Lithuanian flag

Aš kalbu lietuviškai ir noriu išmokti anglų kalbos.

US flag

"God With Us" - Jesus Culture

"Dievas su mumis" - Jesus Culture

Jesus Culture

Spauskite čia norėdami pamatyti video.

Spauskite čia norėdami išgirsti pilną garso įrašą.

Line 1 / 18

You are matchless in grace and mercy,

you are

matchless

in grace

and

mercy

tu esi

neprilygstamas

malonėje

ir

gailestyje

Tu esi neprilygstamas savo malone ir gailesčiu,

Line 2 / 18

There is nowhere we can hide from Your love,

there is

nowhere

we can hide

from your love

ten yra

niekas

mes galime pasislėpti

nuo tavo meilės

Nėra vietos, kur mes galėtume pasislėpti nuo Tavo meilės,

Line 3 / 18

You are steadfast, never failing, You are faithful,

you are steadfast

never failing

you are faithful

tu esi tvirtas

niekada nesilpstantis

tu esi ištikimas

Tu esi tvirtas ir niekada nenusilpstantis, tu esi ištikimas,

Line 4 / 18

All creation is in awe of who You are,

all creation

is

in awe of

who you are

visas pasaulis

yra

pagarboje to

kas esi tu

Visas pasaulis gerbia tai, kas esi Tu,

Line 5 / 18

You're the healer of the sick and the broken,

you are

the healer

of the sick

and

the broken

tu esi

gydytojas

sergančiųjų

ir

palūžusių

Tu esi gydytojas ir sergančiųjų ir palūžusiųjų,

Line 6 / 18

You are comfort for every heart that mourns,

you are comfort

for every heart

that

mourns

tu esi paguoda

kiekvienai širdžiai

kuri

liūdi

Tu paguoda kiekvienai liūdinčiai širdžiai,

Line 7 / 18

Our King and our Savior forever,

our king

and

our savior

forever

mūsų karalius

ir

mūsų išganytojas

amžinai

Mūsų karalius ir išganytojas per amžius,

Line 8 / 18

For eternity we will sing of all You've done,

for eternity

we will sing

of all

you have done

amžinybę

mes apdainuosime

viską

ką tu padarei

Visą amžinybę mes apdainuosime viską, ką Tu padarei,

Line 9 / 18

We sing, God with us, God for us,

we sing

God

with us

God

for us

mes dainuojame

Dievas

su mumis

Dievas

mums

Mes dainuojame, Dievas su mumis ir Dievas mums,

Line 10 / 18

Nothing could come against, No one can stand between us,

nothing

could come

against [us]

no one

can stand

between us

niekas

negalėtų eiti

prieš (mus)

niekas

negalėtų stovėti

tarp mūsų

Niekas negalėtų eiti prieš mus, niekas negalėtų stovėti tarp mūsų,

Line 11 / 18

Your heart, it moves with compassion,

your heart

it moves

with compassion

tavo širdis

ji virpa

su gailestingumu

Tavo širdis, ji virpa išvien su gailestingumu,

Line 12 / 18

There is life, there is healing in Your love,

there is

life

there is

healing

in your love

ten yra

gyvenimas

ten yra

gijimas

tavo meilėje

Tavo meilėje gyvenimas ir sveikata,

Line 13 / 18

You're the Father, the Son, the Holy Spirit,

you are

the father

the son

the holy spirit

tu esi

Tėvas

Sūnus

Šventoji Dvasia

Tu esi Tėvas, Sūnus, Šventoji Dvasia,

Line 14 / 18

For eternity we will sing of all You've done,

for eternity

we will sing

of all

you have done

amžinybę

mes apdainuosime

viską

ką tu padarei

Visą amžinybę mes apdainuosime viską, ką Tu padarei,

Line 15 / 18

Where there was death, You brought life, Lord,

where

there was

death

you brought

life

Lord

kur

ten buvo

mirtis

tu atnešei

gyvybę

Viešpatie

Kur buvo mirtis, Tu atnešei gyvybę, Viešpatie,

Line 16 / 18

Where there was fear, You brought courage,

where

there was

fear

you brought

courage

kur

ten buvo

baimė

tu atnešei

drąsą

Kur buvo baimė, Tu atnešei drąsą,

Line 17 / 18

When I was afraid, You were with me,

when

I was afraid

you were

with me

kai

aš bijojau

tu buvai

su manimi

Kai aš bijojau, Tu buvai su manimi,

Line 18 / 18

and You're lifting me up, oh, You're lifting me up,

and

you are lifting me up

oh

you are lifting me up

ir

tu pakeli mane

oi

tu pakeli mane

Ir Tu iškeli mane ir mano dvasią, oi, Tu iškeli mano dvasią,