Lithuanian flag

Aš kalbu lietuviškai ir noriu išmokti anglų kalbos.

US flag

“The Star Spangled Banner” – National Anthem of the USA

“Žvaigždutė” – Jungtinių Amerikos Valstijų himnas

US flag

Spauskite čia norėdami pamatyti video

Spauskite čia norėdami išgirsti pilną garso įrašą

Line 1 / 8

O, say, can you see by the dawn's early light

O

say

can

you

see

by

the

dawn's

early

light

o

sakyti

gali

tu

matyti

pagal

tos

aušros

anksti

šviesa

O, sakyk, ar gali matyt ankstyvosios aušros šviesoje,

Line 2 / 8

What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming

what

so

proudly

we

hailed

at

the

twilight's

last

gleaming

kas

taip

išdidžiai

mes

gerbėm

prie

tos

sutemos

paskutinis

spindintis

Tai, ką mes pagerbėm per paskutines vakarykštes sutemas?

Line 3 / 8

Whose broad stripes and bright stars through the perilous fight,

whose

broad

stripes

and

bright

stars

through

the

perilous

fight

kurio

plačios

juostos

ir

šviesios

žvaigždės

per

pavojingą

kovą

Ko plačias juostas ir ryškias žvaigždes pavojingoje kovoje...

Line 4 / 8

O'er the ramparts we watched, were so gallantly streaming

over

the

ramparts

we

watched

were

so

gallantly

streaming

per

tuos

pylimus

mes

žiurėjome

buvo

taip

galantiškai

srauniai

Ko plačias juostas ir ryškias žvaigždes pavojingoje kovoje stebėjome taip galantiškai plevenančias virš kuorų?

Line 5 / 8

And the rockets' red glare, the bombs bursting in air

and

the rockets'

red

glare

the bombs

bursting

in

air

ir

raketų

raudonas

spindesys

bombos

sprogstančios

į

orą

Ir sviedinių raudonas spindesys, ore sprogstančios bombos,

Line 6 / 8

Gave proof through the night that our flag was still there

gave

proof

through

the

night

that

our

flag

was

still

there

davė

įrodymus

per

naktį

jog

mūsų

vėliava

buvo

dar

ten

Visą naktį mums įrodinėjo, kad mūsų vėliava vis dar tenai.

Line 7 / 8

O, say, does that star spangled banner yet wave

O

say

does

that

star spangled

banner

yet

wave

o

sakyk

ar

ta

žvaigždėta

vėliava

dar

plazda

Sakyk, ar žvaigždėta vėliava vis dar plazda

Line 8 / 8

O'er the land of the free and the home of the brave?

over

the land

of

the

free

and

the

home

of

the

brave

virš

žemės

apie

šių

laisvų

ir

šių

namų

šių

drąsių

Virš drąsuolių namų ir laisvųjų žemės?