Lithuanian flag

Aš kalbu lietuviškai ir noriu išmokti anglų kalbos.

US flag

“God Save the Queen” – National Anthem of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

“Dieve, Sergėk Karalienę” – Nacionalinis Jungtinės Karalystės, Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos, himnas

UK flag

Spauskite čia norėdami pamatyti video

Spauskite čia norėdami išgirsti pilną garso įrašą

Line 1 / 15

God save our gracious Queen!

God

save

our gracious queen

Dieve

sergėk

mūsų gracingą Karalienę

Dieve sergėk mūsų gracingą Karalienę!

Line 2 / 15

Long live our noble Queen!

long live

our noble queen

Ilgai tegyvuoja

mūsų kilni Karalienė

Tegyvuoja mūsų kilni Karalienė!

Line 3 / 15

God save the Queen!

God

save

the queen

Dieve

sergėk

Karalienę

Dieve sergėk Karalienę!

Line 4 / 15

Send her victorious, happy and glorious, long to reign over us,

send

her

victorious

happy

and

glorious

long

to reign over us

Išsiųsk

jai

pergalingą

laimę

ir

šlovę

ilgą

viešpatauti mums

Padaryk ją nugalėjusia, laiminga ir šlovinga, kad mus valdytų ilgai,

Line 5 / 15

God save the Queen!

God

save

the queen

Dieve

sergėk

Karalienę

Dieve sergėk Karalienę!

Line 6 / 15

O Lord our God, arise,

O

Lord

our God

arise

O

Viešpatie

mūsų Dieve

iškilk

O Viešpatie mūs Dieve, iškilk,

Line 7 / 15

Scatter her enemies, And make them fall,

scatter

her enemies

and

make

them

fall

išsklaisyk

jos priešus

ir

priversk

juos

žlugti

Išsklaidyk mūsų priešus, Ir priversk juos žlugti,

Line 8 / 15

Confound their politics,

confound

their politics

glumink

jų politikus

Glumink jų politikus,

Line 9 / 15

Frustrate their knavish tricks,

frustrate

their knavish tricks

žlugdyk

jų suktus triukus

Pykdyk jų suktus triukus,

Line 10 / 15

On Thee our hopes we fix, God save us all

on Thee

our hopes

we fix

God

save

us

all

tavim

mūsų viltis

mes grindžiame

Dieve

sergėk

mus

visus

Tavim mes grindžiame savo viltis, Dieve sergėk mus visus,

Line 11 / 15

Thy choicest gifts in store, On her be pleased to pour,

thy (your)

choicest

gifts

in store

on her

be pleased

to pour

savo

išrinktiniausias

dovanas

parduotuvėje

ant jos

pamalonintai

išliekite

Išrinktiniausias savo dovanas ant jos prašome išlieti,

Line 12 / 15

Long may she reign,

long

may

she

reign

Ilgai

tegul

ji

valdo

Te ji valdys ilgai,

Line 13 / 15

May she defend our laws, And ever give us cause,

may

she

defend

our laws

and

ever

give

us

cause

te

ji

gina

mūsų įstatymus

ir

visada

duos

mums

priežastį

Te ji gins mūs įstatymus, Ir visad duos mums priežastį,

Line 14 / 15

To sing with heart and voice,

to sing

with heart

and

voice

dainuoti

širdimi

ir

balsu

Dainuoti širdimi ir balsu,

Line 15 / 15

God save the Queen!

God

save

the queen

Dieve

sergėk

Karalienę

Dieve, sergėk Karalienę!