Lithuanian flag

Aš kalbu lietuviškai ir noriu išmokti anglų kalbos.

US flag

"He Has Come For Us" - Meredith Andrews

„Jis atvyko mūsų“ - Mereditas Endriu

baby

Spauskite čia norėdami pamatyti video.

Spauskite čia norėdami išgirsti pilną garso įrašą.

Line 1 / 19

God rest ye merry, gentlemen, let nothing you dismay,

God

rest

ye (you)

merry

gentlemen

let

nothing

you

dismay

Dieve

ilsėkitės

jūs

džiugiai

ponai

neleiskite

niekam

jūsų

įbauginti

Dieve,ilsėkitės jūs džiugiai, ponai, neleiskite niekam jūsų bauginti,

Line 2 / 19

Remember Christ, our Saviour, was born on Christmas day,

Remember

Christ

our Saviour

was born

on Christmas day

atminkite

Kristus

mūsų išganytojas

gimė

Kalėdų dieną

Atminkite, Kristus, mūsų išganytojas, gimė Kalėdų dieną,

Line 3 / 19

To save us all from Satan's power, when we were gone astray,

To save

us

all

from Satan's power

when

we were gone

astray

išsaugoti

mus

visus

nuo šėtono jėgos

kai

mes buvome

paklydę

Tam, kad išgelbėtų mus visus nuo šėtono jėgos, kai mes buvom paklydę,

Line 4 / 19

O, tidings of comfort and joy, comfort and joy, O, tidings of comfort and joy,

O

tidings

of comfort

and

joy

comfort

and

joy

O

tidings

of comfort

and

joy

Oi

naujienos

paguodos

ir

džiaugsmo

paguodos

ir

džiaugsmo

oi

naujienos

paguodos

ir

džiaugsmo

Oi, naujienos paguodos ir džiaugsmo, paguodos ir džiaugsmo, oi, naujienos paguodos ir džiaugsmo,

Line 5 / 19

He has come for us, this Jesus, He's the hope for all mankind,

He has come

for us

this Jesus

He is the hope

for all mankind

jis atvyko

mūsų

tai Jėzus

jis yra viltis

visos žmonijos

Jis atvyko mūsų, tai Jėzus. Jis yra žmonijos viltis,

Line 6 / 19

He has come for us the Messiah, born to give us life,

He has come

for us

the Messiah

born

to give

us

life

jis atvyko

mūsų

Mesijas

gimė

tam, kad suteiktų

mums

gyvybę

Jis atvyko mūsų, Mesijas, gimė tam, kad suteiktų mums gyvybę,

Line 7 / 19

From God, our heavenly Father, a blessed angel came,

From God

our heavenly Father

a blessed angel

came

iš Dievo

mūsų dieviškojo tėvo

palaimintas angelas

atvyko

Iš Dievo, mūsų dieviškojo tėvo, atvyko palaimintas angelas,

Line 8 / 19

And unto certain shepherds brought tidings of the same,

And

unto (to)

certain shepherds

brought

tidings

of the same

ir

iki

tam tikrų piemenėlių

atnešė

žinią

tą pačią

Ir tikriems piemenėliams atnešė žinią tą pačią,

Line 9 / 19

How that in Bethlehem was born the Son of God by name,

How

that

in Bethlehem

was born

the Son of God

by name

kaip

štai

Betliejuje

gimė

Dievo sūnus

pagal vardą

Kaip Betliejuje gimė Dievo sūnus,

Line 10 / 19

O, tidings of comfort and joy, comfort and joy, O, tidings of comfort and joy,

O

tidings

of comfort

and

joy

comfort

and

joy

O

tidings

of comfort

and

joy

Oi

naujienos

paguodos

ir

džiaugsmo

paguodos

ir

džiaugsmo

oi

naujienos

paguodos

ir

džiaugsmo

Oi, naujienos paguodos ir džiaugsmo, paguodos ir džiaugsmo, oi, naujienos paguodos ir džiaugsmo,

Line 11 / 19

He has come for us, this Jesus, He's the hope for all mankind,

He has come

for us

this Jesus

He is the hope

for all mankind

jis atvyko

mūsų

tai Jėzus

jis yra viltis

visos žmonijos

Jis atvyko mūsų, tai Jėzus. Jis yra žmonijos viltis,

Line 12 / 19

He has come for us the Messiah, born to give us life,

He has come

for us

the Messiah

born

to give

us

life

jis atvyko

mūsų

Mesijas

gimė

tam, kad suteiktų

mums

gyvybę

Jis atvyko mūsų, Mesijas, gimė tam, kad suteiktų mums gyvybę,

Line 13 / 19

All the angels sing: "Hallelujah! Jesus Christ is born!"

All the angels

sing

Hallelujah

Jesus Christ is born

visi angelai

dainuoja

aleliuja

gimė Jėzus Kristus

Visi angelai dainuoja: „Aleliuja! Gimė Jėzus Kristus!“

Line 14 / 19

All the children sing: "Hallelujah! He is Christ the Lord!"

All the children

sing

Hallelujah

He is Christ

the Lord

visi vaikai

dainuoja

aleliuja

jis yra Kristus

Viešpats

Visi vaikai dainuoja: „Aleliuja! Jis yra Kristus, mūsų Viešpats!“

Line 15 / 19

He has come for us, this Jesus, He's the hope for all mankind,

He has come

for us

this Jesus

He is the hope

for all mankind

jis atvyko

mūsų

tai Jėzus

jis yra viltis

visos žmonijos

Jis atvyko mūsų, tai Jėzus. Jis yra žmonijos viltis,

Line 16 / 19

He has come for us the Messiah, born to give us life,

He has come

for us

the Messiah

born

to give

us

life

jis atvyko

mūsų

Mesijas

gimė

tam, kad suteiktų

mums

gyvybę

Jis atvyko mūsų, Mesijas, gimė tam, kad suteiktų mums gyvybę,

Line 17 / 19

He is born to give us life,

He is born

to give

us

life

jis gimė

tam, kad suteiktų

mums

gyvybę

Jis gimė tam, kad suteiktų mums gyvybę,

Line 18 / 19

All the angels sing: "Hallelujah! Jesus Christ is born!"

All the angels

sing

Hallelujah

Jesus Christ is born

visi angelai

dainuoja

aleliuja

gimė Jėzus Kristus

Visi angelai dainuoja: „Aleliuja! Gimė Jėzus Kristus!“

Line 19 / 19

All the children sing: "Hallelujah! He is Christ the Lord!"

All the children

sing

Hallelujah

He is Christ

the Lord

visi vaikai

dainuoja

aleliuja

jis yra Kristus

Viešpats