Lithuanian flag

Aš kalbu lietuviškai ir noriu išmokti anglų kalbos.

US flag

"North To Alaska" - Johnnie Horton

„Į šiaurę iki Aliaskos“ - Johnnie Hortonas

North To Alaska

Spauskite čia norėdami pamatyti video.

Spauskite čia norėdami išgirsti pilną garso įrašą.

Line 1 / 21

Way up north, north to Alaska,

Way

up

north

north

to Alaska

ilgas kelias

į

šiaurę

šiaurę

į Aliaską

Ilgas kelias į šiaurę, į šiaurę iki Aliaskos,

Line 2 / 21

North to Alaska, go north, the rush is on,

North

to Alaska

go

north

the rush

is on

į šiaurę

iki Aliaskos

keliauti

šiaure

skuba

prasidėjo

Į šiaurę iki Aliaskos, keliauti šiaure skubėti pradėjome,

Line 3 / 21

Big Sam left Seattle in the year of ninety-two, with George Pratt, his partner, and brother Billy, too,

Big Sam

left

Seattle

in the year

of ninety-two

With George Pratt

his partner

and

brother

Billy

too

Didysis Semas

paliko

Sietlą

metais

devyniasdešimt antraisiais

su Georgu Pratu

savo partneriu

ir

broliu

Biliu

taip pat

Didysis Semas paliko Sietlą devyniasdešimt antraisiais metais, su savo partneriu Georgu Pratu ir taip pat su broliu Biliu,

Line 4 / 21

They crossed the Yukon River and found the bonanza gold,

They crossed

the Yukon River

and

found

the bonanza gold

jie kirto

Jukono upę

ir

rado

aukso grobį

Jie kirto Jukono upę ir aptiko tikrą aukso kasyklą,

Line 5 / 21

Below that old white mountain, just a little southeast of Nome,

Below

that

old

white

mountain

just

a little

southeast

of Nome

apačioje

to

seno

balto

kalno

tik

truputėlį

į pietryčius

nuo Nome

To seno ir balto kalno papėdėje, tik šiek tiek į pietryčius nuo miesto Nome,

Line 6 / 21

Sam crossed the majestic mountains to the valleys far below,

Sam

crossed

the majestic mountains

to the valleys

far

below

Semas

kirto

didingus kalnus

į slėnius

toli

žemiau

Semas įveikė didingus kalnus iki slėnių gerokai žemiau,

Line 7 / 21

He talked to his team of huskies as he mushed on through the snow,

He talked

to his team

of huskies

as

he mushed

on

through the snow

jis kalbėjo

su savo komanda

haskių

kai

jis keliavo su šunimis

pirmyn

per sniegą

jis kalbėjo su savo haskių komanda keliaudamas pirmyn per sniegą,

Line 8 / 21

With the Northern Lights a-runnin' wild, in the land of the midnight sun,

With the Northern Lights

running

wild

in the land

of the midnight sun

su šiaurinėmis pašvaistėmis

bėgančiomis

pašėlusiai

krašte

vidurnakčio saulės

Su pašėlusiai bėgančiomis šiaurinėmis pašvaistėmis vidurnakčio saulės krašte,

Line 9 / 21

Yes, Sam McCord was a mighty man in the year of nineteen-one (1901),

Yes

Sam McCord

was

a mighty man

in the year

of nineteen-one

taip

Semas Makordas

buvo

stiprus vyras

metais

devyniasdešimt pirmaisiais

Taigi, devyniasdešimt pirmaisiais Semas Makordas buvo stiprus vyras (1901),

Line 10 / 21

Where the river is windin', big nuggets they're findin',

Where

the river

is winding

big nuggets

they are finding

kur

upė

vingiuoja

didelius aukso grynuolius

jie randa

Kur upė vingiuoja jie randa didelius aukso grynuolius,

Line 11 / 21

North to Alaska, Go north, the rush is on, Way up north, north to Alaska,

North

to Alaska

go

north

the rush

is on

Way up north

north

to Alaska

į šiaurę

iki Aliaskos

eina

į šiaurę

skuba

prasidėjo

iki tolimos šiaurės

į šiaurę

iki Aliaskos

Į šiaurę iki Aliaskos, skubėti pradėjome iki šiaurės tolimos, Į šiaurę iki Aliaskos,

Line 12 / 21

George turned to Sam with his gold in his hand,

George

turned

to Sam

with his gold

in his hand

Georgas

atsisuko

į Semą

su savo auksu

savo rankose

Georgas atsisuko į Semą su auksu savo rankose,

Line 13 / 21

Said, "Sam, you're a-lookin' at a lonely, lonely man,

[he] said

Sam

you are looking

at

a

lonely

lonely

man

[jis] sakė

Semai

tu žiūri

į

-

vienišą

vienišą

vyrą

Jis teigė, „Semai, tu žiūri į vienišą, vienišą vyrą,

Line 14 / 21

"I'd trade all the gold that's buried in this land,

I would trade

all the gold

that

is buried

in this land

aš išmainyčiau

visą auksą

kuris

užkastas

šioje žemėje

„Aš išmainyčiau visą auksą, kuris užkastas šioje žemėje,

Line 15 / 21

"For one small band of gold to place on sweet little Jenny's hand,

For

one small band

of gold

to place

on

sweet

little

Jenny's

hand

vieną mažą žiedelį

aukso

uždėti

ant

ant

mažos

Dženės

rankos

„Už vieną mažą auksinį žiedelį, kurį uždėčiau ant mielos mažos Dženės rankos,

Line 16 / 21

"'Cause a man needs a woman to love him all the time,

because

a man

needs

a woman

to love

him

all the time

nes

vyrui

reikia

moters

mylėti

visą laiką

„Nes vyrui reikia moters, kuri jį visą laiką mylėtų,

Line 17 / 21

"Remember, Sam, a true love is so hard to find,

Remember

Sam

a true love

is

so (very) hard

to find

atmink

Semai

tikrą meilę

yra

labai sunku

rasti

„Atmink, Semai, tikrą meilę yra labai sunku rasti,

Line 18 / 21

"I'd build for my Jenny a honeymoon home,

I would build

for my Jenny

a honeymoon home

aš pastatyčiau

savo Dženei

povestuvinį namą

„Aš pastatyčiau savo Dženei povestuvinį medaus mėnesio namą,

Line 19 / 21

"Below that old white mountain just a little southeast of Nome."

Below

that

old

white

mountain

just

a little

southeast

of Nome

apačioje

to

seno

balto

kalno

tik

truputėlį

į pietryčius

nuo Nome

„To seno ir balto kalno papėdėje, tik šiek tiek į pietryčius nuo miesto Nome.“

Line 20 / 21

Where the river is windin', big nuggets they're findin',

Where

the river

is winding

big nuggets

they are finding

kur

upė

vingiuoja

didelius aukso grynuolius

jie randa

Kur upė vingiuoja jie randa didelius aukso grynuolius

Line 21 / 21

North to Alaska, go north, the rush is on.

North

to Alaska

go

north

the rush

is on

į šiaurę

iki Aliaskos

eina

į šiaurę

skuba

prasidėjo

Į šiaurę iki Aliaskos, skubėti pradėjome.