Polish flag

Mówię po polsku i chcę uczyć się angielskiego.

US flag

Zombies! - Bob Hope

Zombie! - Bob Hope

Bob Hope

Kliknij tutaj by obejrzeć wideo

Kliknij tutaj, aby odsłuchać całą lekcję

Line 1 / 8

Do you live here?

do

you

live

here

czy

ty

mieszkasz

tutaj

Czy pan tu mieszka?

Line 2 / 8

Yes.

yes

tak

Tak.

Line 3 / 8

Well, maybe you know what a zombie is?

well

maybe

you know

what

a zombie

is

coż

może

ty wiesz

czym

zombie

jest

Cóż, może wie pan, co to jest zombie?

Line 4 / 8

When a person dies and is buried, it seems a certain voodoo priest [who] will have the power to bring him back to life.

when

a person

dies

and

is buried

it seems

a

certain

voodoo

priest

who

will have

the power

to bring

him

back

to life

kiedy

osoba

umiera

i

jest pochowana

wygląda na to

-

pewien

voodoo

kapłan

który

będzie miał

moc

przywrócenia

go

z powrotem

do życia

Kiedy ktoś umiera i zostaje pochowany, najwyraźniej kapłan voodoo ma moc przywrócenia tej osoby do życia.

Line 5 / 8

How horrible!

how

horrible

jak

okropne

Okropne!

Line 6 / 8

It's worse than horrible, because a zombie has no will of his own.

it is

worse

than

horrible

because

a zombie

has

no will

of his own

to jest

gorsze

niż

okropne

ponieważ

zombie

ma

nie wolę

swojej własnej

Gorzej niż okropne, ponieważ zombie nie ma własnej woli.

Line 7 / 8

You see them sometimes walking around blindly with dead eyes, following orders, not knowing what they do, not caring.

you see

them

sometimes

walking

around

blindly

with dead eyes

following orders

not knowing

what they do

not caring

widzisz

oni

czasem

chodzą

dookoła

na oślep

z martwymi oczami

wykonując rozkazy

nie wiedząc

co robią

nie dbając

Czasem można ich zobaczyć, jak włóczą się na oślep z martwym wyrazem twarzy, wykonując rozkazy, nie wiedząc, co robią, nie dbając o to.

Line 8 / 8

You mean like Democrats?

you mean

like

Democrats

ty masz na myśli

jak

demokraci

Czyli jak demokraci?