūsų garbei

Sutaikinkite mano širdį dainuoti jūsų šlovei;

Line 3 / 25

Streams of mercy never ceasing,

streams

of mercy

never

ceasing

srovės

gailestingumo

niekuomet

paliauja

Gailestingumo srovės nepaliaujamai teka,

Line 4 / 25

Call for songs of loudest praise;

call for

songs

of loudest praise

ragina

dainų

didžiausios šlovės

Ragina dainų iš didžiausios šlovės;

Line 5 / 25

Teach me some melodious sonnet,

teach

me

some

melodious sonnet

mokykite

mane

kai kurių

melodingų sonetų

Pamokykite mane keletos melodingų sonetų

Line 6 / 25

Sung by flaming tongues above;

sung

by flaming tongues

above

apdainuotų

liepsnojančių liežuvių

viršuje

Apdainuotų danguje pačių liepsnojančių liežuvių;

Line 7 / 25

Praise the mount, I'm fixed upon it,

praise

the mount

I am fixed

upon it

šlovinkite

kalną

aš suakmenėjęs

ant jo

Šlovinkite kalną ant kurio aš suakmenėjęs stoviu,

Line 8 / 25

Mount of thy redeeming love;

mount

of thy redeeming love

kalną

jūsų išpirktosios meilės

Jūsų išpirktosios meilės kalną;

Line 9 / 25

O, Lord my God, when I in awesome wonder,

oh

Lord

my God

when

I

in awesome wonder

o

Viešpatie

mano Dieve

kai

nuostabiame stebukle

O Viešpatie, mano Dieve, kai aš jūsų nuostabiajame stebukle,

Line 10 / 25

Consider all the worlds thy hands have made;

consider

all the worlds

thy hands

have made

svarstau

visus pasaulius

jūsų rankos

sukūrė

Apgalvoju apie visus pasaulius, kuriuos jūsų rankos sukūrė;

Line 11 / 25

I see the stars; I hear the rolling thunder;

I see

the stars

I hear

the rolling thunder

Aš matau

žvaigždes

Aš girdžiu

dundantį griaustinį;

Aš matau žvaigždes; Aš girdžiu tą duntantį griaustinį;

Line 12 / 25

Thy power throughout the universe displayed;

Thy power

throughout the universe

displayed

jūsų galios

per ištisą visatą

demonstruojamos

Jūsų galios demonstruojamos per ištisą visatą;

Line 13 / 25

Then sings my soul, my saviour, God, to thee,

then

sings

my soul

my saviour

God

to thee ("you" objective, familiar)

tuomet

dainuoja

mano siela

mano išgelbėtojau

Dieve

jums

Tuomet dainuoja siela mano, išgelbėtojau, Dieve jums

Line 14 / 25

How great thou art, How great thou art,

how

great

thou / you

art / are

how

great

thou / you

art / are

koks

didis

jūs

esate

koks

didis

jūs

esate

Koks išties didis jūs esate, Koks didis jūs esate,

Line 15 / 25

Then sings my soul, my saviour, God, to thee,

then

sings

my soul

my saviour

God

to thee ("you" objective, familiar)

tuomet

dainuoja

mano siela

mano išgelbėtojau

Dieve

jums

Tuomet dainuoja siela mano, išgelbėtojau, Dieve jums

Line 16 / 25

How great thou art, How great thou art,

how

great

thou / you

art / are

how

great

thou / you

art / are

koks

didis

jūs

esate

koks

didis

jūs

esate

Koks išties didis jūs esate, Koks didis jūs esate,

Line 17 / 25

O, to grace, how great a debtor,

oh

to grace

how great

a debtor

o

pagerbti

koks didis

skolininkas

O, pagerbti, koks didis skolininkas,

Line 18 / 25

Daily I'm constrained to be,

daily

I am constrained

to be

kasdien

aš esu sukaustytas

būti

Kasdien aš tokiu būti sukaustytas esu,

Line 19 / 25

Let thy goodness like a fetter,

let

thy

like

a fetter

leiskite

jūsų kilnumas

kaip

grandinės

Leiskite jūsų kilnumui kaip grandinėms,

Line 20 / 25

Bind my wandering heart to thee,

bind

my wandering heart

to thee ("you" objective familiar)

suriškite

mano klajojančią širdį

jums

Prirakinkite mano klajojančią širdį jums

Line 21 / 25

Then sings my soul, my saviour, God, to thee,

then

sings

my soul

my saviour

God

to thee

tuomet

dainuoja

mano siela

mano išgelbėtojau

Dieve

jums

Tuomet dainuoja siela mano, išgelbėtojau, Dieve jums

Line 22 / 25

How great thou art, How great thou art,

how

great

thou / you

art / are

how

great

thou / you

art / are

koks

didis

jūs

esate

koks

didis

jūs

esate

Koks išties didis jūs esate, Koks didis jūs esate,

Line 23 / 25

Then sings my soul, my saviour, God, to thee,

then

sings

my soul

my saviour

God

to thee

tuomet

dainuoja

mano siela

mano išgelbėtojau

Dieve

jums

Tuomet dainuoja siela mano, išgelbėtojau, Dieve jums

Line 24 / 25

How great thou art, How great thou art,

how

great

thou / you

art / are

how

great

thou / you

art / are

koks

didis

jūs

esate

koks

didis

jūs

esate

Koks išties didis jūs esate, Koks didis jūs esate,

Line 25 / 25

How great thou art, How great thou art,

how

great

thou / you

art / are

how

great

thou / you

art / are

koks

didis

jūs

esate

koks

didis

jūs

esate

Koks išties didis jūs esate, Koks didis jūs esate,