Lithuanian flag

Aš kalbu lietuviškai ir noriu išmokti anglų kalbos.

US flag

„The Gambler“– Kenny Rogers

„Lošėjas“– Kenny Rogers

Kenny Rogers

Spauskite čia norėdami pamatyti video

Spauskite čia norėdami išgirsti pilną garso įrašą

Line 1 / 54

On a warm summer's evenin'

on

a

warm

summer's

evening

-

-

šilta

vasaros

vakaras

Šiltą vasaros vakarą

Line 2 / 54

On a train bound for nowhere

on a train

bound

for nowhere

traukinyje

keliauti

niekur

Traukinyje keliaujančiam niekur

Line 3 / 54

I met up with the gambler

I met up

with the gambler

susitikau

su lošėju

Susitikau su lošėju

Line 4 / 54

We were both too tired to sleep

we were

both

too tired

to sleep

mes

abu

per daug pavargę

miegoti

Mes abu buvome per daug pavargę miegoti

Line 5 / 54

So we took turns a-starin'

so

we took turns

staring

taigi

mes pagal eilę

spokso

Taigi mes pakaitom spoksojome

Line 6 / 54

Out the window at the darkness

out the window

at the darkness

pro langą

į tamsą

Pro langą į tamsą

Line 7 / 54

The boredom overtook us

the boredom

overtook

us

nuobodulys

pralenkė

mus

Nuobodulys mus žudė

Line 8 / 54

And he began to speak

and

he began

to speak

ir

jis pradėjo

kalbėti

Ir jis pradėjo kalbėti

Line 9 / 54

He said, "Son, I've made a life

he said

son

I have made

a life

jis sakė

sūnus

aš padariau

gyvenimas

Jis pasakė: „Sūnau, aš užsidirbau

Line 10 / 54

Out of readin' people's faces

out of reading

people's faces

iš skaitymo

žmonių veidai

Iš žmonių veidų skaitymo

Line 11 / 54

Knowin' what the cards were

knowing

what

the cards

were

žino

kas

kortos

buvo

Žinant kokias kortas turi

Line 12 / 54

By the way they held their eyes.

by the way

they held

their eyes

iš to

jie laikė

jų akys

Iš to, kaip jie žiūrėjo

Line 13 / 54

So if you don't mind my sayin'

so

if

you do not mind

my saying

taigi

jei

tu nieko prieš

man sakant

Taigi, jei tu nieko prieš man pasakant

Line 14 / 54

I can see you're out of aces.

I can

see

you are out of

aces

aš galiu

matyti

tau baigėsi

tūzai

Aš matau, jog tau baigėsi tūzai.

Line 15 / 54

For a taste of your whiskey

for a taste

of your whiskey

už paragavimą

tavo viskio

Jei duosi paragauti savo viskio

Line 16 / 54

I'll give you some advice

I will give

you

some advice

Aš duosiu

tau

patarimų

Aš tau duosiu patarimų.“

Line 17 / 54

So I handed him my bottle

so

I handed

him

my bottle

taigi

aš daviau

jam

savo butelį

Taigi, aš daviau jam savo butelį

Line 18 / 54

And he drank down my last swallow

and

he drank down

my last swallow

ir

jis išgėrė

mano paskutinis gurkšnis

Ir jis išgėrė mano paskutinį gurkšnį

Line 19 / 54

Then he bummed a cigarette

then

he bummed

a cigarette

tada

jis paprašė

cigaretės

Tada jis paprašė cigaretės

Line 20 / 54

And asked me for a light

and

asked

me

for a light

ir

paklausė

manęs

šviesos

Ir paprašė manęs liepsnos

Line 21 / 54

And the night got deathly quiet

and

the night

got

deathly

quiet

ir

naktis

turiu

mirtinas

tylu

Ir naktis pasidarė mirtinai tyli

Line 22 / 54

And his face lost all expression

and

his face

lost

all

expression

ir

jo veidas

prarado

visas

emocijas

Ir jo veidas prarado visas emocijas

Line 23 / 54

He said, "If you're gonna play the game, boy

he said

if

you are going

to play

the game

boy

jis pasakė

jei

tu planuoji

žaisti

žaidimą

vaikine

Jis pasakė: „Jei planuoji žaisti žaidimą, vaikine,

Line 24 / 54

You gotta learn to play it right

you got (must / need)

to learn

to play

it

right

tu turi

išmokti

žaisti

tai

taisyklingai

Tu turi išmokti žaisti jį taisyklingai

Line 25 / 54

You've got to know when to hold 'em,

you have got (must)

to know

when

to hold

them

tu turi

žinoti

kada

laikyti

jas

Turi žinoti, kada laikyti kortas,

Line 26 / 54

Know when to fold 'em,

know

when

to fold (surrender / concede)

them

žinoti

kada

pasiduoti

juos

Žinoti, kada pasiduoti,

Line 27 / 54

Know when to walk away,

know

when

to walk away

žinoti

kada

nueiti

Žinoti, kada nueiti,

Line 28 / 54

And know when to run

and

know

when

to run

ir

žinoti

kada

bėgti

Ir žinoti, kada bėgti

Line 29 / 54

You never count your money

you

never

count

your money

tu

niekada

skaičiuoti

savo pinigų

Tu niekada neskaičiuoji savo pinigų

Line 30 / 54

When you're sittin' at the table.

when

you are sitting

at the table

Kada

sėdi

prie stalo

Kai sėdi prie stalo.

Line 31 / 54

There'll be time enough for countin'

there will be

time

enough

for counting

bus

laikas

pakankamai

skaičiavimui

Bus pakankamai laiko skaičiavimui

Line 32 / 54

When the dealin's done.

when

the dealing

is done

kai

dalinimas

baigsis

Kai dalinimas baigsis.

Line 33 / 54

Every gambler knows

every

gambler

knows

kiekvienas

lošėjas

žino

Kiekvienas lošėjas žino

Line 34 / 54

That the secret to survivin'

that

the secret

to surviving

kad

paslaptis

išlikimo

Kad išlikimo paslaptis

Line 35 / 54

Is knowin' what to throw away

is

knowing

what

to throw away

yra

žinoti

išmesti

Yra žinoti, ką išmesti

Line 36 / 54

And knowin' what to keep,

and

knowing

what

to keep

ir

žinoti

pasilikti

Ir žinoti, ką pasilikti,

Line 37 / 54

'Cause every hand's a winner

because

every

hand

is

a winner

nes

kiekviena

ranka

yra

laimėtoja

Nes kiekviena ranka yra laimėtoja

Line 38 / 54

And every hand's a loser

and

every

hand

is

a loser

ir

kiekviena

ranka

yra

pralaimėtoja

Ir kiekviena ranka yra pralaimėtoja

Line 39 / 54

And the best that you can hope for is to die in your sleep

and

the best

that

you can

hope for

is

to die

in your sleep

ir

geriausias

kuris

tu gali

tikėtis

yra

mirti

miegant

Ir geriausias dalykas, kurio tu gali tikėtis, yra mirti miegant

Line 40 / 54

And when he finished speakin'

and

when

he finished

speaking

ir

kada

jis baigė

kalbėti

Ir kada jis baigė kalbėti

Line 41 / 54

He turned back toward the window

he turned

back

toward the window

jis atsisuko

atgal

į langą

Jis atsisuko atgal į langą

Line 42 / 54

Crushed out his cigarette

crushed out

his cigarette

Sutrinti

jo cigaretė

Sutrynė savo cigaretę

Line 43 / 54

And faded off to sleep

and

faded

off

to sleep

ir

išblėso

išjungti

miegoti

Ir vėl užmigo

Line 44 / 54

And somewhere in the darkness

and

somewhere

in the darkness

ir

kažkur

tamsoje

Ir kažkur tamsoje

Line 45 / 54

The gambler he broke even.

the gambler

he

broke even (neither gained nor lost)

lošėjas

jis

nei pralošti, nei laimėti

Lošėjas, jis nei pralošė, nei laimėjo.

Line 46 / 54

But in his final words, I found an ace that I could keep.

but

in his final words

I found

an ace

that

I could

keep

bet

jo paskutiniuose žodžiuose

aš radau

tūzas

kuris

galėčiau

pasilikti

Bet jo paskutiniuose žodžiuose aš radau tūzą, kurį galėčiau pasilikti.

Line 47 / 54

You've got to know when to hold 'em,

you have got (must)

to know

when

to hold

them

tu turi

žinoti

kada

laikyti

jas

Turi žinoti, kada laikyti kortas,

Line 48 / 54

Know when to fold 'em,

know

when

to fold

them

žinoti

kada

pasiduoti

juos

Žinoti, kada pasiduoti,

Line 49 / 54

Know when to walk away,

know

when

to walk away

žinoti

kada

nueiti

Žinoti, kada nueiti,

Line 50 / 54

And know when to run

and

know

when

to run

ir

žinoti

kada

bėgti

Ir žinoti, kada bėgti

Line 51 / 54

You never count your money

you

never

count

your money

tu

niekada

skaičiuoti

savo pinigų

Tu niekada neskaičiuoji savo pinigų

Line 52 / 54

When you're sittin' at the table.

when

you are sitting

at the table

Kada

sėdi

prie stalo

Kai sėdi prie stalo.

Line 53 / 54

There'll be time enough for countin'

there will be

time

enough

for counting

bus

laikas

pakankamai

skaičiavimui

Bus pakankamai laiko skaičiavimui

Line 54 / 54

When the dealin's done.

when

the dealing

is done

kai

dalinimas

baigsis

Kai dalinimas baigsis.