Lithuanian flag

Aš kalbu lietuviškai ir noriu išmokti anglų kalbos.

US flag
The Chordettes

"Mister Sandman" - The Chordettes

„Pone Sandmanai“ - Chordettes

Spauskite čia norėdami pamatyti video.

Spauskite čia norėdami išgirsti pilną garso įrašą.

Line 1 / 22

Mr. Sandman, bring me a dream,

Mr. Sandman

bring

me

a dream

Pone Sandmanai

atnešk

man

svajonę

Pone Sandmanai, išpildyk mano svajonę,

Line 2 / 22

Make him the cutest that I've ever seen,

make

him

the cutest

that

I have seen

ever

padaryk

mieliausią

kokią

aš esu mačiusi

kada nors

Išpildyk ją pačią mieliausią, kokią tik esu mačiusi,

Line 3 / 22

Give him two lips like roses and clover,

give

him

two lips

like

roses

and

clover

duok

jai

dvi lūpas

kaip

rožes

ir

dobilus

Suteik jai dvi lūpas lyg rožes ir dobilus,

Line 4 / 22

Then tell him that his lonesome nights are over,

then

tell

him

that

his lonesome nights

are

over

tuomet

pasakyk

jai

jog

jos vienišas naktis

yra

pasibaigusios

Tuomet pasakyk jai, jog jos vienišos naktys jau baigėsi,

Line 5 / 22

Sandman, I'm so alone,

Sandman

I am

so

alone

Sandmanai

aš esu

tokia

vieniša

Sandmanai, aš tokia vieniša,

Line 6 / 22

Don't have nobody to call my own,

[I] do not have

nobody

to call

my own

Aš neturiu

ničnieko

vadinti

mano pačios

Aš neturiu ničnieko, ką galėčiau vadinti savo pačios,

Line 7 / 22

Please turn on your magic beam,

please

turn on

your magic beam

prašau

įjunk

savo magišką spindulį

Prašau, pakrauk savo magiškąjį spindulį,

Line 8 / 22

Mr Sandman, bring me a dream,

Mr Sandman

bring

me

a dream

Pone Sandmanai

atnešk

man

svajonę

Pone Sandmanai, išpildyk mano svajonę,

Line 9 / 22

Mr Sandman, bring me a dream,

Mr Sandman

bring

me

a dream

Pone Sandmanai

atnešk

man

svajonę

Pone Sandmanai, išpildyk mano svajonę,

Line 10 / 22

Make him the cutest that I've ever seen,

make

him

the cutest

that

I have seen

ever

padaryk

mieliausią

kokią

aš esu mačiusi

kada nors

Išpildyk ją pačią mieliausią, kokią tik esu mačiusi,

Line 11 / 22

Give him the word that I'm not a rover,

give

him

the word

that

I am not

a rover

Suteik

jai

žodį

kad

aš nesu

klajūnė (moteris, ieškanti vyro)

Pasakyk jai, kad aš nesu klajūnė,

Line 12 / 22

Then tell him that his lonesome nights are over,

then

tell

him

that

his lonesome nights

are over

tuomet

pasakyk

jai

kad

jos vienišos naktys

baigėsi

Tuomet pasakyk jai, kad jos vienišos naktys jau baigėsi,

Line 13 / 22

Sandman, I'm so alone,

Sandman

I

am

so

alone

Sandmanai

esu

tokia

vieniša

Sandmanai, aš tokia vieniša,

Line 14 / 22

Don't have nobody to call my own,

[I] do not have

nobody

to call

my own

Aš neturiu

ničnieko

vadinti

mano pačios

Aš neturiu ničnieko, ką galėčiau vadinti savo pačios,

Line 15 / 22

Please turn on your magic beam,

please

turn on

your magic beam

Prašau

pakrauk

savo magišką spindulį

Prašau, pakrauk savo magiškąjį spindulį,

Line 16 / 22

Mr Sandman, bring me a dream,

Mr Sandman

bring

me

a dream

Pone Sandmanai

atnešk

man

svajonę

Pone Sandmanai, išpildyk mano svajonę,

Line 17 / 22

Mr Sandman, bring us a dream, Give him a pair of eyes with a "come-hither" gleam,

Mr Sandman

bring

us

a dream

give

him

a pair

of eyes

with a "come hither" gleam

Pone Sandmanai

atnešk

mums

svajonę

suteik

jai

porą

akių

koketišku žvilgesiu

Pone Sandmanai, išpildyk mūsų svajonę, Suteik jai koketiško žvilgesio akis,

Line 18 / 22

Give him a lonely heart like Pagliacci,

give

him

a lonely heart

like

Pagliacci

suteik

jai

vienišą širdį

kaip

Pajaco

Suteik jai vienišą širdį kaip Pajaco,

Line 19 / 22

And lots of wavy hair like Liberace,

and

lots of wavy hair

like Liberace

ir

daug garbanotų plaukų

kaip Liberaco

Ir daug garbanotų plaukų kaip Liberaco,

Line 20 / 22

Mr Sandman, someone to hold, would be so peachy before we're too old

Mr Sandman

someone

to hold

would be

so peachy

before

we are too old

Pone Sandmanai

kažką

palaikyti

tai būtų

taip nuostabu

prieš

mes esame per seni

Pone Sandmanai, kažką palaikyti, Tai būtų šitaip nuostabu prieš mums pasesntant,

Line 21 / 22

So please turn on your magic beam,

so

please

turn on

your magic beam

taigi

prašau

pakrauk

savo magišką spindulį

Taigi, prašome pakrauk savo magiškąjį spindulį,

Line 22 / 22

Mr Sandman, bring us, please, please, please, Mr Sandman, bring us a dream.

Mr Sandman

bring

us

please

please

please

Mr Sandman

bring

us

a dream

Pone Sandmanai

atnešk

mums

prašome

prašome

prašome

Pone Sandmanai

atnešk

mums

svajonę

Pone Sandmanai, išpildyk tai mums, prašome, prašome, prašome, Pone Sandmanai, išpildyk mūsų svajonę.