Lithuanian flag

Aš kalbu lietuviškai ir noriu išmokti anglų kalbos.

US flag

"Spanish Ladies" - Royal Navy song (1795) sung by Sarah Blasko

„Ispanijos ponios“ - Karinio jūrų laivyno daina (1795), kurią atlieka Sarah Blasko

Battle of Trafalgar

Spauskite čia norėdami pamatyti video.

Spauskite čia norėdami išgirsti pilną garso įrašą.

Line 1 / 48

Farewell and adieu to you Spanish ladies,

farewell

and

adieu

to you

Spanish ladies

sudie

ir

iki pasimatymo

jums

Ispanijos ponios

Sudie ir iki pasimatymo Ispanijos ponios,

Line 2 / 48

Farewell and adieu to you ladies of Spain,

farewell

and

adieu

to you

ladies

of Spain

sudie

ir

iki pasimatymo

jums

ponios

Ispanijos

Sudie ir iki pasimatymo Ispanijos ponios,

Line 3 / 48

For we have received orders to sail to old England,

for

we have received

orders

to sail

to old England

nes

mes sulaukėme

įsakymų

išplaukti

į senąją Angliją

Nes mes sulaukėme įsakymų išplaukti į senąją Angliją,

Line 4 / 48

We hope in a short time to see you again,

we hope

in a short time

to see

you

again

mes tikime

greitu laiku

pamatyti

jus

ir vėl

Mes tikimės greitai jus ir vėl pamatyti,

Line 5 / 48

We'll rant and we'll roar like true British sailors,

we will rant

and

we will roar

like

true British sailors

Mes garsiai šauksime

ir

mes riaumosime

kaip

tikri britų jūreiviai

Mes garsiai šauksime ir mes riaumosime it tikri britų jūreiviai,

Line 6 / 48

We'll rant and we'll roar along the salt seas,

we will rant

and

we will roar

along the salt seas

mes šauksime

ir

mes riaumosime

palei druskingąsias jūras

Mes garsiai šauksime ir riaumosime palei druskingąsias jūras,

Line 7 / 48

Until we strike soundings in the channel of old England,

until

we strike

soundings

in the channel

of old England

iki kol

mes kirsime

skambesius

kanale

senosios Anglijos

Iki mes kirsime senosios Anglijos kanalo skambesius,

Line 8 / 48

From Ushant to Scilly 'tis thirty-five leagues,

from Ushant

to Scilly

it is

thirty-five

leagues

nuo Ushanto

iki Scilio

tai yra

trisdešimt penkios

jūros lygos

Nuo Ushanto iki Scilio tai yra trisdešimt penkios jūros lygos,

Line 9 / 48

We hove our ship to, with the wind o' southwest, boys,

we hove...to

our ship

with the wind

out of southwest

boys

Mes iškėlėme

savo laivą

su vėju

iš pietvakarių

berniukai

Mes iškėlėme savo laivą pietvakarių vėju, berniukai,

Line 10 / 48

We hove our ship to deep soundings to take,

we hove...to

our ship

deep soundings

to take

Mes iškėlėme

savo laivą

giliais garsais

keliauti

Mes iškėlėme savo laivą giliais garsais,

Line 11 / 48

'Twas forty-five fathoms with a white sandy bottom,

it was

forty-five fathoms

with

a

white

sandy

bottom

tai buvo

keturiasdešimt penki sieksniai

su

vienu

baltu

smėlėtu

dugnu

Tai buvo keturiasdešimt penki sieksniai su vienu baltu ir smėlėtu dugnu

Line 12 / 48

So we squared our main yard and up channel did make,

so

we squared

our main yard

and

up channel

did make

taigi

mes ištiesinome

savo pagrindinę burę

ir

pirmyn kanalu

iškeliavome

Taigi, ištiesinome pagrindines bures ir plaukėme pirmyn kanalu,

Line 13 / 48

We'll rant and we'll roar like true British sailors,

we will rant

and

we will roar

like

true British sailors

Mes garsiai šauksime

ir

mes riaumosime

kaip

tikri britų jūreiviai

Mes garsiai šauksime ir mes riaumosime it tikri britų jūreiviai,

Line 14 / 48

We'll rant and we'll roar along the salt seas,

we will rant

and

we will roar

along the salt seas

mes šauksime

ir

mes riaumosime

palei druskingąsias jūras

Mes garsiai šauksime ir riaumosime palei druskingąsias jūras,

Line 15 / 48

Until we strike soundings in the channel of Old England,

until

we strike

soundings

in the channel

of old England

iki kol

mes kirsime

skambesius

kanale

senosios Anglijos

Iki mes kirsime senosios Anglijos kanalo skambesius,

Line 16 / 48

From Ushant to Scilly 'tis thirty-five leagues,

from Ushant

to Scilly

it is

thirty-five

leagues

nuo Ushanto

iki Scilio

tai yra

trisdešimt penkios

jūros lygos

Nuo Ushanto iki Scilio tai yra trisdešimt penkios jūros lygos,

Line 17 / 48

Now let every man drink up his full bumper,

now

let

every

man

drink up

his

full

bumper

dabar

leiskite

kiekvienam

vyrui

išgerti

savo

pilną

sklidiną bokalą

Dabar leiskite kiekvienam vyrui išgerti savo sklidiną bokalą,

Line 18 / 48

Let every man drink up his full glass,

let

every

man

drink up

his

full

glass

leiskite

kiekvienam

vyrui

išplempti

savo

pilną

bokalą

Leiskite kiekvienam vyrui išplempti savo pilną bokalą,

Line 19 / 48

We'll drink and be jolly and drown melancholy,

we will drink

and

be jolly

and

drown

melancholy

mes gersime

ir

būsime džiaugsmingi

ir

paskęsime

liūdesyje

Mes gersime ir būsime džiaugsminti, ir paskęsime liūdesyje,

Line 20 / 48

And here's to the health of each true hearted lass,

and

here is to

the health

of

each

true hearted

lass

ir

pakelkime tostą

gerovės

-

kiekvienai

ištikimai

merginai

Ir pakelkime tostą už kiekvienos ištikimos mylimosios gerovę,

Line 21 / 48

We'll rant and we'll roar like true British sailors,

we will rant

and

we will roar

like

true British sailors

Mes garsiai šauksime

ir

mes riaumosime

kaip

tikri britų jūreiviai

Mes garsiai šauksime ir mes riaumosime it tikri britų jūreiviai,

Line 22 / 48

We'll rant and we'll roar along the salt seas,

we will rant

and

we will roar

along the salt seas

mes šauksime

ir

mes riaumosime

palei druskingąsias jūras

Mes garsiai šauksime ir riaumosime palei druskingąsias jūras,

Line 23 / 48

Until we strike soundings in the channel of Old England,

until

we strike

soundings

in the channel

of old England

iki kol

mes kirsime

skambesius

kanale

senosios Anglijos

Iki mes kirsime senosios Anglijos kanalo skambesius,

Line 24 / 48

From Ushant to Scilly 'tis thirty-five leagues,

from Ushant

to Scilly

it is

thirty-five

leagues

nuo Ushanto

iki Scilio

tai yra

trisdešimt penkios

jūros lygos

Nuo Ushanto iki Scilio tai yra trisdešimt penkios jūros lygos,

Line 25 / 48

The first land we sighted was called the Dodman,

the first land

we sighted

was called

the Dodman

pirmoji žemė

kurią mes pamatėme

buvo vadinama

Dodmanas

Pirmoji mūsų pamatyta žemė buvo vadinama Dodmanu,

Line 26 / 48

Next Ram's Head off Plymouth, Start, Portland, and Wight,

next

Ram's Head

off

Plymouth

Start

Portland

and

Wight

kita

Ramo galva

šalia

Plimuto

Starto

Portlando

ir

Vaito

Kita buvo Ramo galva šalia Plimuto, Starto, Portlando ir Vaito,

Line 27 / 48

We sailed then by Beachy, by Fairly and Dover,

we sailed

then

by Beachy

by Fairly

and

Dover

mes plaukėme

tuomet

iki Beachy

iki Fairly

ir

Doverio

Tuomet mes plaukėme iki Beachy, palei Fairly ir Doverį,

Line 28 / 48

Then bore straight away for the South Foreland light,

then

bore

straight away

for

the South Foreland

light

tuomet

prasiskynėme keliu

tiesiai

į

Pietų kyšulio

šviesą

Tuomet tiesiai keliu prasiskynėme į Pietų kyšylio šviesą,

Line 29 / 48

We'll rant and we'll roar like true British sailors,

we will rant

and

we will roar

like

true British sailors

Mes garsiai šauksime

ir

mes riaumosime

kaip

tikri britų jūreiviai

Mes garsiai šauksime ir mes riaumosime it tikri britų jūreiviai,

Line 30 / 48

We'll rant and we'll roar along the salt seas,

we will rant

and

we will roar

along the salt seas

mes šauksime

ir

mes riaumosime

palei druskingąsias jūras

Mes garsiai šauksime ir riaumosime palei druskingąsias jūras,

Line 31 / 48

Until we strike soundings in the channel of Old England,

until

we strike

soundings

in the channel

of old England

iki kol

mes kirsime

skambesius

kanale

senosios Anglijos

Iki mes kirsime senosios Anglijos kanalo skambesius,

Line 32 / 48

From Ushant to Scilly 'tis thirty-five leagues,

from Ushant

to Scilly

it is

thirty-five

leagues

nuo Ushanto

iki Scilio

tai yra

trisdešimt penkios

jūros lygos

Nuo Ushanto iki Scilio tai yra trisdešimt penkios jūros lygos,

Line 33 / 48

The signal was made for the grand fleet to anchor,

the signal

was made

for

the grand fleet

to anchor

siganalas

buvo paleistas

-

didžiajam laivynui

išmesti inkarus

Didžiajam laivynui buvo paleistas signalas išmesti inkarus,

Line 34 / 48

And all in the Downs that night for to lie,

and

all

in the Downs

that

night

for

to lie

ir

visi

pasroviui

naktį

kad

miegotų

Ir tą naktį visi plaukė pasroviui ir galėjo miegoti,

Line 35 / 48

Let go your shank painter, let go your cat (stopper),

let go

your shank painter

let go

your cat (stopper)

nuleiskite

savo grandines

nuleiskite

savo laivavirves

Nuleiskite grandines ir laivavirves,

Line 36 / 48

Haul up your clewgarnets, let tack and sheets fly,

haul up

your clewgarnets

let

tack

and

sheets

fly

ištempkite

savo virves

paleiskite

halsus

ir

bures

plėvesuoti

Ištempkite virves, paleiskite halsus ir bures plėvesuoti,

Line 37 / 48

We'll rant and we'll roar like true British sailors,

we will rant

and

we will roar

like

true British sailors

Mes garsiai šauksime

ir

mes riaumosime

kaip

tikri britų jūreiviai

Mes garsiai šauksime ir mes riaumosime it tikri britų jūreiviai,

Line 38 / 48

We'll rant and we'll roar along the salt seas,

we will rant

and

we will roar

along the salt seas

mes šauksime

ir

mes riaumosime

palei druskingąsias jūras

Mes garsiai šauksime ir riaumosime palei druskingąsias jūras,

Line 39 / 48

Until we strike soundings in the channel of Old England,

until

we strike

soundings

in the channel

of old England

iki kol

mes kirsime

skambesius

kanale

senosios Anglijos

Iki mes kirsime senosios Anglijos kanalo skambesius,

Line 40 / 48

From Ushant to Scilly 'tis thirty-five leagues,

from Ushant

to Scilly

it is

thirty-five

leagues

nuo Ushanto

iki Scilio

tai yra

trisdešimt penkios

jūros lygos

Nuo Ushanto iki Scilio tai yra trisdešimt penkios jūros lygos,

Line 41 / 48

Now let every man drink off his full bumper,

now

let

every man

drink off

his full bumper

dabar

leiskite

kiekvienam vyrui

išmaukti

savo sklidiną bokalą

Dabar leiskite kiekvienam vyrui išmaukti savo sklidiną bokalą,

Line 42 / 48

And let every man drink off his full glass,

and

let

every man

drink off

his full glass

ir

leiskite

kiekvienam vyrui

išplempti

savo pilną bokalą

Leiskite kiekvienam vyrui išplempti savo pilną bokalą,

Line 43 / 48

We'll drink and be jolly and drown melancholy,

we will drink

and

be jolly

and

drown

melancholy

mes gersime

ir

būsime džiaugsmingi

ir

paskęsime

liūdesyje

Mes gersime ir būsime džiaugsmingi, ir paskęsime liūdesyje,

Line 44 / 48

And here's to the health of each true hearted lass,

and

here is to

the health

of each true hearted lass

ir

pakelkime tostą

gerovės

kiekvienos ištikimos mylimosios

Ir pakelkime tostą už kiekvienos ištikimos mylimosios gerovę,

Line 45 / 48

We'll rant and we'll roar like true British sailors,

we will rant

and

we will roar

like

true British sailors

Mes garsiai šauksime

ir

mes riaumosime

kaip

tikri britų jūreiviai

Mes garsiai šauksime ir mes riaumosime it tikri britų jūreiviai,

Line 46 / 48

We'll rant and we'll roar along the salt seas,

we will rant

and

we will roar

along the salt seas

mes šauksime

ir

mes riaumosime

palei druskingąsias jūras

Mes garsiai šauksime ir riaumosime palei druskingąsias jūras,

Line 47 / 48

Until we strike soundings in the channel of Old England,

until

we strike

soundings

in the channel

of old England

iki kol

mes kirsime

skambesius

kanale

senosios Anglijos

Iki mes kirsime senosios Anglijos kanalo skambesius,

Line 48 / 48

From Ushant to Scilly 'tis thirty-five leagues.

from Ushant

to Scilly

it is

thirty-five

leagues

nuo Ushanto

iki Scilio

tai yra

trisdešimt penkios

jūros lygos

Nuo Ushanto iki Scilio tai yra trisdešimt penkios jūros lygos.