Polish flag

Mówię po polsku i chcę uczyć się angielskiego.

US flag

British Politician Criticizes Government Debt

Brytyjski polityk krytykuje zadłużenie rządu

Government Deficit Spending

Kliknij tutaj by obejrzeć wideo

Kliknij tutaj, aby odsłuchać całą lekcję

Line 1 / 19

I am a Baby Boomer.

I

am

a Baby Boomer (the generation born between 1946-1964)

Ja

jestem

z wyżu demograficznego

Zostałem urodzony w okresie wyżu demograficznego.

Line 2 / 19

I was born just after the War.

I was born

just

after

the War (World War Two)

Ja urodziłem się

tuż

po

wojnie [drugiej wojnie światowej]

Urodziłem się tuż po II wojnie światowej.

Line 3 / 19

We've had probably the longest period of peace and prosperity globally, I would say, from that time.

we have had

probably

the longest period

of peace

and

prosperity

globally

I would say

from that time

my mieliśmy

prawdopodobnie

najdłuższy okres

pokoju

i

dobrobytu

globalnie

ja bym powiedział

od tamtego czasu

Powiedziałbym, że od tamtego czasu trwa prawdopodobnie najdłuższy okres pokoju i dobrobytu na świecie.

Line 4 / 19

I've put a little bit of modest money away so I could hand something down to my family when I pass on.

I have put away

a little bit

of modest money

so

I could hand

something

down

to my family

when

I pass on

Ja odłożyłem

trochę

skromnych pieniędzy

żeby

ja mógł przekazać

coś

w dół

do mojej rodziny

kiedy

ja odejdę

Sam odłożyłem skromną sumę pieniędzy, żebym mógł przekazać coś mojej rodzinie, kiedy odejdę.

Line 5 / 19

Largely because I have never spent more money than I have earned.

largely

because

I have spent

never

more money

than

I have earned

głównie

ponieważ

ja wydawałem

nigdy

więcej pieniędzy

niż

ja zarobiłem

Głównie dzięki temu, że nigdy nie wydawałem więcej pieniędzy, niż zarobiłem.

Line 6 / 19

And I've been prudent, and I've worked moderately hard.

and

I have been prudent

and

I have worked

moderately hard

i

ja byłem rozważny

i

ja pracowałem

stosunkowo ciężko

Byłem rozważny i pracowałem stosunkowo ciężko.

Line 7 / 19

Now it always seems to me that it's a complete surprise to politicians how countries get in debt.

now

it seems

always

to me

that

it is

a complete surprise

to politicians

how

countries

get in debt

teraz

wydaje się

zawsze

mi

że

to jest

całkowite zaskoczenie

dla polityków

jak

kraje

dostają w dług

Zawsze odnosiłem wrażenie, że politycy nie mają pojęcia, w jaki sposób kraje stają się zadłużone.

Line 8 / 19

Let me explain, because I don't think you really understand it.

let

me

explain

because

I do not think

you

really

understand

it

pozwólcie

mi

wyjaśnić

ponieważ

ja nie myśle

wy

naprawdę

rozumiecie

to

Pozwólcie, że wyjaśnię, ponieważ chyba tak naprawdę tego nie rozumiecie.

Line 9 / 19

It's because politicians consistently spend more money than they raise in taxation.

it is

because

politicians

consistently

spend

more

money

than

they raise

in taxation

to jest

ponieważ

politycy

nieustannie

wydają

więcej

pieniędzy

niż

oni zbierają

w podatkach

Dzieje się tak, ponieważ politycy nieustannie wydają więcej pieniędzy, niż zbierają w podatkach.

Line 10 / 19

More money than they can possibly raise in taxation, most of which, in point of fact, they actually waste.

more

money

than

they can raise

possibly

in taxation

most of which

in point of fact

they

actually

waste

więcej

pieniędzy

niż

oni mogą zebrać

możliwie

w podatkach

większość z czego

tak naprawdę

oni

właściwie

marnują

Więcej pieniędzy niż są w ogóle w stanie zebrać w podatkach z czego większość tak naprawdę marnują.

Line 11 / 19

The reason we are talking about countries which are broke, and they are broke,...

the reason

we are talking

about

countries

which

are broke

and

they are broke

powodem

my rozmawiamy

o

krajach

które

są spłukane

a

one są spłukane

Powodem, dla którego dyskutujemy o krajach, które są spłukane, a są spłukane,...

Line 12 / 19

...is because their ridiculous, ineffective, ignorant politicians consistently spend more money than they can raise.

is

because

their

ridiculous

ineffective

ignorant

politicians

consistently

spend

more

money

than

they

can

raise

jest

ponieważ

ich

niedorzeczni

nieefektywni

bezmyślni

politycy

nieustannie

wydają

więcej

pieniędzy

niż

oni

mogą

zebrać

...są ich niedorzeczni, nieefektywni, bezmyślni politycy, nieustannie wydający więcej pieniędzy, niż są w stanie zebrać.

Line 13 / 19

And then they borrow, and they borrow, and worse, they then print money, because politicians and their central banks have a machine which prints money.

and

then

they borrow

and

they borrow

and

worse

they

then

print

money

because

politicians

and

their central banks

have

a machine

which

prints

money

a

wtedy

oni pożyczają

i

oni pożyczają

i

gorzej

oni

wtedy

drukują

pieniądze

ponieważ

politycy

i

ich banki centralne

mają

maszynę

która

drukuje

pieniądze

A później pożyczają i pożyczają, i gorzej nawet, później drukują pieniądze, ponieważ politycy i ich banki centralne mają maszynę, która drukują pieniądze.

Line 14 / 19

You do that as a private citizen, and it is a criminal offense.

you do

that

as

a private citizen

and

it is

a criminal offense

ty zrób

to

jako

obywatel

a

to jest

przestępstwo

Jeśli zrobisz to jako obywatel, będzie to przestępstwo.

Line 15 / 19

You would go to prison for doing that, and politicians and their central banks do it all the time.

you would go

to prison

for doing that

and

politicians

and

their central banks

do

it

all the time

ty poszedłbyś

do więzienia

za zrobienie tego

a

politycy

i

ich banki centralne

robią

to

cały czas

Pójdziesz za to do więzienia, a politycy i ich banki centralne robią to cały czas.

Line 16 / 19

Let me explain to you that these countries are broke.

let

me

explain

to you

that

these countries

are

broke

pozwólcie

mi

wytłumaczyć

wam

że

te kraje

spłukane

Pozwólcie, że wam wytłumaczę, iż te kraje są spłukane.

Line 17 / 19

And they are broke because of their own stupid leadership and politicians.

and

they are broke

because of

their

own

stupid

leadership

and

politicians

a

one są spłukane

z powodu

ich

własnego

głupiego

przywództwa

i

polityków

A są spłukane ze względu na ich własnych, głupich przywódców i polityków.

Line 18 / 19

And it's immoral, immoral, to ask ordinary tax payers of any country to pick up the tab for failed politicians and failed banks.

and

it is

immoral

immoral

to ask

ordinary

tax payers

of any country

to pick up the tab

for failed politicians

and

failed banks

i

to jest

niemoralne

niemoralne

żeby żądać

zwykłych

podatników

jakiegokolwiek państwa

żeby zapłacili

za nieudanych polityków

i

nieudane banki

I to jest niemoralne, niemoralne, żeby żądać od zwykłych podatników jakiegokolwiek państwa, by zapłacili za błędy polityków i banków.

Line 19 / 19

They are defaulted; they are broke; for God's sake let's all of us admit it.

they are defaulted

they are broke

for God's sake

let us

all of us

admit

it

oni dopuścili się zaniedbania

oni są spłukani

na litość boską

pozwólcie nam

wszyscy

przyznajmy

to

Dopuścili się zaniedbania, są spłukani, na litość boską, wszyscy to przyznajmy.