Lithuanian flag

Aš kalbu lietuviškai ir noriu išmokti anglų kalbos.

US flag

"Perfect" - Ed Sheeran

„Tobula“ - Edas Šyranas

Perfect - Ed Sheeran

Spauskite čia norėdami pamatyti video.

"Perfect" - The Piano Guys

Perfect - Piano Guys

Spauskite čia norėdami pamatyti video.

Spauskite čia norėdami išgirsti pilną garso įrašą.

Line 1 / 43

I found a love for me,

I found

a love

for me

Aš radau

meilę

sau

Suradau sau meilę,

Line 2 / 43

Darling, just dive right in and follow my lead,

Darling

just

dive in

right

and

follow

my lead

mieloji

tiesiog

pasinerk

į priekį

ir

sek

paskui mane

Mieloji, tiesiog pasinerk į priekį ir sek paskui mane,

Line 3 / 43

Well, I found a girl, beautiful and sweet,

Well

I found

a girl

beautiful

and

sweet

na

aš radau

merginą

gražią

ir

mielą

Tad, suradau merginą merginą gražią ir mielą,

Line 4 / 43

Oh, I never knew you were the someone waiting for me,

Oh

I knew

never

you were

the someone

waiting for me

ak

aš žinojau

niekad

tu buvai

tas kažkas

manęs lauksi

Ak, niekad nemaniau, kad būtent Tu manęs lauski,

Line 5 / 43

'Cause we were just kids when we fell in love,

because

we were

just

kids

when

we fell

in love

nes

mes buvome

tiesiog

vaikai

kai

mes įkritome

į meilę

Nes mes buvome juk tik vaikai, kai įsimylėjom,

Line 6 / 43

Not knowing what it was,

Not knowing

what

it was

nežinojome

kas

tai buvo

Nežinodami, kas tai yra,

Line 7 / 43

I will not give you up this time,

I

will not give you up

this time

nepaleisiu tavęs

šį kartą

Šįkart aš tavęs nepaleisiu,

Line 8 / 43

But, darling, just kiss me slow,

But

darling

just

kiss

me

slow

bet

mieloji

tiesiog

pabučiuok

mane

lėtai

Bet, mieloji, tiesiog pabučiuok mane iš lėto,

Line 9 / 43

Your heart is all I own,

Your heart

is

all

I own

tavo širdis

yra

viskas

aš turiu

Tavo širdis yra viskas, ką turiu,

Line 10 / 43

And in your eyes, you're holding mine,

And

in your eyes

you're holding

mine

ir

tavo akyse

tu laikai

manąsias

Ir savo akimis tu laikai manąsias,

Line 11 / 43

Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms,

Baby

I'm dancing

in the dark

with you

between my arms

mažute

aš šoku

tamsoje

su tavimi

apsikabinęs

Mažute, aš šoku tamsoje tave apsikabinęs,

Line 12 / 43

Barefoot on the grass,

Barefoot

on the grass

basom kojom

ant žolės

Basom kojom ant žolės,

Line 13 / 43

Listening to our favorite song,

Listening to

our favorite song

klausydamasis

mūsų mėgstamiausios dainos

Klausydamasis mūsų mėgstamiausios dainos

Line 14 / 43

When you said you looked a mess,

When you

you said

you looked

a mess

kai

tu sakei

tu atrodei

susivėlusi

Kai sakei, kad atrodei susivėlusi,

Line 15 / 43

I whispered underneath my breath,

I whispered

underneath my breath

aš pašnibždėjau

po tylaus įkvėpimo

Aš pašnibždėjau tyliai,

Line 16 / 43

But you heard it,

But

you heard it

bet

tu išgirdai

Bet Tu išgirdai,

Line 17 / 43

Darling, you look perfect tonight,

Darling

you look

perfect

tonight

mieloji

tu atrodai

tobulai

šiąnakt

Mieloji, atrodai tobulai šiąnakt,

Line 18 / 43

Well, I found a woman stronger than anyone I know,

Well

I found

a woman

stronger

than

anyone

I know

na

aš radau

merginą

stipresnę

bet ką

aš žinau

Ak, suradau aš merginą stipresnę už visas pažinotas,

Line 19 / 43

She shares my dreams, I hope that someday I'll share her home,

She shares

my dreams

I hope

that

someday

I will share

her home

ji dalijasi

mano sapnais

aš tikiuosi

jog

vieną dieną

aš pasidalinsiu

su ja namais

Ji dalijasi mano sapnais, Aš tikiuosi, kad vieną dieną su ja dalinsiuosi vienais namais,

Line 20 / 43

I found a love to carry more than just my secrets,

I found

a love

to carry

more than

just

my secrets

aš radau

meilę

nešančią

daugiau nei

tik

mano paslaptis

Suradau aš meilę, nešančią daugiau nei tik mano paslaptis,

Line 21 / 43

To carry love, to carry children of our own,

To carry

love

to carry

children

of our own

nešti

meilę

nešti

vaikus

mūsų pačių

Nešančią meilę ir mūsų vaikus,

Line 22 / 43

We are still kids, but we're so in love,

We are

still

kids

but

we are

so

in love

mes esame

vis tiek

vaikai

tačiau

mes esame

šitaip

įsimylėje

Mes dar vaikai, tačiau šitaip įsimylėję,

Line 23 / 43

Fighting against all odds,

Fighting

against

all odds

kovojame

prieš

visus šansus

Kovojame prieš visus šansus,

Line 24 / 43

I know we'll be alright this time,

I know

we'll be

alright

this time

aš žinau

mums bus

gerai

šį kartą

Aš žinau, kad šįkart viskas bus gerai,

Line 25 / 43

Darling, just hold my hand,

Darling

just

hold

my hand

mieloji

tiesiog

laikyk

mano ranką

Mieloji, tiesiog laikyk mano ranką,

Line 26 / 43

Be my girl, I'll be your man,

Be

my girl

I will be

your man

būk

mano mergina

aš būsiu

tavo vyras

Būk mano mergina, aš būsiu tavo vyras

Line 27 / 43

I see my future in your eyes,

I see

my future

in your eyes

aš matau

savo ateitį

tavo akyse

Aš matau savo ateitį tavo akyse,

Line 28 / 43

Baby, I'm dancing in the dark,

Baby

I am dancing

in the dark

mažute

aš šoku

tamsoje

Mažute, aš šoku tamsoje

Line 29 / 43

With you between my arms,

With you

between my arms

su tavimi

savo rankose

Apsikabinęs su tavimi,

Line 30 / 43

Barefoot on the grass,

Barefoot

on the grass

basom kojom

ant žolės

Basom kojom ant žolės,

Line 31 / 43

Listening to our favorite song,

Listening to

our favorite song

klausydamasis

mūsų mėgstamiausios dainos

Klausydamasis mūsų mėgstamiausios dainos,

Line 32 / 43

When I saw you in that dress, looking so beautiful,

When

I saw you

in that dress

looking

so

beautiful

kai

aš pamačiau tave

toje suknelėje

atrodant

taip

gražiai

Kai pamačiau tave tokią gražią su ta suknele,

Line 33 / 43

I don't deserve this,

I do not deserve

this

aš nenusipelnau

šito

Aš to nenusipelnau,

Line 34 / 43

Darling, you look perfect tonight,

Darling

you look

perfect

tonight

mieloji

tu atrodai

tobulai

šiąnakt

Mieloji, atrodai tobulai šiąnakt,

Line 35 / 43

Baby, I'm dancing in the dark,

Baby

I am dancing

in the dark

mažute

aš šoku

tamsoje

Mažute, aš šoku tamsoje,

Line 36 / 43

With you between my arms,

With you

between my arms

su tavimi

savo rankose

Apsikabinęs su tavimi,

Line 37 / 43

Barefoot on the grass,

Barefoot

on the grass

basom kojom

ant žolės

Basom kojom ant žolės,

Line 38 / 43

Listening to our favorite song,

Listening to

our favorite song

klausydamasis

mūsų mėgstamiausios dainos

Klausydamasis mūsų mėgstamiausios dainos,

Line 39 / 43

I have faith in what I see,

I have

faith

in what

I see

aš turiu

tikėjimą

tuo, ką

aš matau

Aš tikiu tuo, ką matau,

Line 40 / 43

Now I know I have met an angel in person,

Now

I know

I have met

an angel

in person

dabar

aš žinau

aš sutikau

angelą

asmeniškai

Dabar žinau - aš sutikau angelą,

Line 41 / 43

And she looks perfect,

And

she looks

perfect

ir

ji atrodo

tobulai

Ir ji atrodo tobulai,

Line 42 / 43

I don't deserve this,

I do not deserve

this

Aš nenusipelnau

šito

Aš to nenusipelnau,

Line 43 / 43

You look perfect tonight.

You look

perfect

tonight

tu atrodai

nuostabiai

šiąnakt

Atrodai nuostabiai šiąnakt.