Lithuanian flag

Aš kalbu lietuviškai ir noriu išmokti anglų kalbos.

US flag

"What Child Is This?" - Chris Tomlin

„Kieno tai vaikelis?“ - Chrisas Tomlinas

alternate title

Spauskite čia norėdami pamatyti video.

Spauskite čia norėdami išgirsti pilną garso įrašą.

Line 1 / 14

What child is this, who lay to rest, on Mary's lap is sleeping?

What

child

is

this

who

lay

to rest

on Mary's lap

is sleeping

koks

vaikas

yra

šis

kuri

atsigulė

ilsėtis

ant Marijos kelių

miega

Kieno tai vaikelis, atsigulęs pailsėti ant Marijos kelių?

Line 2 / 14

Whom angels greet with anthems sweet, while shepherds watch are keeping?

Whom

angels

greet

with anthems sweet

while

shepherds

watch

are keeping

kurį

angelai

sveikina

su maloniomis giesmėmis

kol

piemenys

sargyboje

stovi

Kurį angelai maloniosiomis giesmėmis sveikina kol piemenys sargyboje stovi?

Line 3 / 14

This, this is Christ the King, whom shepherds guard and angels sing,

This

this

is

Christ

the King

whom

shepherds

guard

and

angels

sing

tai

tai

yra

Kristus

Karalius

kurį

piemenys

saugo

ir

angelai

apdainuoja

Tai juk Kristus Karalius, kurį piemenys saugo ir angelai apdainuoja,

Line 4 / 14

Haste, haste to bring him laud, the Babe, the Son of Mary,

Haste

haste

to bring

him

laud

the Babe

the Son

of Mary

skubėkite

skubėkite

atnešti

jam

pagyras

kūdikėlis

sūnus

Marijos

Skubėkit, skubėkit atnešti jam pagyras, Kūdikėliui, Marijos Sūnui,

Line 5 / 14

So bring Him incense, gold, and myrrh,

So

bring

Him

incense

gold

and

myrrh

taigi

atneškite

jam

smilkalų

aukso

ir

kvapiųjų sakų

Taigi, atneškite Jam smilkalų, aukso ir kvapiųjų sakų,

Line 6 / 14

Come peasant king to own Him,

Come

peasant

king

to own

Him

atvykite

valstiečių

karaliau

pripažinti

Atvykite valstiečių karaliau Jį pripažinti,

Line 7 / 14

The King of kings, salvation brings,

The King

of kings

salvation

brings

karalius

karalių

išganymą

atneša

Karalių karalius išganytojas,

Line 8 / 14

Let loving hearts enthrone Him,

Let

loving hearts

enthrone

Him

leiskite

mylinčioms širdims

išaukštinti

Leiskite visoms mylinčioms širdims Jį išaukštinti,

Line 9 / 14

Raise, raise, a song on high, the Virgin sings her lullaby,

raise

raise

a song

on high

the virgin

sings

her lullaby

iškelkite

iškelkite

dainą

aukštai

nekaltoji mergelė

dainuoja

savo lopšinę

Iškelkit, išgarsinkit dainą aukštyn, nekaltoji mergelė dainuoja lopšinę,

Line 10 / 14

Joy, joy for Christ is born, the Babe, the Son of Mary,

joy

joy

for

Christ

is born

the babe

the son

of Mary

džiaugsmas

džiaugsmas

Kristus

gimė

kūdikėlis

sūnus

Marijos

Džiaugsmas, džiaugsmas užgimė Kūdikėlis Kristus, Marijos Sūnus,

Line 11 / 14

This, this is Christ the King, whom shepherds guard and angels sing.

This

this

is

Christ

the King

whom

shepherds

guard

and

angels

sing

Tai

tai

yra

Kristus

karalius

kurį

piemenys

saugo

ir

angelai

apdainuoja

Tai, tai Kristus Karalius, kurį piemenys saugo ir angelai apdainuoja.

Line 12 / 14

Haste, haste to bring him laud, the Babe, the Son of Mary.

Haste

haste

to bring

him

laud

the Babe

the Son

of Mary

skubėkit

skubėkit

atnešti

jam

pagyras

kūdikėliui

sūnui

Marijos

Skubėkit, skubėkit atnešti jam pagyras, Kūdikėliui, Marijos Sūnui.

Line 13 / 14

Nails, spears shall pierce him through, the cross he bore for me for you,

Nails

spears

shall pierce

through him

the cross

he bore

for me

for you

vinys

ietys

pervers

per jį

kryžius

jis kentėjo

už mane

už tave

Pervers jį ir vinys, ir ietys, ant kryžiaus kentėjo jis už mane ir tave,

Line 14 / 14

Hail, hail, the Word made flesh, the Babe, the Son of Mary.

Hail

hail

the Word

made

flesh

the Babe

the Son

of Mary

sveikinkit

sveikinkit

Žodį

sukūrusį

kūną

vaikelį

sūnų

Marijos

Sveikinkit, sveikinkit Žodį, sukūrusį kūną, Kūdikėlį, Marijos Sūnų.