Lithuanian flag

Aš kalbu lietuviškai ir noriu išmokti anglų kalbos.

US flag

“God Save New Zealand” – National Anthem of New Zealand

“Dieve saugok Naująją Zelandiją” - nacionalinis Naujosios Zelandijos himnas

New Zealand flag

Spauskite čia norėdami pamatyti video

Spauskite čia norėdami išgirsti pilną garso įrašą

Line 1 / 20

God of nations, at Thy feet, in the bonds of love we meet,

God

of nations

at thy (your) feet

in the bonds

of love

we meet

Dievas

tautų

prie tavo kojų

ryšiuose

meilės

mes susitinkame

Tautų Dieve, prie tavo kojų, meilės ryšiuose, mes susitinkame

Line 2 / 20

Hear our voices, we entreat, God defend our free land.

hear

our voices

we entreat

God

defend

our free land

išgirsti

mūsų balsus

mes prašome

Dievas

ginti

mūsų laisvą žemę

Išgirsk mūsų balsus, mes prašome, Dieve gink mūsų laisvą žemę

Line 3 / 20

Guard Pacific's triple star, from the shafts of strife and war,

guard

Pacific's triple star

from the shafts

of strife

and

war

saugoti

Ramiojo trigubą žvaigždę

nuo strėlių

vargo

ir

karo

Saugok Ramiojo trigubą žvaigždę, nuo nesantarvės ir karo strėlių

Line 4 / 20

Make her praises heard afar, God defend New Zealand

make

her praises

heard

afar

God

defend

New Zealand

padaryti

jos liaupses

girdėti

iš toli

Dievas

ginti

Naująją Zelandiją

Padaryk jos liaupses girdimas iš toli, Dieve gink Naująją Zelandiją

Line 5 / 20

Men of every creed and race, gather here before Thy face,

men

of every creed

and

race

gather

here

before thy (your) face

žmonės

visų pažiūrų

ir

rasė

renkasi

čia

prieš tavo veidą

Visų pažiūrų ir rasių žmonės, Renkasi čia, prieš tavo veidą

Line 6 / 20

Asking Thee to bless this place, God defend our free land.

asking

thee (you)

to bless

this place

God

defend

our free land

prašyti

tu

pašventinti

šią vietą

Dievas

ginti

mūsų laisvą žemę

Prašome tavęs, kad pašventintu šią vietą, Dieve gink mūsų laisvą žemę

Line 7 / 20

From dissension, envy, hate, and corruption guard our State,

from dissension

envy

hate

and

corruption

guard

our state

nuo nesantaikos

pavydas

neapykanta

ir

korupcijos

saugoti

mūsų valstybę

Nuo nesantaikos, pavydo, neapykantos Ir korupcijos, saugok mūsų valstybę

Line 8 / 20

Make our country good and great, God defend New Zealand.

make

our country

good

and

great

God

defend

New Zealand

padaryti

mūsų šalį

gera

ir

puiki

Dieve

gink

Naująją Zelandiją

Padaryk mūsų šalį gera ir puikia, Dieve gink Naująją Zelandiją

Line 9 / 20

Peace, not war, shall be our boast, but, should foes assail our coast,

peace

not war

shall be

our boast

but

should assail

foes

our coast

taika

ne karas

bus

mūsų pasididžiavimas

bet

pultų

priešai

mūsų krantą

Taika, ne karas, bus mūsų pasididžiavimas, Bet jeigu priešai pultų mūsų krantą

Line 10 / 20

Make us then a mighty host, God defend our free land.

make

us

then

a mighty host

God

defend

our free land

padaryti

mus

tada

galingu šeimininku

Dieve

ginti

mūsų laisvą šalį

Padaryk mus tada galingu šeimininku, Dieve gink mūsų laisvą šalį

Line 11 / 20

Lord of battles in thy might, put our enemies to flight,

Lord

of battles

in thy (your) might

put

our enemies

to flight

Viešpats

kovų

tavo galioje

įdėti

mūsų priešus

sprukti

Kovų Viešpatie, tavo galioje, padaryk, kad mūsų priešai spruktų

Line 12 / 20

Let our cause be just and right, God defend New Zealand.

let

our cause

be just

and

right

God

defend

New Zealand

leisti

mūsų priežasčiai

būti teisingai

ir

tinkamai

Dieve

gink

Naująją Zelandiją

Leisk mūsų priežasčiai būti teisingas ir tinkamas, Dieve gink Naująją Zelandiją

Line 13 / 20

Let our love for Thee increase, May Thy blessings never cease,

let

our love

for thee (you)

increase

may

thy (your) blessings

never

cease

leisti

mūsų meilei

tau

didėti

tegul

tavo palaiminimai

niekada

nesibaigia

Leisk mūsų meilei tau didėti, Tegul tavo palaiminimai niekada nesibaigia

Line 14 / 20

Give us plenty, give us peace, God defend our free land.

give

us

plenty

give

us

peace

God

defend

our free land

duoti

mums

gausybė

duoti

mums

taiką

Dieve

gink

mūsų laisvą šalį

Duok mums gausybę, duok mums taiką, Dieve gink mūsų laisvą šalį

Line 15 / 60

From dishonour and from shame, guard our country's spotless name,

from dishonor

and

from shame

guard

our country's

spotless name

nuo negarbės

ir

nuo gėdos

saugok

mūsų šalies

nesuteptą vardą

Nuo negarbės ir nuo gėdos, Saugok mūsų šalies nesuteptą vardą

Line 16 / 20

Crown her with immortal fame, God defend New Zealand.

crown

her

with immortal fame

God

defend

New Zealand

karūnuoti

su nemirtinga šlove

Dieve

gink

Naująją Zelandiją

Karūnuok ją su nemirtinga šlove, Dieve gink Naująją Zelandiją

Line 17 / 20

May our mountains ever be, freedom's ramparts on the sea,

may

our mountains

ever

be

freedom's ramparts

on the sea

tegul

mūsų kalnai

visados

būna

laisvės pylimai

ant jūros

Tegul mūsų kalnai visados būna, Laisvės pylimai ant jūros

Line 18 / 20

Make us faithful unto Thee, God defend our free land.

make

us

faithful

unto thee (you)

God

defend

our free land

Padaryti

mus

ištikimus

tau

Dieve

gink

mūsų laisvą šalį

Padaryk mus ištikimus tau, Dieve gink mūsų laisvą šalį

Line 19 / 20

Guide her in the nations' van, preaching love and truth to man

guide

her

in the nations' van

preaching

love

and

truth

to man

vesti

šalių priešakyje

pamokslaujant

meilę

ir

tiesą

žmonėms

Vesk ją šalį priešakyje, Pamokslaujant meilę ir tiesą žmogui

Line 20 / 20

Working out Thy glorious plan, God defend New Zealand.

working out

thy (your) glorious plan

God

defend

New Zealand

vykdant

tavo šlovingą planą

Dieve

gink

Naująją Zelandiją

Vykdant tavo šlovingą planą, Dieve gink Naująją Zelandiją