Lithuanian flag

Aš kalbu lietuviškai ir noriu išmokti anglų kalbos.

US flag

"The Patriot" - Anne challenges the men

„The Patriot“ - Anne meta iššūkį miesto vyrams

The Patriot

Spauskite čia norėdami pamatyti video

Spauskite čia norėdami išgirsti pilną garso įrašą

Line 1 / 16

Reverend, with your permission I would like to make an announcement.

Reverend

with your permission

I would like

to make

an announcement

pastorius

su jūsų leidimu

aš norėčiau

padaryti

skelbimas

Pastoriau, su jūsų leidimu, aš norėčiau paskelbti.

Line 2 / 16

Young man, this is a house of God.

young man

this is

a house

of God

jaunuoli

čia yra

namas

Dievo

Jaunuoli, čia yra Dievo namai.

Line 3 / 16

I understand that, Reverend. I apologize.

I understand

that

Reverend

I apologize

Aš suprantu

tai

pastoriau

aš atsiprašau

Aš suprantu tai, pastoriau. Aš atsiprašau.

Line 4 / 16

The South Carolina Militia is being called up.

the South Carolina militia

is being called up

Pietų Karolinos milicija

yra šaukiama

Pietų Karolinos milicija yra šaukiama.

Line 5 / 16

I'm here to enlist every man willing.

I am here

to enlist

every man

willing

Aš esu čia

įtraukti

kiekvieną vyrą

norintį

Aš esu čia, kad įtraukčiau kiekvieną norintį vyrą.

Line 6 / 16

Son, we are here to pray for the souls of those men hanging outside.

son

we are here

to pray

for the souls

of those men

hanging

outside

sūnus

mes esame čia

melstis

už sielas

tų vyrų

kabančių

lauke

Sūnau, mes esame čia melstis už tų vyrų, kabančių lauke, sielas.

Line 7 / 16

Yes, pray for them but honor them by taking up arms with us.

yes

pray

for them

but

honor them

by taking up arms

with us

taip

melstis

už juos

bet

pagerbti juos

imdamiesi ginklų

su mumis

Taip, melskitės už juos, bet pagerbkite juos imdamiesi ginklų su mumis.

Line 8 / 16

And bring more suffering to this town?

and

bring

more suffering

to this town

ir

atnešti

daugiau kentėjimo

į šį miestą

Ir atnešti daugiau kentėjimo į šį miestą?

Line 9 / 16

If King George can hang those men, our friends, he can hang any one of us.

if

King George

can hang

those men

our friends

he can hang

any one

of us

jeigu

Karalius Jurgis

gali pakarti

tie vyrai

mūsų draugai

jis gali pakarti

bet kurį

iš mūsų

Jeigu Karalius Jurgis gali pakarti tuos vyrus, mūsų draugus, jis gali pakarti bet kurį iš mūsų.

Line 10 / 16

Dan Scott, barely a week ago, I heard you rail for two hours about independence.

Dan Scott

barely

a week ago

I heard you

rail

for two hours

about independence

Dan Scott

vos

prieš savaitę

aš tave girdėjau

skųstis

dvi valandas

apie nepriklausomybę

Dan Scott, vos prieš savaitę girdėjau kaip skundeisi dėl nepriklausomybės dvi valandas.

Line 11 / 16

Mister Hardwick, how many times have I heard you speak of freedom at my Father's table?

Mister Hardwick

how many times

have I heard

you speak

of freedom

at my father's table

Mister Hardwick

kiek kartų

aš girdėjau

tu kalbi

apie laisvę

prie mano tėvo stalo

Mister Hardwick, kiek kartų aš esu girdėjęs, kad tu kalbi apie laisvę prie mano tėvo stalo?

Line 12 / 16

Half the men in this church, including you, Father, and you, Reverend, are as ardent patriots as I.

half the men

in this church

including you Father

and you Reverend

are

as ardent patriots

as I

pusė vyrų

šioje bažnyčioje

įskaitant jus tėvai

ir jus pastorius

yra

užsidegę patriotai

kaip aš

Pusė vyrų šioje bažnyčioje, įskaitant jus, Tėvai, ir jus, Šventasis, esate užsidegę patriotai kaip ir aš.

Line 13 / 16

Will you now, when you are needed most, stop at only words?

will

you

now

when

you are needed

most

stop

at only words

Ar

tu

dabar

kai

tavęs reikia

labiausiai

nustoti

ties žodžiais

Ar jūs dabar, kuomet jūsų labiausiai reikia, sustosite tik ties žodžiais?

Line 14 / 16

Is that the sort of men you are?

is that

the sort of men

you are

ar tai

tokie vyrai

tu esi

Ar jūs tik tokie vyrai?

Line 15 / 16

I ask only that you act upon the beliefs of which you have so strongly spoken, and in which you so strongly believe.

I ask

only

that

you act upon

the beliefs

of which

you have spoken

so strongly

and

in which

you believe

so strongly

Aš klausiu

tik

tai

tu veiksi

įsitikinimai

apie kuriuos

jūs esate kalbėję

taip stipriai

ir

kuriais

jūs tikite

taip stipriai

Aš prašau jūsų, jog imtumėtės veiksmo tik su įsitikinimais, apie kuriuos taip tvirtai kalbėjote ir kuriais jūs taip stipriai tikite.

Line 16 / 16

Who's with us?

who is

with us

kas yra

su mumis

Kas su mumis?