Lithuanian flag

Aš kalbu lietuviškai ir noriu išmokti anglų kalbos.

US flag

"I Want To Know What Love is" - Foreigner

„Aš noriu žinoti kas yra meilė“ - Foreigner

Foreigner

Spauskite čia norėdami pamatyti video

Spauskite čia norėdami išgirsti pilną garso įrašą

Line 1 / 43

I gotta take a little time

I got (must)

to take

a little time

Aš turiu

užtrukti

šiek tiek laiko

Aš turiu užtrukti šiek tiek laio

Line 2 / 43

A little time to think things over

A little time

to think

things

over

šiek tiek laiko

galvoti

dalykus

virš

Šiek tiek laiko apgalvoti dalykus

Line 3 / 43

I better read between the lines

I (had) better

read

between

the lines

Aš geriau

skaityčiau

tarp

eilutės

Aš geriau skaityčiau taro eilučių

Line 4 / 43

In case I need it when I'm older

In case

I need

it

when

I am

older

jeigu

man reikia

to

kai

vyresnis

Jeigu man reikėtų to, kai aš vyresnis

Line 5 / 43

Now this mountain I must climb

Now

this mountain

I must climb

dabar

šis kalnas

aš turiu kopti

Dabar šį kalną aš turiu kopti

Line 6 / 43

Feels like a world upon my shoulders

Feels

like

a world

upon my shoulders

Jaučias

lyg

pasaulis

ant mano pečių

Jaučiasi lyg pasaulis ant mano pečių

Line 7 / 43

Through the clouds I see love shine

through the clouds

I see

love

shine

per debesis

aš matau

meilė

spindi

Per debesis aš matau kaip meilė spindi

Line 8 / 43

It keeps me warm as life grows colder

It keeps

me

warm

as

life

grows

colder

tai liko

mane

šilta

kol

gyvenimas

tamp

šaltesnis

Tai šildo mane, kol gyvenimas šala

Line 9 / 43

In my life there's been heartache and pain

in my life

there has been

heartache

and

pain

mano gyvenime

buvo

sielvarto

ir

skausmo

Mano gyvenime buvo sielvarto ir skausmo

Line 10 / 43

I don't know if I can face it again

I do not know

if

I can

face

it

again

aš nežinau

jeigi

aš galiu

iškęsti

tai

vėl

Aš nežinau ar aš galiu iškęsti tai vėl

Line 11 / 43

Can't stop now, I've traveled so far

cannot

stop

now

I have traveled

so far

negaliu

sustoti

dabar

aš nukeliavau

taip toli

Negaliu sustoti dabar, nukeliavau taip toli

Line 12 / 43

To change this lonely life

To change

this

lonely

life

pakeisti

šį

vienišą

gyvenimą

Pakeisti šį vienišą gyvenimą

Line 13 / 43

I want to know what love is

I want

to know

what

love

is

aš noriu

žinoti

kas

meilė

yra

Aš noriu žinoti kas yra meilė

Line 14 / 43

I want you to show me

I want

you

to show

me

aš noriu

tau

parodyti

man

Aš noriu kad tu parodytai man

Line 15 / 43

I want to feel what love is

I want

to feel

what

love

is

aš noriu

pajausti

kas

meilė

yra

Aš noriu pajausti kas meilė yra

Line 16 / 43

I know you can show me

I know

you can

show

me

Aš žinau

tu gali

parodyti

man

Aš žinau, kad tu gali tai parodyti man

Line 17 / 43

I'm gonna take a little time

I am going

to take

a little time

aš einu

paimsiu

šiek tiek laiko

Aš šiek tiek užtruksiu

Line 18 / 43

A little time to look around me

A little time

to look

around me

šiek tiek laiko

žiūrėti

aplink save

Šiek tiek laiko apsidairyti aplink save

Line 19 / 43

I've got nowhere left to hide

I have got

nowhere

left

to hide

Aš turiu

niekur

likę

slėptis

Aš nebeturiu kur slėptis

Line 20 / 43

It looks like love has finally found me

It looks like

love

has found

finally

me

atrodo, kad

meilė

rado

pagaliau

mane

Atrodo, kad meilė pagaliau rado mane

Line 21 / 43

In my life there's been heartache and pain

In my life

there has been

heartache

and

pain

mano gyvenime

buvo

sielvarto

ir

skausmo

Mano gyvenime buvo sielvarto ir skausmo

Line 22 / 43

I don't know if I can face it again

I do not know

if

I can

face

it

again

aš nežinau

jeigi

aš galiu

iškęsti

tai

vėl

Aš nežinau ar aš galiu iškęsti tai vėl

Line 23 / 43

I can't stop now, I've traveled so far

I cannot

stop

now

I have traveled

so far

negaliu

sustoti

dabar

aš nukeliavau

taip toli

Negaliu sustoti dabar, nukeliavau taip toli

Line 24 / 43

To change this lonely life

To change

this

lonely

life

pakeisti

šį

vienišą

gyvenimą

Pakeisti šį vienišą gyvenimą

Line 25 / 43

I want to know what love is

I want

to know

what

love

is

aš noriu

žinoti

kas

meilė

yra

Aš noriu žinoti kas yra meilė

Line 26 / 43

I want you to show me

I want

you

to show

me

aš noriu

tau

parodyti

man

Aš noriu kad tu parodytai man

Line 27 / 43

I want to feel what love is

I want

to feel

what

love

is

aš noriu

pajausti

kas

meilė

yra

Aš noriu pajausti kas meilė yra

Line 28 / 43

I know you can show me

I know

you can

show

me

Aš žinau

tu gali

parodyti

man

Aš žinau, kad tu gali tai parodyti man

Line 29 / 43

I want to know what love is

I want

to know

what

love

is

aš noriu

žinoti

kas

meilė

yra

Aš noriu žinoti kas yra meilė

Line 30 / 43

I want you to show me

I want

you

to show

me

aš noriu

tau

parodyti

man

Aš noriu kad tu parodytai man

Line 31 / 43

I want to feel, I want to feel what love is

I want

to feel

I want

to feel

what

love

is

aš noriu

jausti

aš noriu

jausti

kas

meilė

yra

Aš noriu jausti, aš noriu jausti, kas yra meilė

Line 32 / 43

I know, I know you can show me

I know

I know

you can

show

me

aš žinau

aš žinau

tu gali

parodyti

man

Aš žinau, aš žinau tu gali parodyti man

Line 33 / 43

Let's talk about love

Let us talk

about love

pasikalbėkime

apie meilę

Pasikalbėkime apie meilę

Line 34 / 43

I want to know what love is, the love that you feel inside

I want

to know

what

love

is

the love

that

you feel

inside

Aš noriu

žinoti

kas

meilė

yra

meilė

tas

tu jauti

viduje

Aš noriu žinoti, kas yra meilė, meilė, kurią jauti viduje

Line 35 / 43

I want you to show me, and I'm feeling so much love

I want

you

to show

me

and

I am feeling

so much

love

aš noriu

tu

parodyti

man

ir

aš jaučiu

tiek daug

meilė

Aš noriu, kad tu parodytum man ir aš jaučiu tiek daug meilės

Line 36 / 43

I want to feel what love is, no, you just cannot hide

I want

to feel

what

love

is

no

you

just

cannot

hide

aš noriu

jausti

kas

meilė

yra

ne

tu

tik

negali

slėpti

Aš noriu jausti kas yra meilė, ne, tu negali tiesiog slėptis

Line 37 / 43

I know you can show me

I know

you can

show

me

Aš žinau

tu gali

parodyti

man

Aš žinau, kad tu gali tai parodyti man

Line 38 / 43

I want to know what love is, let's talk about love

I want

to know

what

love

is

let's talk

about love

Aš noriu

žinoti

kas

meilė

yra

pasikalbėkime

apie meilę

Aš noriu žinoti kas yra meilė, pasikalbėkime apie meilę

Line 39 / 43

I want you to show me, I want to feel it too

I want

you

to show

me

I want

to feel

it

too

aš noriu

tu

parodyti

man

aš noriu

jausti

tai

irgi

Aš noriu, kad tu parodytum man ir aš tai noriu jausti

Line 40 / 43

I want to feel what love is, I want to feel it too

I want

to feel

what

love

is

I want

to feel

it

too

aš noriu

jausti

kas

meilė

yra

aš noriu

jausti

tai

irgi

Aš noriu pajausti kas yra meilė ir aš tai noriu jausti

Line 41 / 43

And I know and I know, I know you can show me

And

I know

and

I know

I know

you can

show

me

ir

aš žinau

ir

aš žinau

aš žinau

tu gali

parodyti

man

Ir aš žinau, ir aš žinau, aš žinau tu gali parodyti man

Line 42 / 43

Show me love is real, yeah

Show

me

love

is

real

yeah

rodyti

meilė

yra

tikra

taip

Parodyk man, kad meilė yra tikra, taip

Line 43 / 43

I want to know what love is.

I want

to know

what

love

is

aš noriu

žinoti

kas

meilė

yra

Aš noriu žinoti kas yra meilė