Lithuanian flag

Aš kalbu lietuviškai ir noriu išmokti anglų kalbos.

US flag

"My Heart Will Go On" - Celine Dion

„mano širdis tęsis“ - Celine Dion

RMS Titanic

Spauskite čia norėdami pamatyti video

Spauskite čia norėdami išgirsti pilną garso įrašą

Line 1 / 10

Every night in my dreams, I see you, I feel you, That is how I know you go on.

every night

in my dreams

I see you

I feel you

that is how

I know

you go on

kiekviena naktis

mano sapnuose

aš matau tave

aš jaučiu tave

Štai taip

aš žinau

tu tęsi

Kiekvieną naktį, mano sapnuose, aš matau tave, jaučiu tave, Štai taip aš žinau, kad tu nesustoji.

Line 2 / 10

Far across the distance and spaces between us, you have come to show you go on.

far across

the distance

and

spaces

between us

you have come

to show

you go on

toli

atstumas

ir

tarpai

tarp mūsų

tu atėjai

parodyti

tu tęsi

Per tolimą atstumą ir tarpus tarp mūsų, tu atėjai parodyti, kad tu nesustoji.

Line 3 / 10

Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on.

near

far

wherever

you are

I believe

that

the heart

does go on

arti

toli

bet kur

tu esi

aš tikiu

kad

širdis

tęsia

Arti, toli, bet kur tu esi, aš tikiu, kad širdis nesustoja.

Line 4 / 10

Once more you open the door and you're here in my heart, and my heart will go on and on.

once more

you open

the door

and

you are

here

in my heart

and

my heart

will go on

and

on

dar kartą

tu atidarai

duris

ir

tu esi

čia

mano širdyje

ir

mano širdis

tęs

ir

tęs

Dar kartą tu atidarai duris ir tu čia, mano širdyje ir mano širdis nesustos ir nesustos.

Line 5 / 10

Love can touch us one time, and last for a lifetime, and never let go til we're gone.

love

can

touch

us

one time

and

last

for a lifetime

and

never let go

til (until) we are gone

meilė

gali

paliesti

mus

vienas kartas

ir

paskutinis

visam gyvenimui

ir

niekada nepaleisti

iki kol mes dingsime

Meilė gali mus paliesti vieną kartą ir tęstis visą gyvenimą, ir niekada nepaleisti, iki kol mes būsime dingę.

Line 6 / 10

Love was when I loved you, one true time I hold to, In my life we'll always go on.

love

was

when

I loved you

one true time

I hold to

in my life

we will go on

always

meilė

buvo

kai

aš mylėjau tave

vieną tikrą kartą

aš laikausi

mano gyvenime

mes nesustosime

visada

Meilė buvo, kuomet aš tave mylėjau, už kurios aš laikausi, mano gyvenime mes visada tęsimės.

Line 7 / 10

Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on.

near

far

wherever

you are

I believe

that

the heart

does go on

arti

toli

bet kur

tu esi

aš tikiu

kad

širdis

tęsia

Arti, toli, bet kur tu esi, aš tikiu, kad širdis nesustoja.

Line 8 / 10

Once more you open the door and you're here in my heart, and my heart will go on and on.

once more

you open

the door

and

you are

here

in my heart

and

my heart

will go on

and

on

dar kartą

tu atidarai

duris

ir

tu esi

čia

mano širdyje

ir

mano širdis

tęs

ir

tęs

Dar kartą tu atidarai duris ir tu čia, mano širdyje ir mano širdis nesustos ir nesustos.

Line 9 / 10

You're here, there's nothing I fear, and I know that my heart will go on.

you are here

there is

nothing

I fear

and

I know

that

my heart

will go on

and

on

tu esi čia

ten yra

nieko

aš bijau

ir

aš žinau

kad

mano širdis

nesustos

ir

nesustos

Tu esi čia, neturiu ko bijoti, ir žinau, jog mano širdis tęsis.

Line 10 / 10

We'll stay forever this way, you are safe in my heart, and my heart will go on and on.

we will stay

forever

this way

you are safe

in my heart

and

my heart

will go on

and

on

mes liksime

visada

tokiu būdu

tu esi saugus

mano širdyje

ir

mano širdis

nesustos

ir

nesustos

Mes visada išliksime tokie, tu esi saugus mano širdyje ir mano širdis tęsis ir tęsis.