Lithuanian flag

Aš kalbu lietuviškai ir noriu išmokti anglų kalbos.

US flag

"Take My Breath Away" - Berlin

„Man užima kvapą / užgniaužia kvėpavimą“ - Berlin

Top Gun Kiss

Spauskite čia norėdami pamatyti video.

Spauskite čia norėdami išgirsti pilną garso įrašą.

Line 1 / 19

Watching every motion in my foolish lover's game,

Watching

every motion

in my foolish lover's

game

stebėdama/s

kiekvieną judesį

mano/ savo įsimylėjėlio

žaidimas

Stebiu kiekvieną judesį savo kvailokame įsimylėjėlio žaidime

Line 2 / 19

On this endless ocean finally lovers know no shame,

On this endless ocean

finally

lovers

know

no shame

šiame bekraščiame vandenyne

pagaliau

įsimylėjėliai

žino/ pažįsta

be gėdos

Šiame bekraščiame vandenyne įsimylėjėliai pagaliau nesigėdi

Line 3 / 19

Turning and returning to some secret place inside,

Turning

and

returning

to some secret place

inside

sukdamasi

ir

grįždamas

prie (kokios nors) slaptos vietos

viduje

Nusisuka ir vėl atsigręžia ieškodami slaptavietės viduje

Line 4 / 19

Watching in slow motion as you turn around and say,

Watching

in slow motion

as

you turn around

and

say

stebėdama/s

sulėtintame kadre

lyg; kai

tu apsisuki

ir

sakai

Stebiu sulėtintame kadre, kai tu apsisuki ir sakai

Line 5 / 19

Take my breath away, take my breath away,

Take

my breath

away

take

my breath

away

paimk

mano kvėpavimas

į šalį (nuo manęs)

paimk

mano kvėpavimas

į šalį (nuo manęs)

Man užima kvapą. Man užgniaužia kvėpavimą.

Line 6 / 19

Watching I keep waiting, still anticipating love,

Watching

I keep waiting

still

anticipating

love

stebėdama/s

aš vis laukiu

dar

tikėdamasi/s

meilė

Stebėdama aš vis laukiu, dar tikėdamasi meilės

Line 7 / 19

Never hesitating to become the fated ones,

Never

hesitating

to become

the fated ones

niekada

dvejodama/s

tapti

likimo suvesti

Niekada nedvejojau, kad likimas mums skyrė būti drauge.

Line 8 / 19

Turning and returning to some secret place to hide,

Turning

and

returning

to some secret place

to hide

(nusi)sukdama/s

ir

(su)grįždama/s

prie slaptos vietos

pasislėpti

Nusisuku ir vėl atsigręžiu, ieškodama saugumo

Line 9 / 19

Watching in slow motion as you turn to me and say, "My love,...

Watching

in slow motion

as

you turn

to me

and

say

my love

stebėdama/s

sulėtintame kadre

kai; kaip

tu pasisuki

į mane

ir

sakai

mano meilė

Stebiu sulėtintame kadre, kaip tu atsisuki į mane ir sakai, "Mano meile,...

Line 10 / 19

"...Take my breath away",

take

my breath

away

(pa)imk

mano kvėpavimas

iš/ nuo

"...man užima kvapą / užgniaužia kvėpavimą",

Line 11 / 19

Through the hourglass I saw you, in time you slipped away,

Through the hourglass

I saw you

in time

you slipped away

pro smėlio laikrodžio stiklą

aš mačiau tave

tada, kai

tu (tyliai/paslapčiom) dingai

Aš mačiau pro smėlio laikrodžio stiklą, kaip tu tyliai dingai / išėjai

Line 12 / 19

When the mirror crashed, I called you and turned to hear you say,

When

the mirror

crashed

I called you

and

turned

to hear

you say

kai, kada

veidrodis

(staiga) sudužo

aš pašaukiau tave

ir

atsisukau

išgirsdama

kaip tu sakai

Kai veidrodis staiga subyrėjo, aš pašaukiau tave ir atsigręžusi išgirdau tave sakant,

Line 13 / 19

If only for today, I am unafraid,

If

only

for today

I am unafraid

jeigu

tiktai

šiai dienai

aš nesibijau

Aš (visai) nesibijau dėl šiandienos

Line 14 / 19

Take my breath away, take my breath away,

Take

my breath

away

take

my breath

away

paimk

mano kvėpavimas

iš; nuo

paimk

mano kvėpavimas

iš; nuo

Man užima kvapą. Man užgniaužia kvėpavimą.

Line 15 / 19

Watching every motion in this foolish lovers' game,

Watching

every motion

in this foolish lovers'

game

stebėdama/s

kiekvieną judesį

šiame kvailokame įsimylėjėlių

žaidime

Stebiu / Seku kiekvieną judesį šiame kvailokame įsimylėjėlių žaidime

Line 16 / 19

Haunted by the notion, somewhere there's a love in flames,

Haunted

by the notion

somewhere

there is

a love

in flames

persekiojamas

supratimo

kažkur

yra

meilė

liepsnose

Mane persekioja supratimas, kad kažkur liepsnoja meilė

Line 17 / 19

Turning and returning to some secret place inside,

Turning

and

returning

to some secret place

inside

sukdamas/is

ir

grįždamas

į slaptą vietą

viduje

Nusisuku ir vėl/ iš naujo/ grįžtu į slaptavietę (savo) viduje

Line 18 / 19

Watching in slow motion as you turn my way and say,

Watching

in slow motion

as

you turn

my way

and

say

stebėdama/s

sulėtintame kadre

kaip

tu pasuki

link manęs

ir

sakai

Stebiu lyg sulėtintame kadre, kaip tu pasuki prie manęs ir sakai,

Line 19 / 19

Take my breath away, my love, take my breath away,

Take

my breath

away

my love

take

my breath

away

(pa)imk

mano kvėpavimą

nuo; iš

mano meilė

(pa)imk

mano kvėpavimą

nuo; iš

Mano meile, man užima kvapą, man užgniaužia kvėpavimą.