Lithuanian flag

Aš kalbu lietuviškai ir noriu išmokti anglų kalbos.

US flag

"Traveling Light" by Joel Hanson and Sara Groves

„Keliaujanti šviesa“ - Joelis Hansonas ir Sara Groves

Traveling Light

Spauskite čia norėdami pamatyti video.

Spauskite čia norėdami išgirsti pilną garso įrašą.

Line 1 / 16

Well, I was doubling over the load on my shoulders,

well

I

was doubling over

the load

on my shoulders

na

padvigubinau

naštą

ant savo pečių

Na, aš padvigubinau naštą ant savo pečių,

Line 2 / 16

Was a weight I carried with me every day,

[it] was

a weight

I carried

with me

every day

[tai] buvo

svoris

kurį aš nešiau

su savimi

kiekvieną dieną

Buvo tai našta, kurią kasdien su savimi nešiojau,

Line 3 / 16

Crossing miles of frustrations and rivers a-raging,

crossing

miles

of frustrations

and

rivers

a-raging

kirsdamas

mylias

nusivylimo

ir

upes

įniršio

Kirsdamas nusivylimo mylias ir įniršio upes,

Line 4 / 16

Picking up stones I found along the way,

picking up

stones

I found

along the way

rinkdamas

akmenis

aš radau

pakeliui

Rinkdamas pakeliui surastus akmenis,

Line 5 / 16

I staggered and I stumbled down pathways of trouble,

I staggered

and

I stumbled

down

pathways

of trouble

aš susvyravau

ir

parklupau

žemyn

takais

bėdų

Aš susvyravau ir parklupau žemyn bėdų takais,

Line 6 / 16

I was hauling those souvenirs of misery,

I was hauling

those souvenirs

of misery

aš vilkau

tuos suvenyrus

kančių

Aš vilkau tuos kančių suvenyrus,

Line 7 / 16

And with each step taken my back was breaking,

and

with each step

taken

my back

was breaking

ir

su kiekvienu žingsnius

nueitu

mano nugara

lūždavo

Ir su kiekvienu nueitu žingsniu mano nugara lūždavo,

Line 8 / 16

'Til I found the One who took it all from me,

until

I found

the one

who

took

it

all

from me

iki kol

aš radau

tą vienintelę

kuri

paėmė

tai

visa

iš manęs

Iki kol aš radau tą vienintelį, kuris visa tai iš manęs paėmė,

Line 9 / 16

Down by the riverside, I laid my burdens down, now I'm traveling light,

down

by the riverside

I laid

my burdens

down

now

I am traveling

light

žemyn

prie upės pakrantės

aš padėjau

savo naštas

žemyn

dabar

aš keliauju

šviesa

Žemyn prie upės pakrantės, aš padėjau savo naštą žemyn, dabar aš keliauju šviesa,

Line 10 / 16

My spirit lifted high, I found my freedom now, and I'm traveling light,

my spirit

lifted

high

I found

my freedom

now

and

I am traveling

light

mano dvasia

pakylėta

aukštai

aš radau

savo laisvę

dabar

ir

aš keliauju

šviesa

Mano dvasia aukštai pakylėta, dabar aš radau savo laisvę, ir aš keliauju šviesa,

Line 11 / 16

Through the darkest alleys and loneliest valleys,

through the darkest alleys

and

loneliest valleys

per tamsiausius skersgatvius

ir

vienišiausius slėnius

Per tamsiausius skersgatvius ir vienišiausius slėnius,

Line 12 / 16

I was dragging those heavy chains of doubt and fear,

I was dragging

those heavy chains

of doubt

and

fear

aš tempiau

tas sunkias grandines

dvejonių

ir

baimės

Aš tempiau tas dvejonių ir baimių sunkias grandines,

Line 13 / 16

Then with one word spoken the locks were broken,

then

with one word

spoken

the locks

were broken

tuomet

su vienu žodžiu

ištartu

užraktai

buvo

Tuomet vienu ištartu žodžiu visi užraktai buvo sulaužyti,

Line 14 / 16

Now He's leading me to places, where there are no tears,

now

he is leading me

to places

where

there are

no tears

dabar

jis veda mane

į vietoves

kur

nėra ten

ašarų

Dabar jis veda mane į vietoves, kur ašarų nėra,

Line 15 / 16

Down by the riverside, I laid my burdens down, now I'm traveling light,

down

by the riverside

I laid

my burdens

down

now

I am traveling

light

žemyn

prie upės pakrantės

aš padėjau

savo naštas

žemyn

dabar

aš keliauju

šviesa

Žemyn prie upės pakrantės, aš padėjau savo naštą žemyn, dabar aš keliauju šviesa,

Line 16 / 16

My spirit lifted high, I found my freedom now, and I'm traveling light,

my spirit

lifted

high

I found

my freedom

now

and

I am traveling

light

mano dvasia

pakylėta

aukštai

aš radau

savo laisvę

dabar

ir

aš keliauju

šviesa

Mano dvasia aukštai pakylėta, dabar aš radau savo laisvę, ir aš keliauju šviesa,