Lithuanian flag

Aš kalbu lietuviškai ir noriu išmokti anglų kalbos.

US flag

"If I Die Young" - The Band Perry

„jei aš mirsiu jaunas“ - The Band Perry

The Band Perry

Spauskite čia norėdami pamatyti video.

Spauskite čia norėdami išgirsti pilną garso įrašą.

Line 1 / 41

If I die young, bury me in satin,

If

I die

young

bury

me

in satin

jei

aš mirsiu

jauna

užkasti

mane

atlase

Jei aš mirsiu jauna, palaidokite mane atlase

Line 2 / 41

Lay me down on a bed of roses,

Lay

me

down

on a bed

of roses

gulti

mane

žemyn

ant lovos

rožių

Paguldykite mane ant lovos paklotos rožėmis

Line 3 / 41

Sink me in the river at dawn,

Sink me

in the river

at dawn

paskandinkite mane

upėje

aušra

Paskandinkite mane upėje aušros metu

Line 4 / 41

Send me away with the words of a love song,

Send me

away

with the words

of a love song

siųsti mane

tolyn

su žodžiais

meilės dainos

Išlydėkite mane su meilės dainos žodžiais

Line 5 / 41

Lord, make me a rainbow, I'll shine down on my mother,

Lord

make me

a rainbow

I will shine

down

on my mother

Viešpatie

paversti mane

vaivorykštė

aš spindėsiu

žemyn

ant savo motinos

Viešpatie, paversk mane vaivorykšte, jog apšviesčiau savo motiną

Line 6 / 41

She'll know I'm safe with you when she stands under my colors, oh,

She will know

I am safe

with you

when

she stands

under my colors

oh

ji žinos

aš esu saugus

su tavim

kai

ji stovi

po mano spalvomis

o

Ji žinos, jog aš saugus su tavimi, kai ji stovės po mano spalvomis, o,

Line 7 / 41

And life ain't always what you think it ought to be, no,

And

life ain't (isn't)

always

what

you think

it ought

to be

no

ir

gyvenimas nėra

visada

kas

tu manai

tai turėtų

būti

ne

Ir gyvenimas nėra toks, kokį visą laiką įsivaizduojame, ne

Line 8 / 41

Ain't even grey, but she buries her baby,

Ain't (isn't)

even

grey

but

she buries

her baby

nėra

net

pilka

bet

ji užkasa

jos kūdikis

Net ne žila, bet ji užkasa savo kūdikį

Line 9 / 41

The sharp knife of a short life, oh, well,

The sharp knife

of a short life

oh, well

aštrus peilis

trumpo gyvenimo

o, taigi

Aštrus peilis trumpo gyvenimo, ką jau padarysi

Line 10 / 41

I've had just enough time,

I have had

just

enough

time

aš katik turėjau

tik

užtenka

laikas

Man užteko laiko

Line 11 / 41

If I die young, bury me in satin,

If

I die

young

bury

me

in satin

jei

aš mirsiu

jauna

užkasti

mane

atlase

Jei aš mirsiu jauna, palaidokite mane atlase

Line 12 / 41

Lay me down on a bed of roses,

Lay me

down

on a bed

of roses

paguldyti mane

žemyn

ant lovos

rožių

Paguldykite mane ant lovos paklotos rožėmis

Line 13 / 41

Sink me in the river at dawn,

Sink me

in the river

at dawn

paskandinkite mane

upėje

aušra

Paskandinkite mane upėje aušros metu

Line 14 / 41

Send me away with the words of a love song,

Send me

away

with the words

of a love song

siųsti mane

tolyn

su žodžiais

meilės dainos

Išlydėkite mane su meilės dainos žodžiais

Line 15 / 41

The sharp knife of a short life, oh, well,

The sharp knife

of a short life

oh, well

aštrus peilis

trumpo gyvenimo

o, taigi

Aštrus peilis trumpo gyvenimo, ką jau padarysi

Line 16 / 41

I've had just enough time,

I have had

just

enough

time

aš katik turėjau

tik

pakankamai

laiko

Man užteko laiko

Line 17 / 41

And I'll be wearing white, when I come into your kingdom,

And

I will be wearing

white

when

I come

into your kingdom

ir

aš dėvėsiu

balta

kai

aš ateisiu

į tavo karalystę

Ir aš būsiu apsirengęs baltai, kai ateisiu į tavo karalystę

Line 18 / 41

I'm as green as the ring on my little cold finger,

I am

as green as

the ring

on

my

little

cold

finger

aš esu

toks žalias kaip

žiedas

ant

mano

mažojo

šalto

piršto

Aš esu toks žalias kaip mano žiedas ant mažojo šalto piršto

Line 19 / 41

I've never known the lovin' of a man,

I have known

never

the loving

of a man

aš esu žinojęs

niekada

mylėjimas

vyro

Aš esu niekada nežinojus vyro meilės

Line 20 / 41

But it sure felt nice when he was holdin' my hand,

But

it felt

sure

nice

when

he was holding

my hand

bet

tai jautėsi

tikrai

gražu

kai

jis laikė

mano ranka

Bet buvo malonu, kai jis laikė mano ranką

Line 21 / 41

There's a boy here in town, says he'll love me forever,

There is

a boy

here

in town

(he) says

he will love

me

forever

yra

berniukas

čia

mieste

(jis) sako

jis mylės

mane

amžinai

Čia mieste yra berniukas, sako, kad jis mylės mane amžinai

Line 22 / 41

Who would have thought forever could be severed by…

Who

would have thought

forever

could

be severed

by

kas

galėjo pamanyti

amžinai

gali

būti nutraukta

-

Kas galėjo patikėti, kad amžinybė gali būti nutraukta...

Line 23 / 41

...The sharp knife of a short life, oh well?

the sharp knife

of a short life

oh, well

aštrus peilis

trumpo gyvenimo

o, taigi

...Aštrus peilis trumpo gyvenimo, ką jau padarysi?

Line 24 / 41

I've had just enough time,

I have had

just

enough

time

aš katik turėjau

tik

pakankamai

laiko

Man užteko laiko

Line 25 / 41

So put on your best, boys, and I'll wear my pearls,

So

put on

your best (clothes)

boys

and

I will wear

my pearls

taigi

apsirengti

savo geriausius

berniukai

ir

aš dėvėsiu

savo perlus

Taigi, apsirenkite savo geriausius, berniukai, ir aš dėvėsiu savo perlus

Line 26 / 41

What I never did is done,

What

I never did

is done

ko

aš niekada nepadariau

yra padaryta

Ko aš niekada nepadariau yra padaryta

Line 27 / 41

A penny for my thoughts, oh, no, I'll sell 'em for a dollar,

A penny

for my thoughts

oh, no

I will sell

them

for a dollar

centas

už mano mintis

o, ne

aš parduosiu

jas

už dolerį

Centas, už mano mintis, o ne, aš parduosiu jas už dolerį

Line 28 / 41

They're worth so much more after I'm a goner,

They are worth

so much more

after

I am

a goner

Jie yra verti

tiek daugiau

kai

aš būsiu

dingusi

Jie verti tiek daugiau, kai aš būsiu dingusi

Line 29 / 41

And maybe then you'll hear the words I been singin',

And

maybe

then

you will hear

the words

I (have) been singing

ir

gal

tada

tu išgirsi

žodžius

Aš dainavau

Ir gal tada tu išgirsiu žodžius, kuriuos aš dainavau

Line 30 / 41

Funny when you're dead how people start listenin',

funny

when

you are dead

how

people

start

listening

juokinga

kai

tu esi negyvas

kaip

žmonės

pradeda

klausyti

Juokinga, kaip žmonės pradeda klausyti, kai tu esi negyvas

Line 31 / 41

If I die young, bury me in satin,

If

I die

young

bury

me

in satin

jei

aš mirsiu

jauna

užkasti/p>

mane

atlase

Jei aš mirsiu jauna, palaidokite mane atlase

Line 32 / 41

Lay me down on a bed of roses,

Lay me

down

on a bed

of roses

paguldyti mane

žemyn

ant lovos

rožių

Paguldykite mane ant lovos paklotos rožėmis

Line 33 / 41

Sink me in the river at dawn,

Sink me

in the river

at dawn

paskandinkite mane

upėje

aušra

Paskandinkite mane upėje aušros metu

Line 34 / 41

Send me away with the words of a love song,

Send me

away

with the words

of a love song

siųsti mane

tolyn

su žodžiais

meilės dainos

Išlydėkite mane su meilės dainos žodžiais

Line 35 / 41

The ballad of a dove,

The ballad

of a dove

baladė

balandžio

Balandžio baladė

Line 36 / 41

Go with peace and love,

Go

with peace

and

love

eiti

su taika

ir

meile

Eik su taika ir meile

Line 37 / 41

Gather up your tears, keep 'em in your pocket,

Gather up

your tears

keep

them

in your pocket

Susirinkti

savo ašaras

laikyti

jas

savo kišenėje

Susirink savo ašaras, laikyk jas savo kišenėje

Line 38 / 41

Save 'em for a time when you're really gonna need 'em,

Save

them

for a time

when

you are going

really

to need

them

taupyti

jas

tam laikui

kai

tau jų

tikrai

reikės

juos

Taupyk jas tam laikui, kai jų tau tikrai reikės

Line 39 / 41

The sharp knife of a short life, oh, well,

The sharp knife

of a short life

oh, well

aštrus peilis

trumpo gyvenimo

o, taigi

Aštrus peilis trumpo gyvenimo, ką jau padarysi

Line 40 / 41

I've had just enough time,

I have had

just

enough

time

aš katik turėjau

tik

pakankamai

laiko

Man užteko laiko

Line 41 / 41

So put on your best, boys, and I'll wear my pearls.

So

put on

your best

boys

and

I will wear

my pearls

taigi

apsirengti

savo geriausius

berniukai

ir

aš dėvėsiu

savo perlus

Taigi, apsirenkite savo geriausius, berniukai, ir aš dėvėsiu savo perlus