Lithuanian flag

Aš kalbu lietuviškai ir noriu išmokti anglų kalbos.

US flag

"Hallelujah" - Leonard Cohen

Pentatronix - Hallelujah

Spauskite čia norėdami pamatyti instrumentinį video

Rob Landes and Aubry Pitcher

Spauskite čia norėdami pamatyti instrumentinį video

Pentatonix

Spauskite čia norėdami išgirsti pilną garso įrašą

Line 1 / 28

I've heard there was a secret chord

I

have

heard

there

was

a

secret

chord

turėti

girdėjau

ten

buvo

-

paslapties

akordas

Girdėjau, kad yra kažkur akordas paslapties

Line 2 / 28

That David played, and it pleased the Lord

that

David

played

and

it

pleased

the

Lord

kurį

Deividas

grojo

ir

tai

patenkino

-

Viešpatį

Kurį Deividas pagrojo, patenkino taip Lordą

Line 3 / 28

But you don't really care for music, do you?

but

you

do

not

really

care

for

music

do

you

bet

tau

padaryti

ne

tikrai

rūpi

dėl

muzika

padaryti

tau

Bet tikrai jums muzika nerūpi, ar ne tiesa?

Line 4 / 28

Well, it goes like this, the fourth, the fifth,

well

it

goes

like

this

the

fourth

the

fifth

na

tai

atliekama

kaip

šitai

šis

ketvirtas

šis

penktas

Na, jis atliekamas šitaip, ketvirtas, penktas,

Line 5 / 28

the minor fall, the major lift

the

minor

fall

the

major

lift

šis

minoras

krenta

šis

mažoras

kyla

šis minoras krenta, šis mažoras kyla

Line 6 / 28

the baffled king composing hallelujah

the

baffled

king

composing

hallelujah

šis

suglumintas

karalius

sukomponuoja

aleliują

Kuria aleliują šis abstulbęs karalius

Line 7 / 28

Hallelujah

hallelujah

aleliuja

Aleliuja

Line 8 / 28

Well, your faith was strong, but you needed proof

well

your

faith

was

strong

but

you

needed

proof

na

jūsų

tikėjimas

buvo

stiprus

bet

jums

reikėjo

įrodymų

Nors jūsų tikėjimas buvo stiprus, bet reikėjo jums įrodymų

Line 9 / 28

You saw her bathing on the roof

you

saw

her

bathing

on

the

roof

Jūs

matėte

besimaudančią

ant

šio

stogo

Jūs pamatėte besimaudančią ant stogo ją

Line 10 / 28

Her beauty and the moonlight overthrew you

her

beauty

and

the

moonlight

overthrew

you

jos

grožis

ir

ši

mėnesiena

nugalėjo

jus

Nugalėjo jus ta mėnesiena ir jos grožis

Line 11 / 28

She tied you to the kitchen chair

she

tied

you

to

the

kitchen

chair

ji

pririšo

jus

prie

-

virtuvės

kėdės

Ji pririšo jus prie tos kėdės virtuvės

Line 12 / 28

She broke your throne, and she cut your hair

she

broke

your

throne

and

she

cut

your

hair

ji

sudaužė

jūsų

sostą

ir

ji

nukirpo

jūsų

plaukus

Ji sadaužė jūsų sostą ir nukirpo jūsų plaukus

Line 13 / 28

And from your lips she drew the Hallelujah

and

from

your

lips

she

drew

the

hallelujah

ir

jūsų

lūpų

ji

nupiešė

šią

aleliuja

Ir nupiešė šią aleliują ji iš jūsų lūpų

Line 14 / 28

Hallelujah

hallelujah

aleliuja

Aleliuja

Line 15 / 28

Well, baby, I've been here before,

well

baby

I

have

been

here

before

na

vaikeli

turėti

buvau

čia

ankščiau

Na, kūdikėli, jau buvau čia ankščiau aš,

Line 16 / 28

I've seen this room, I've walked this floor,

I

have

seen

this

room

I

have

walked

this

floor

turėti

mačiau

šį

kambarį

turėti

ėjau

šiomis

grindimis

Mačiau aš šį kambarį, ėjau aš šiomis grindimis,

Line 17 / 28

I used to live alone before I knew you.

I

used

to

live

alone

before

I

knew

you

naudojau

į

gyvenau

vienas

prieš

pažinojau

jus

Aš gyvenau vienas iki kol pažinau jus.

Line 18 / 28

And I've seen your flag on the marble arch,

and

I

have

seen

your

flag

on

the

marble

arch

Ir

turėti

mačiau

jūsų

vėliavą

ant

tos

marmurinės

arkos

Ir mačiau ant marmurinės arkos aš vėliavą jūsų

Line 19 / 28

And love is not a victory march,

and

love

is

not

a

victory

march

ir

meilė

yra

ne

-

pergalės

maršas

Ir meilė nėra pergalės maršas

Line 20 / 28

It's a cold and it's a broken Hallelujah

it

is

a

cold

and

it

is

a

broken

hallelujah

tai

yra

-

šalta

ir

tai

yra

-

sulaužyta

aleliuja

tai šalta ji, ir sugadinta Aleliuja

Line 21 / 28

Hallelujah

hallelujah

aleliuja

Aleliuja

Line 22 / 28

Maybe there's a God above

maybe

there

is

a

God

above

galbūt

ten

yra

-

Dievas

viršuje

Galbūt yra aukštybėse ten Dievas

Line 23 / 28

But all I've ever learned from love

but

all

I

have

ever

learned

from

love

bet

viskas

turėti

kada nors

išmokau

meilės

Bet viskas, ką aš kada nors išmokau iš meilės

Line 24 / 28

Was how to shoot somebody who outdrew you,

was

how

to

shoot

somebody

who

outdrew

you

buvo

kaip

į

nušauti

kažką

kas

išsitraukė pirmiau nei

tu

Tai kaip reikia nušauti kažką, kas ginklą išsitraukė pirmiau negu tu,

Line 25 / 28

And it's not a cry that you hear at night

and

it

is

not

a

cry

that

you

hear

at night

Ir

tai

yra

ne

-

verkimas

tu

girdi

naktį

Ir tai ne verksmai, kuriuos tu naktį girdi

Line 26 / 28

It's not somebody who's seen the light

it

is

not

somebody

who

has

seen

the

light

tai

yra

ne

kažkas

kas

turėti

matė

-

šviesą

Tai ne kažkas, kas matė tą šviesą

Line 27 / 28

It's a cold and it's a broken Hallelujah

it

is

a

cold

and

it

is

a

broken

hallelujah

ta

yra

-

šalta

ir

tai

yra

-

sugadinta

aleliuja

tai šalta ji, ir sugadinta Aleliuja

Line 28 / 28

Hallelujah

hallelujah

aleliuja

Aleliuja