Lithuanian flag

Aš kalbu lietuviškai ir noriu išmokti anglų kalbos.

US flag

"Long Black Train" - Josh Turner

Long Black Train

Spauskite čia norėdami pamatyti video

Spauskite čia norėdami išgirsti pilną garso įrašą

Line 1 / 32

There's a long black train comin' down the line,

There is

a long black train

coming

down

the line

yra

ilgas juodas traukinys

ateina

žemyn

linija

Geležinkeliu atvažiuoja ilgas juodas traukinys,

Line 2 / 32

Feeding off the souls that are lost and cryin'.

Feeding off

the souls

that

are lost

and

crying

maitintis

sielos

tai

pasiklydę

ir

verkiantys

Maitindamasis pasiklydusių ir verkiančių sielom.

Line 3 / 32

Rails of sin, only evil remains.

Rails

of sin

only

evil

remains

Bėgiai

nuodėmės

tik

blogis

likti

Nuodėmės bėgiai, tik blogis išlieka.

Line 4 / 32

Watch out, brother, for that long black train.

Watch out

brother

for that long black train

saugotis

brolis

to ilgo juodo traukinio

Saugokis, brolau, to ilgo juodo traukinio.

Line 5 / 32

Look to the heavens, you can look to the sky.

Look

to the heavens

you can

look to

the sky

žiūrėti

į rojų

tu gali

žiūrėti į

dangų

Žiūrėk į rojų, gali žiūrėti į dangų.

Line 6 / 32

You can find redemption staring back into your eyes.

You can

find

redemption

staring

back

into your eyes

tu gali

rasti

išganymą

sposantis

atgal

į tavo akis

Gali rasti išganymą, spoksantį į tavo akis.

Line 7 / 32

There is protection and there's peace the same,

There is

protection

and

there is

peace

the same

yra

apsauga

ir

yra

taika

taip pat

Yra apsauga ir taip pat yra taika

Line 8 / 32

Burnin' your ticket for that long black train

Burning

your ticket

for that long black train

Dega

savo bilietą

to ilgo juodo traukinio

Degini savo bilietą, tam ilgam juodam traukiniui

Line 9 / 32

'Cause there's victory in the Lord, I say.

because

there is

victory

in the Lord

I say

nesž

yra

pergalė

Viešpatyje

aš sakau

Nes yra pergalė Viešpatyje, aš sakau.

Line 10 / 32

Victory in the Lord.

Victory

in the Lord

pergalė

Viešpatyje

Pergalė Viešpatyje.

Line 11 / 32

Cling to the Father and his Holy name,

Cling

to the Father

and

his Holy name

kabintis

į Tėvą

ir

jo Šventą vardą

Kabinkis į Tėvą ir jo Šventą vardą,

Line 12 / 32

And don't go ridin' on that long black train.

And

do not go

riding

on that long black train

ir

neik

joja

ant to ilgo juodo traukinio

Ir nevažiuok tuo ilgu juodu traukiniu.

Line 13 / 32

There's an engineer on that long black train,

There is

an engineer

on that long black train

yra

inžinierius

ant to ilgo juodo traukinio

Yra inžinierius tame ilgame juodame traukinyje,

Line 14 / 32

Makin' you wonder if the ride is worth the pain.

Making

you wonder

if

the ride

is worth

the pain

darant

tu mąstai

ar

kelion

yra verta

skausmas

Priverčiant tave susimąstyti, ar kelionė verta skausmo.

Line 15 / 32

He's just a-waitin' on your heart to say:

He is waiting on

just

your heart

to say

jis laukia ant

tiesiog

tavo širdis

pasakyti

Jis tiesiog laukia kada tavo širdis pasakys:

Line 16 / 32

"Let me ride on that long black train."

Let

me

ride

on that long black train

leisti

man

važiuoti

ant to ilgo juodo traukinio

„Leisk man važiuoti ilgame juodame traukinyje.“

Line 17 / 32

But you know there's victory in the Lord, I say.

But

you know

there is

victory

in the Lord

I say

bet

tu žinai

yra

pergalė

Viešpaties

aš sakau

Bet tu žinai, kad yra pergalė su Viešpačiu, aš sakau.

Line 18 / 32

Victory in the Lord.

Victory

in the Lord

pergalė

Viešpatyje

Pergalė su Viešpačiu.

Line 19 / 32

Cling to the Father and his Holy name,

Cling

to the Father

and

his Holy name

kabintis

Viešpačiui

ir

jo šventojo vardo

Prisilieskite prie Tėvo ir jo šventojo vardo,

Line 20 / 32

And don't go ridin' on that long black train.

And

do not go

riding

on that long black train

ir

neeik

važiuoti

ant to ilgo juodo traukinio

Ir nevažiuok tuo ilgu juodu traukiniu.

Line 21 / 32

Well, I can hear the whistle from a mile away.

Well

I can

hear

the whistle

from a mile

away

na

aš galiu

girdėti

švilpukas

nuo mylios

atstumas

Taigi, aš girdžiu švilpuką už mylios.

Line 22 / 32

It sounds so good but I must stay away.

It sounds

so good

but

I must

stay away

tai skamba

taip gerai

bet

aš turiu

nesiartinti

Jis skamba taip gerai, tačiau aš turiu nesiartinti.

Line 23 / 32

That train is a beauty makin' everybody stare,

That train

is a beauty

making

everybody

stare

tas traukinys

gražuolis

darantis

visi

spokso

Tas traukinys yra toks gražus, jog verčia visus spoksoti,

Line 24 / 32

But its only destination is the middle of nowhere.

But

its

only

destination

is

the middle

of nowhere

bet

jo

tik

kelionės tikslas

yra

vidurys

nieko

Bet jo vienintelis kelionės tikslas veda į niekur.

Line 25 / 32

But you know there's victory in the Lord, I say.

But

you know

there is

victory

in the Lord

I say

bet

tu žinai

yra

pergalė

Viešpaties

aš sakau

Bet tu žinai, kad yra pergalė su Viešpačiu, aš sakau.

Line 26 / 32

Victory in the Lord.

Victory

in the Lord

pergalė

Viešpatyje

Pergalė su viešpačiu.

Line 27 / 32

Cling to the Father and his Holy name,

Cling

to the Father

and

his Holy name

kabintis

Viešpačiui

ir

jo šventojo vardo

Prisilieskite prie Tėvo ir jo šventojo vardo,

Line 28 / 32

And don't go ridin' on that long black train.

And

do not go

riding

on that long black train

ir

neeik

važiuoti

ant to ilgo juodo traukinio

Ir nevažiuok tuo ilgu juodu traukiniu.

Line 29 / 32

I said cling to the Father and his Holy name,

I said

cling

to the Father

and

his Holy name

Sakiau

kabintis

Viešpačiui

ir

jo šventojo vardo

Aš sakau prisilieskite prie Tėvo ir jo šventojo vardo,

Line 30 / 32

And don't go ridin' on that long black train.

And

do not go

riding

on that long black train

ir

neeik

važiuoti

ant to ilgo juodo traukinio

Ir nevažiuok tuo ilgu juodu traukiniu.

Line 31 / 32

Yeah, watch out, brother, for that long black train.

Yeah

watch out

brother

for that long black train

taip

saugokis

broli

to ilgojo juodo traukinio

Taip, saugokis, brolau, to ilgojo juodo traukinio.

Line 32 / 32

That devil's drivin' that long black train.

That devil

is driving

that long black train

tas velnias

vairuoja

tas ilgas juodas traukinys

Tas velnias vairuoja tą ilgą juodą traukinį.