Lithuanian flag

Aš kalbu lietuviškai ir noriu išmokti anglų kalbos.

US flag

"Money In The Bank" - John Anderson

"Pinigai banke" - Džonas Andersonas

John Anderson

Spauskite čia norėdami pamatyti video.

Spauskite čia norėdami išgirsti pilną garso įrašą.

Line 1 / 20

It's Friday night, baby, get ready, set, go,

it is

Friday night

baby

get ready

set

go

tai yra

penktadienio vakaras

mažute

pasiruošk

pasirenk

pirmyn

Penktadienio vakaras, mažute, pasiruošk, pasirenk ir pirmyn,

Line 2 / 20

Gonna take you to the Krystal and a picture show,

[I am] going

to take

you

to the Krystal

and

a picture show

Aš žadu

paimti

tave

į Krystal

ir

filmą

Aš žadu pasiimti tave į Krystal restoraną ir dar į kino filmą,

Line 3 / 20

Well, the sky's the limit, there's no price too high,

well

the sky

is

the limit

there is

no price

too high

na

dangus

yra

ribotas

ten yra

jokios kainos

per aukštos

Na, mūsų galimybės neribotos lyg dangus, ten jokia kaina nėra per aukšta,

Line 4 / 20

Baby, you're the apple of my eye,

baby

you are

the apple

of my eye

mažute

tu esi

obuolys

mano akies

Mažute, tu mano akių obuoliai,

Line 5 / 20

Got my paycheck in my pocket and some gas in the tank,

[I have] got

my paycheck

in my pocket

and

some gas

in the tank

Aš turiu

savo uždarbį

kišenėje

ir

šiek tiek degalų

bake

Mano uždarbis kišenėje ir truputėlis degalų bake,

Line 6 / 20

Honey, your love's better than money in the bank,

honey

your love

is

better

than

money

in the bank

mieloji

tavo meilė

yra

geriau

nei

pinigai

banke

Mieloji, tavo meilė yra kur kas geriau nei bet kokie pinigai banke,

Line 7 / 20

I wish I had a bass boat and a Z-28,

I wish

Ihad

a bass (American game fish) boat

and

a Z-28 (hot Chevrolet sports car)

Aš norėčiau

turėti

katerį

ir

galingąjį Chevrolet Z-28

Norėčiau turėti prabangų katerį ešerims gaudyti ir galingąjį Chevrolet Z-28,

Line 8 / 20

But I guess that stuff'll have to wait,

but

I guess

that stuff

will have

to wait

tačiau

ko gero

tie dalykai

turės

palaukti

Tačiau ko gero jiems teks palaukti,

Line 9 / 20

'Cause I'm saving on a washer and a wedding ring,

because

I am saving

on (for)

a washer

and

a wedding ring

nes

aš taupau

skalbimo mašiną

ir

vestuvinį žiedą

Nes aš taupau skalbimo mašinai ir vestuviniam žiedui,

Line 10 / 20

I want this love to be a lasting thing,

I want

this love

to be

a lasting thing

aš noriu

šiai meilei

būti

ilgalaikiam dalykui

Aš noriu, jog ši meilė būti ilgalaikė,

Line 11 / 20

Right at the top, that's where you rank,

right

at the top

that

is

where

you rank

tiksliai

viršuje

tai

yra

kur

tavo vieta

Tiksliai tik pačiame viršuje - ten tavo vieta,

Line 12 / 20

Honey, your love's better than money in the bank,

honey

your love

is

better

than

money

in the bank

Mieloji

tavo meilė

yra

geriau

nei

pinigai

banke

Mieloji, tavo meilė yra kur kas geriau nei bet kokie pinigai banke,

Line 13 / 20

Oh, oh, you make me feel like a million bucks,

oh, oh

you make

me

feel

like

a million bucks

Oi, oi

tu verti

mane

jaustis

kaip

milijonas dolerių

Oi, oi, dėl tavęs jaučiuosi kaip milijonas dolerių,

Line 14 / 20

Oh, oh, I oughta drive you around in an armored truck,

oh, oh

I ought

to drive

you

around

in an armored truck

Oi, oi

aš turėčiau

vežioti

tave

aplink

šarvuotame sunkvežimyje

Oi, oi, aš turėčiau tave pavežioti šarvuotame sunkvežimyje,

Line 15 / 20

Late last night, I had a crazy dream,

late

last night

I had

a crazy dream

Vėlai

praėjusią naktį

aš turėjau

beprotišką sapną

Vėlai praėjusią naktį aš susapnavau beprotišką sapną,

Line 16 / 20

I met a man who invented a money machine,

I met

a man

who

invented

a money machine

aš sutikau

vyrą

kuris

išrado

pinigų mašiną

Aš sutikau vyrą, kuris išrado pinigų mašiną,

Line 17 / 20

He said, "I know things are tight, and times are tough",

he said

I know

things are tight

and

times are tough

jis sakė

aš žinau

pinigų mažai

ir

laikai sunkūs

Jis sakė, „Aš žinau, kad pinigų mažai ir laikai dabar tau sunkūs“,

Line 18 / 20

But he'd give me the machine if I'd give you up,

but

he would give

me

the machine

if

I would give you up

bet

jis duotų

man

mašiną

jei

aš atiduočiau tave

Bet jis atiduotų man šią mašiną jei tik aš atiduočiau tave,

Line 19 / 20

I just looked him in the eye and I said "No, thanks",

I looked

just

him

in the eye

and

I said

no, thanks

aš pažiūrėjau

tik

jam

į akis

ir

aš pasakiau

ne, ačiū

Aš pažvelgiau jam į akis ir pasakiau: „ne ačiū“,

Line 20 / 20

Honey, your love's better than money in the bank.

honey

your love

is

better

than

money

in the bank

Mieloji

tavo meilė

yra

geriau

nei

pinigai

banke

Mieloji, tavo meilė yra kur kas geriau nei bet kokie pinigai banke.