Lithuanian flag

Aš kalbu lietuviškai ir noriu išmokti anglų kalbos.

US flag

"I Hope You Dance" - Lee Anne Womack

„Aš tikiuosi tu šoksi“ - Lee Anne Womack

Lee Anne Womack

Spauskite čia norėdami pamatyti video.

Spauskite čia norėdami išgirsti pilną garso įrašą.

Line 1 / 20

I hope you never lose your sense of wonder,

I hope

you never lose

your sense

of wonder

Aš tikiuosi

tu niekada neprarasi

savo jausmų

domėjimosi

Aš tikiuosi tu niekada neprarasi savo susidomėjimo jausmo,

Line 2 / 20

You get your fill to eat but always keep that hunger,

you get

your fill

to eat

but

always

keep

that hunger

tu gausi

savo užpilą

valgyti

tačiau

visuomet

išlaikysi

tą alkį

Tu gausi savo užpilą valgio, tačiau visuomet išliksi alkanas,

Line 3 / 20

May you never take one single breath for granted,

may

you

never

take

one

single

breath

for granted

tegu

tu

niekada

nelaikysi

vieną

vienintelį

įkvėpį

savaime suprantamu

Tegu tu niekad nelaikysi nė vieno įkvėpio kaip savaime suprantamo dalyko,

Line 4 / 20

God forbid love ever leave you empty handed,

God forbid

love

ever

leave

you

empty handed

Neduok Dieve

meilė

kažkada

paliks

tave

tuščiomis

Neduok Dieve, kad meilė kažkada paliktų tavę tuščiomis,

Line 5 / 20

I hope you still feel small when you stand beside the ocean,

I hope

you feel

still

small

when

you stand

beside the ocean

aš tikiuosi

tu jautiesi

vis dar

mažas

kai

tu stovi

šalia vandenyno

Aš tikiuosi, jog tu vis dar jautiesi mažas, kai stovi priešais vandenyną,

Line 6 / 20

Whenever one door closes, I hope one more opens,

whenever

one door closes

I hope

one more

opens

kai tik

vienos durys užsidaro

aš tikiuosi

dar vienos

atsidarys

Kai tik vienos durys užsidaro, aš tikiuosi, kad dar vienos atsidarys,

Line 7 / 20

Promise me that you'll give faith a fighting chance,

promise

me

that

you will give

faith

a fighting chance

pažadėk

man

jog

tu suteikti

tikėjimui

kovinį šansą

Pažadėk man, jog suteikti tikėjimui kovos šansą,

Line 8 / 20

And when you get the choice to sit it out or dance,

and

when

you get

the choice

to sit out

it

or

dance

ir

kai

tu gausi

pasirinkimą

nedalyvauti

joje

arba

šokti

Ir kai turėsi pasirinkimą joje nedalyvauti arba šokti,

Line 9 / 20

I hope you dance, I hope you dance,

I hope

you dance

aš tikiuosi

tu šoksi

Aš tikiuosi tu šoksi,

Line 10 / 20

I hope you never fear those mountains in the distance,

I hope

you never fear

those mountains

in the distance

Aš tikiuosi

tu niekada nebijosi

tų kalnų

tolumoje

Aš tikiuosi tu niekada nebijosi tų kalnų tolumoje,

Line 11 / 20

Never settle for the path of least resistance,

never

settle for

the path

of least resistance

niekada

nepasitenkinsi

keliu

su mažiausiai pasipriešinimo

Niekada nepasitenksini mažiausio pasipriešinimo keliu,

Line 12 / 20

Living might mean taking chances but they're worth taking,

living

might mean

taking chances

but

they are worth taking

gyvenimas

galbūt reiškia

rizikuoti

bet

tai verta

Gyventi gali reikšti rizikuoti, tačiau tai verta,

Line 13 / 20

Lovin' might be a mistake, but it's worth making,

loving

might be

a mistake

but

it is worth making

mylėti

gali būti

klaida

bet

tai verta

Mylėti gali būti klaida, bet tai verta.

Line 14 / 20

Don't let some Hell bent heart leave you bitter,

do not let

some

Hell bent heart

leave

you

bitter

neleisk

kažkokiai

pragaro išlenktai širdžiai

palikti

tave

piktu

Neleisk kažkokiai nerūpestingai širdžiai tave supkydyti,

Line 15 / 20

When you come close to selling out, reconsider,

when

you come close

to selling out

reconsider

kai

tu prieini arti

parsidavimo

persvarstyk

Kai susigretini su parsidavėliu, persvarstyk tai dar kartą,

Line 16 / 20

Give the Heavens above more than just a passing glance,

give

the Heavens

above

more than

just

a passing glance

suteik

padangėms

viršuje

daugiau nei

tik

praeinantį žvilgsnį

Suteik padangėms viršuje daugiau nei tik praeinantį žvilgsnį,

Line 17 / 20

And when you get the choice to sit it out or dance,

and

when

you get

the choice

to sit it out

or

dance

ir

kai

tu gausi

pasirinkimą

prasėdėti

arba

šokti

Ir kai tu gausi šansą pasirinkti prasėdėti tai ar šokti,

Line 18 / 20

I hope you dance, I hope you dance,

I hope

you dance

aš tikiuosi

tu šoksi

Aš tikiuosi tu šoksi,

Line 19 / 20

Time is a wheel in constant motion, always rolling us along,

time

is

a wheel

in constant motion

always

rolling

us

along

laikas

yra

ratas

nuolatiniame judėjime

visuomet

sukantis

mus

į priekį

Laikas yra ratas nuolatiniame judėjime, visuomet sukantis mus į priekį,

Line 20 / 20

Tell me who wants to look back on their years and wonder where those years have gone,

tell me

who wants

to look back on

their years

and

wonder

where

those years have gone

pasakyk man

kas nori

atsigręžti atgal į

savo metus

ir

stebėtis

kur

tie metai pradingo

Pasakyk man, kas nori atsigręžti atgal į praėjusius savo metus ir stebėtis, kur tie metai pradingo,