Lithuanian flag

Aš kalbu lietuviškai ir noriu išmokti anglų kalbos.

US flag

"In the Blood" - John Mayer, yrics by Hriata Sailo

„Džono Mayer'io“ - dainos žodžiai pagal Hriata Sailo

John Mayer

Spauskite čia norėdami pamatyti video.

Spauskite čia norėdami išgirsti pilną garso įrašą.

Line 1 / 24

How much of my mother has my mother left in me?

How much

of my mother

has left

my mother

in me

kiek daug

mano motinos

liko

mano motina

manyje

Kiek mano motina savęs paliko manyje?

Line 2 / 24

How much of my love will be insane to some degree?

How much

of my love

will be insane

to some degree

kiek daug

mano meilės

bus pamišusi

iki tam tikro laipsnio

Kiek mano meilė peržengs pamišimo ribas?

Line 3 / 24

And what about this feeling that I'm never good enough?

And

what about

this feeling

that

I am

never

good

enough

ir

kaip apie

šį jausmą

jog

Aš esu

niekada

geras

pakankamai

Ir kaip šis jausmas, jog aš jaučiuosi nepakankamai geras?

Line 4 / 24

Will it wash out in the water, or is it always in the blood?

Will it wash out

in the water

or

is it

always

in the blood

ar tai nusiplaus

vandenyje

ar

tai yra

visuomet

kraujyje

Ar nusiplaus tai vandenyje, o gal visuomet išliks kraujyje?

Line 5 / 24

How much of my father am I destined to become?

How much

of my father

am I destined

to become

kiek daug

mano tėvo

aš esu paskirtas

tapti

Kiek mano tėvo esybės man lemta perimti ir tapti?

Line 6 / 24

Will I dim the lights inside me just to satisfy someone?

Will I dim

the lights

inside me

just

to satisfy

someone

ar aš išblukinsiu

šviesas

mano viduje

tiesiog

patenkinti

kažką

Ar aš išblukinsiu manyje esančias šviesas, kad kažką gebėčiau patenkinti?

Line 7 / 24

Will I let this woman kill me, or do away with jealous love?

Will I let

this woman

kill

me

or

do away

with jealous love

ar aš leisiu

šiai moteriai

nužudyti

mane

ar

atsikratyti

su pavydžia meile

Ar aš leisiu šiai moteriai mane nužudyti, ar atsikratysiu pavydžios meilės?

Line 8 / 24

Will it wash out in the water, or is it always in the blood?

Will it wash out

in the water

or

is it

always

in the blood

ar tai nusiplaus

vandenyje

ar

tai yra

visuomet

kraujyje

Ar nusiplaus tai vandenyje, o gal visuomet išliks kraujyje?

Line 9 / 24

I can feel the love I want. I can feel the love I need.

I can feel

the love

I want

I can feel

the love

I need

aš galiu jausti

meilę

aš noriu

aš galiu jausti

meilę

man reikia

Aš jaučiu meilę, kurios trokštu. Aš jaučiu meilę, kurios man reikia.

Line 10 / 24

But it's never gonna come the way I am.

But

it is going to come

never

the way

I am

bet

tai ateis

niekada

būdu

aš esu

Bet ji niekada neateis dėl mano būdo.

Line 11 / 24

Could I change it if I wanted? Can I rise above the flood?

Could I change

it

if

I wanted

Can I rise

above the flood

ar galėčiau pakeisti

tai

jei

aš norėjau

galiu aš pakilti

virš potvynio

Ar galėčiau tai pakeisti jei tik panorėjęs pakilčiau virš potvynio?

Line 12 / 24

Will it wash out in the water, or is it always in the blood?

Will it wash out

in the water

or

is it

always

in the blood

ar tai nusiplaus

vandenyje

ar

tai yra

visuomet

kraujyje

Ar nusiplaus tai vandenyje, o gal visuomet išliks kraujyje?

Line 13 / 24

How much like my brothers, do my brothers wanna be?

How much like

my brothers

do

my brothers

want to

to be

kiek daug kaip

mano broliai

daro

mano broliai

nori

būti

Kaip labai mano broliai nori būti kaip mano broliais?

Line 14 / 24

Does a broken home become another broken family?

Does

a broken home

become

another broken family

ar

suniokoti namai

tampa

dar viena sugadinta šeima

Ar suniokoti namai tampa tik dar viena sugadinta šeima?

Line 15 / 24

Or will we be there for each other, like nobody ever could?

Or

will we be

there

for each other

like

nobody

ever

could

ar

mes būsime

ten

dėl vienas kito

kaip

niekas

kada nors

galėjo

Ar mes ten būsime dėl vienas kito kaip niekas niekada?

Line 16 / 24

Will it wash out in the water, or is it always in the blood?

Will it wash out

in the water

or

is it

always

in the blood

ar tai nusiplaus

vandenyje

ar

tai yra

visuomet

kraujyje

Ar nusiplaus tai vandenyje, o gal visuomet išliks kraujyje?

Line 17 / 24

I can feel the love I want. I can feel the love I need.

I can feel

the love

I want

I can feel

the love

I need

aš galiu jausti

meilę

aš noriu

aš galiu jausti

meilę

man reikia

Aš jaučiu meilę, kurios trokštu. Aš jaučiu meilę, kurios man reikia.

Line 18 / 24

But it's never gonna come the way I am.

But

it is going

never

to come

the way

I am

bet

tai eina

niekada

ateiti

būdu

aš esu

Bet ji niekada neateis dėl mano būdo.

Line 19 / 24

Could I change it if I wanted? Can I rise above the flood?

Could I change

it

if

I wanted

Can I rise

above the flood

ar galėčiau pakeisti

tai

jei

aš norėjau

galiu aš pakilti

virš potvynio

Ar galėčiau tai pakeisti jei tik panorėjęs pakilčiau virš potvynio?

Line 20 / 24

Will it wash out in the water, or is it always in the blood?

Will it wash out

in the water

or

is it

always

in the blood

ar tai nusiplaus

vandenyje

ar

tai yra

visuomet

kraujyje

Ar nusiplaus tai vandenyje, o gal visuomet išliks kraujyje?

Line 21 / 24

I can feel the love I want. I can feel the love I need.

I can feel

the love

I want

I can feel

the love

I need

aš galiu jausti

meilę

aš noriu

aš galiu jausti

meilę

man reikia

Aš jaučiu meilę, kurios trokštu. Aš jaučiu meilę, kurios man reikia.

Line 22 / 24

But it's never gonna come the way I am.

But

it is going

never

to come

the way

I am

bet

tai eina

nieakda

neateis

būdu

aš esu

Bet ji niekada neateis dėl mano būdo.

Line 23 / 24

Could I change it if I wanted? Can I rise above the flood?

Could I change

it

if

I wanted

Can I rise

above the flood

ar galėčiau pakeisti

tai

jei

aš norėjau

galiu aš pakilti

virš potvynio

Ar galėčiau tai pakeisti jei tik panorėjęs pakilčiau virš potvynio?

Line 24 / 24

Will it wash out in the water, or is it always in the blood?

Will it wash out

in the water

or

is it

always

in the blood

ar tai nusiplaus

vandenyje

ar

tai yra

visuomet

kraujyje

Ar nusiplaus tai vandenyje, o gal visuomet išliks kraujyje?