Lithuanian flag

Aš kalbu lietuviškai ir noriu išmokti anglų kalbos.

US flag

Movie "Gettysburg", crucial 1863 battle of the American Civil War (1861-1865)

Filmo „Gettysburg“ įvadas, lemiamas 1863 m. Amerikos pilietinio karo (1861–1865) mūšis

Battle of Gettysburg

Spauskite čia norėdami pamatyti video.

Spauskite čia norėdami išgirsti pilną garso įrašą.

Line 1 / 7

In June 1863, after more than two years of bloody conflict, the Confederate Army of Northern Virginia, Robert E. Lee commanding, slips across the Potomac [River] to begin the invasion of the North.

in June

1863

after

more than two years

of bloody conflict

the Confederate Army

of Northern Virginia

Robert E. Lee commanding

slips

across the Potomac [River]

to begin

the invasion

of the North

Birželį

1863-ųjų

po

daugiau nei dvejų metų

kruvino konflikto

Konferedarijoc armija

Šiaurės Virdžinijos

vadovaujant Robertui E. Lee

slenka

per Potomac (upę)

(tam, kad) pradėtų

invaziją

Šiaurės

1863 m. Birželio mėn., praėjus daugiau nei dvejus metus trukusio kruvino konflikto, Šiaurės Virdžinijos konfederacijos armija, vadovaujama Roberto E. Lee, praslinko per Potomako upę ir pradėjo invaziją į Šiaurę.

Line 2 / 7

It is an army of 70,000 men.

it is

an army

of seventy thousand men

tai yra

armija

septyniasdešimties tūkstančių vyrų

Tai yra septyniasdešimties tūkstančių vyrų armija.

Line 3 / 7

They move slowly behind the Blue Ridge using the mountains to screen their movements.

they move

slowly

behind the Blue Ridge [Mountains]

using

the mountains

to screen (conceal, hide)

their movements

jie juda

lėtai

už Mėlynojo Kalnagubrio (Kalnų)

naudojantis

kalnais

paslėpti (nuslėpti, paslėpti)

savo veiksmus

Jie juda lėtai už Mėlynojo kalnagūbrio, naudodamiesi kalnais, kad nuslėptų savo veiksmus.

Line 4 / 7

Their main objective is to draw the Union Army out into the open, where it can be destroyed.

their main objective

is

to draw

the Union Army

out

into the open

where

it can be destroyed

jų pagrindinis tikslas

yra

patraukti (privilioti, prijaukinti)

Sąjungos armiją

į

lauką

kur

ji gali būti sunaikinta

Pagrindinis jų tikslas yra išvilioti Sąjungos armiją į atvirą lauką, kur ją galima būtų sunaikinti.

Line 5 / 7

Late in June, the Union Army of the Potomac, 80,000 men, turns north from Virginia to begin the great pursuit up the narrow roads across Maryland and into Pennsylvania.

late in June

the Union Army

of the Potomac [River]

eighty thousand men

turns

north

from Virginia

to begin

the great pursuit

up the narrow roads

across Maryland

and

into Pennsylvania

birželio pabaigoje

Sąjungos armija

Potomako (upės)

aštuoniasdešimt tūkstančių vyrų

pakrypsta

į šiaurę

iš Virdžinijos

pradėti

didįjį persekiojimą

siauraisiais keliais

per Merilendą

ir

į Pensilvaniją

Birželio pabaigoje aštuoniasdešimties tūkstančių vyrų Potomako Sąjungos armija pasuka į šiaurę nuo Virdžinijos, kad galėtų patraukti siauraisiais keliais per Merilandą ir į Pensilvaniją.

Line 6 / 7

General Lee knows that a letter has been prepared by the Southern government, a letter which offers peace.

General Lee

knows

that

a letter has been prepared

by the Southern government

a letter

which

offers

peace

Generolas Lee

žino

jog

laiškas buvo paruoštas

Pietų vyriausybės

laiškas

kuriame

siūloma

taika

Generolas Lee žino, kad Pietų vyriausybė paruošė laišką, kuriame siūloma taika.

Line 7 / 7

It is to be placed on the desk of Abraham Lincoln, President of the United States, the day after Lee has destroyed the Army of the Potomac somewhere north of Washington.

it is to be placed

on the desk

of Abraham Lincoln

president

of the United States

the day

after

Lee

has destroyed

the army

of the Potomac

somewhere

north

of Washington

jis bus padėtas

ant stalo

Abraomo Linkolno

Prezidento

Jungtinių Valstijų

dieną

kai

Lee

sunaikins

Armiją

Potomako

kažkur

šiaurėje

nuo Vašingtono

Jis bus dedamas ant JAV prezidento Abraomo Linkolno stalo, kitą dieną po to, kai Lee sunaikins Potomako armiją kažkur į šiaurę nuo Vašingtono.