Polish flag

Mówię po polsku i chcę uczyć się angielskiego.

US flag

"Jack Reacher" (2012)

Jack Reacher and Helen Rodin, counselor of an accused murderer, discuss the case.

Jack Reacher i prawnik Helen Rodin oskarżonego o morderstwo rozmawiają o sprawie.

Jack Reacher and Helen Rodin

Kliknij tutaj by obejrzeć wideo

Kliknij tutaj, aby odsłuchać całą lekcję

Line 1 / 76

Helen Rodin:"So why are you so hard to find?"

so

why

are you

so

hard

to find

więc

dlaczego

ty jesteś

tak

trudny

do znalezienia

No więc dlaczego tak trudno cię znaleźć?

Line 2 / 76

Jack Reacher:"I'm impossible to find."

I am

impossible

to find

ja jestem

niemożliwy

do znalezienia

Nie można mnie znaleźć.

Line 3 / 76

Helen: "Why is that?"

why

is

that

dlaczego

to

jest

Dlaczego?

Line 4 / 76

Jack: "Well, you could say it started out as an exercise and became an addiction."

well

you could say

it started out

as

an exercise

and

became

an addiction

cóż

ty mogłabyś powiedzieć

to zaczęło się

jako

ćwiczenie

i

zostało

nałogiem

Cóż, mogłabyś powiedzieć, że zaczęło się to jako ćwiczenie, a stało nałogiem.

Line 5 / 76

Helen: "Are you on the run?"

are you

on the run

czy ty

uciekasz

Uciekasz przed kimś?

Line 6 / 76

Jack: "My bus is leaving. You [had] better hurry, counselor."

my bus

is leaving

you had better

hurry

counselor

mój autobus

zaraz odjeżdża

ty lepiej

pośpiesz się

adwokat

Mój autobus niedługo odjeżdża. Lepiej niech się pani pośpieszy.

Line 7 / 76

Helen: "How do you know James Barr?"

how

do you know

James Barr

skąd

ty znasz

James Barr

Skąd znasz Jamesa Barra?

Line 8 / 76

Jack: "Why are you representing him?"

why

are you representing

him

dlaczego

ty reprezentujesz

go

Dlaczego go reprezentujesz?

Line 9 / 76

Helen: "I'm a lawyer."

I am

a lawyer

ja jestem

prawnikiem

Jestem prawnikiem.

Line 10 / 76

Jack: "So is a public defender with just as much chance of clearing Barr."

so

is

a public defender

with

just as much

chance

of clearing

Barr

tak

jest

obrońca z urzędu

z

tylu samymi

szansami

na oczyszczenie

Barr

Podobnie jak obrońca z urzędu, który miałby tyle samo szans na oczyszczenie Barra z zarzutów.

Line 11 / 76

Helen: "I'm not trying to clear him."

I am not trying

to clear

him

ja nie próbuję

oczyścić

go

Nie próbuję go oczyścić.

Line 12 / 76

Helen: "I am just trying to keep him off death row."

I am trying

just

to keep

him

off of

death row

ja próbuję

tylko

trzymać

go

z dala od

celi śmierci

Staram się tylko utrzymać go z dala od celi śmierci.

Line 13 / 76

Jack: "By proving he's insane?"

by proving

he is insane

przez udowadnianie

on jest niepoczytalny

Chcesz udowodnić, że jest niepoczytalny.

Line 14 / 76

Helen: "Well, that's one option."

well

that is

one option

cóż

to jest

jedna możliwość

Cóż, to jedna z możliwości.

Line 15 / 76

Jack: "And sticking it to your father, because…"

and

sticking it

to your father

because

i

odegrać się

na swoim ojcu

ponieważ

I odegrać się na swoim ojcu, ponieważ…

Line 16 / 76

Helen: "No. Not my father. The Office of the District Attorney (D.A.)."

no

not

my father

the office

of the district attorney (D.A.)

nie

nie

mój ojciec

urząd

prokuratora okręgowego

Nie. Nie na moim ojcu. Na prokuratorze okręgowym.

Line 17 / 76

Jack: "...because the Office of the District Attorney never bought you a pony."

because

the office

of the district attorney

never

bought

you

a pony

ponieważ

urząd

prokuratora okręgowego

nigdy

kupił

ci

kucyka

Ponieważ prokurator okręgowy nigdy nie kupił ci kucyka.

Line 18 / 76

Helen: "D.A. Rodin's never lost a capital case. [Do] you know why?"

D.A. (District Attorney) Rodin

has never lost

a capital case

you know

why

prokurator okręgowy Rodin

nigdy nie przegrał

sprawy o najwyższy wymiar kary

ty wiesz

dlaczego

Prokurator okręgowy Rodin nigdy nie przegrał sprawy o najwyższy wymiar kary. Wiesz dlaczego?

Line 19 / 76

Jack: "Impeccable tailoring."

impeccable

tailoring

nieskazitelne

krawiectwo

Nieskazitelny ubiór.

Line 20 / 76

Helen: "He never picks a fight he can't win."

he

never

picks a fight

he cannot win

on

nigdy

wybiera walkę

on nie może wygrać

Nigdy nie podejmuje się walki, której nie może wygrać.

Line 21 / 76

Jack: "Worked for the Red Baron." (Manfred von Richthofen, German fighter pilot during WWI, who would fly away from a fight that he could not win)

worked for

the Red Baron

działało dla

Czerwonego Barona

Działało też dla Czerwonego Barona. (Manfred von Richthofen, niemiecki pilot z czasów pierwszej wojny światowej, który wycofywał się z walk, których nie mógł wygrać).

Line 22 / 76

Helen: "Every murder suspect in this town is given a choice. Confess or face death. Against a D.A. who never loses."

every

murder suspect

in this town

is given

a choice

confess

or

face death

against a D.A.

who

never loses

każdy

podejrzany o morderstwo

w tym mieście

jest dany

wybór

przyznać się

lub

ponieść śmierć

przeciwko prokuratorowi okręgowemu

który

nigdy przegrywa

Każdy podejrzany o morderstwo w tym mieście ma wybór: przyznać się, albo walczyć o życie. Przeciwko prokuratorowi okręgowemu, który nigdy nie przegrywa.

Line 23 / 76

Helen: "My firm has reason to believe more than one innocent man has gone down without a fight."

my firm

has

reason

to believe

more than

one

innocent man

has gone down

without a fight

moja firma

ma

powód

żeby wierzyć

więcej niż

jeden

niewinny człowiek

przegrał

bez walki

Moja firma ma powody, żeby uważać, że więcej niż jeden niewinny człowiek przegrał bez walki.

Line 24 / 76

Jack: "Oh, I get it. You're an idealist."

oh

I get it

you are

an idealist

och

ja rozumiem to

ty jesteś

idealistką

Och, rozumiem. Jesteś idealistką.

Line 25 / 76

Helen: "No. I'm a pacifist."

no

I am

a pacifist

nie

ja jestem

pacyfistką

Nie. Jestem pacyfistką.

Line 26 / 76

Jack: "It's a noble crusade, but this is not the fight. Trust me. James Barr's guilty."

it is

a noble crusade

but

this is not

the fight

trust me

James Barr

is guilty

to jest

szlachetna krucjata

ale

to nie jest

ta walka

zaufaj mi

James Barr

jest winny

To szlachetna krucjata, ale to nie jest ta walka. Zaufaj mi. James Barr jest winny.

Line 27 / 76

Helen: "You haven't even seen the evidence."

you have not seen

even

the evidence

ty nie widziałeś

nawet

materiału dowodowego

Nawet nie widziałeś materiału dowodowego.

Line 28 / 76

Jack: "Is this a privileged conversation?"

is this

a privileged conversation

to jest

rozmowa objęta tajemnicą zawodową

Czy rozmowa jest objęta tajemnicą zawodową?

Line 29 / 76

Helen: "Of course. It's a client conference. Nothing you say here can be repeated."

of course

it is

a client conference

nothing

you say

here

can be repeated

oczywiście

to jest

narada w sprawie klienta

nic

ty powiesz

tutaj

może być powtórzone

Oczywiście. To narada w sprawie klienta. Nic, co tu powiesz, nie może zostać powtórzone.

Line 30 / 76

Jack: "There are four types of people who join the military."

there are

four types

of people

who

join

the military

istnieją

cztery typy

ludzi

którzy

dołączają

wojsko

Do wojska zaciągają się cztery typy ludzi.

Line 31 / 76

Jack: "For some, it's a family trade."

for some

it is

a family trade

dla niektórych

to jest

tradycja rodzinna

Dla niektórych to tradycja rodzinna.

Line 32 / 76

Jack: "Others are patriots, eager to serve."

others are patriots

eager

to serve

inni są patriotami

chętnymi

by służyć

Inni są patriotami chętnymi służyć.

Line 33 / 76

Jack: "Next, you have those who just need a job."

next

you have

those

who

just

need

a job

dalej

ty masz

tych

którzy

tylko

potrzebują

pracy

Następnie są ci, którzy po prostu potrzebują pracy.

Line 34 / 76

Jack: "Then there's the kind who want a legal means of killing other people."

then

there is

the kind

who want

a legal means

of killing

other people

tam

istnieje

rodzaj

który chce

legalnego sposobu

zabijania

innych ludzi

W końcu istnieją też tacy, którzy pragną zabijać ludzi bez popadania w konflikt z prawem.

Line 35 / 76

Jack: "James Barr was one of those."

James Barr

was

one of those

James Barr

był

jednym z tych

James Barr był jednym z nich.

Line 36 / 76

Jack: "He made sniper. [He] trained hard. Two thousand rounds a week."

he made

sniper

he trained

hard

two thousand rounds

a week

on został

snajperem

on trenował

ciężko

2000 pocisków

tygodniowo

Został snajperem. Ciężko trenował. Dwa tysiące pocisków tygodniowo.

Line 37 / 76

Jack: "And with every shot he's taught to visualize the base of a man's skull through his reticle."

and

with every shot

he is taught

to visualize

the base

of a man's skull

through his reticle

i

z każdym strzałem

on uczy się

wizualizować

podstawę

czaszki człowieka

przez swój celownik

A z każdym strzałem uczy się wizualizować sobie podstawę ludzkiej czaszki widzianą przez celownik.

Line 38 / 76

Jack: "The sweet spot where the medulla meets the spine. Visualize that puff of pink mist."

the sweet spot

where

the medulla

meets

the spine

visualize

that puff

of pink mist

to idealne miejsce

gdzie

rdzeń

spotyka

kręgosłup

wizualizować

ten obłok

różowej mgiełki

To idealne miejsce, w którym rdzeń spotyka się z kręgosłupem. Wizualizować sobie ten obłok różowej mgiełki.

Line 39 / 76

Jack: "Finally he's deployed to Iraq. He's put on overwatch."

finally

he is deployed

to Iraq

he is put

on overwatch

wreszcie

on jest wysłany

do Iraku

on jest umieszczony

na stanowisku strzeleckim

Wreszcie wysyłają go do Iraku. Umieszczają go na stanowisku strzeleckim.

Line 40 / 76

Jack: "All day long he stares through a scope at civilians, women, children."

all day long

he stares

through a scope

at civilians

women

children

przez cały dzień

on gapi się

przez celownik

na cywilów

kobiety

dzieci

Przez całe dnie gapi się przez celownik na cywilów, kobiety i dzieci.

Line 41 / 76

Jack: "Day in, day out, for two long years without ever once being cleared to fire a single shot."

day in, day out

for two long years

without

ever

once

being cleared

to fire

a single shot

Dzień w dzień

przez dwa długie lata

bez

nigdy

raz

mieć pozwolenie

żeby strzelić

pojedynczy strzał

Dzień w dzień przez dwa długie lata, ani razu nie mając okazji do oddania jednego strzału.

Line 42 / 76

Jack: "Then comes the drawdown. For James Barr the war's over."

then

comes

the drawdown

for James Barr

the war is over

wtedy

przychodzi

redukcja

dla Jamesa Barra

wojna dobiega końca

Później przychodzi redukcja. Dla Jamesa Barra wojna dobiega końca.

Line 43 / 76

Jack: "two thousand rounds a week, a quarter million rounds in his career, not one at a human target."

2000 rounds

a week

a quarter million

rounds

in his career

not one

at a human target

Dwa tysiące pocisków

tygodniowo

ćwierć miliona

pocisków

w jego karierze

ani jeden

w ludzki cel

Dwa tysiące pocisków tygodniowo, ćwierć miliona pocisków w całej karierze, ani jednego żywego celu.

Line 44 / 76

Jack: "Have you been hungry? Been horny? Have you had an itch you can't scratch? Imagine that feeling. Days. Weeks. Years."

have you been hungry

been horny

have you had

an itch

you cannot scratch

imagine

that feeling

days

weeks

years

czy ty byłaś głodna

byłaś napalona

czy ty miałaś

swędzenie

ty nie mogłaś podrapać

wyobraź

to uczucie

dni

tygodnie

lata

Byłaś kiedyś głodna? Napalona? Swędziało cię w miejscu, w którym nie mogłaś się podrapać? Wyobraź sobie to uczucie. Dni. Tygodnie. Lata.

Line 45 / 76

Jack: "Imagine that feeling times 200,000 plus 50,000 more."

imagine

that feeling

times

two hundred thousand

plus

fifty thousand

more

wyobraź

to uczucie

razy

dwa dwieście tysięcy

plus

pięćdziesiąt tysięcy

więcej

Wyobraź sobie to uczucie pomnożone razy 200 000, i następne 50 000.

Line 46 / 76

Jack: "Imagine it's 130 degrees on the deck, and tomorrow you're going home."

imagine

it is

130 degrees [Fahrenheit]

on the deck

and

tomorrow

you are going

home

wyobraź

jest

130 stopni [Fahrenheita]

w autobusie

a

jutro

ty wracasz

dom

Wyobraź sobie, że w autobusie jest 130 stopni, a jutro wracasz do domu.

Line 47 / 76

Jack: "And you know if you don't scratch that itch now, you never will."

and

you know

if

you do not scratch

that itch

now

you never will

i

ty wiesz

jeśli

ty nie podrapiesz

tego swędzenia

teraz

ty nigdy tego nie zrobisz

I wiesz, że jeśli nie podrapiesz się teraz, to już nigdy tego nie zrobisz.

Line 48 / 76

Jack: "You need a release. You need a target. And the 'who' of it never once enters your mind."

you need

a release

you need

a target

and

the who

of it

never

once

enters

your mind

ty potrzebujesz

rozładowania

ty potrzebujesz

celu

i

kto

tego

nigdy

raz

weszło

twój umysł

Potrzebujesz rozładowania. Potrzebujesz celu. I nawet ani razu nie zastanawiasz się, kto nim zostanie.

Line 49 / 76

Jack: "He covered his tracks well, just like sane people do."

he covered

his tracks

well

just

like

sane people do

on zatarł

swoje ślady

dobrze

dokładnie

jak

zdrowi ludzie to robią

Dobrze zatarł ślady, tak jak robią to zdrowi na umyśle.

Line 50 / 76

Jack: "He almost got away with it too, but I caught him, and he confessed."

he

almost

got away with it

too

but

I caught him

and

he confessed

on

prawie

nie poniósł konsekwencji

tez

ale

ja złapałem go

i

on przyznał się

Prawie uszło mu to na sucho, ale go złapałem, a on się przyznał.

Line 51 / 76

Helen: "So why didn't he go to prison?"

so

why

did not he go

to prison

więc

dlaczego

on nie poszedł

do więzienia

A więc dlaczego nie poszedł do więzienia?

Line 52 / 76

Jack: "What Barr didn't know that day was the four civilian contractors he'd picked off just spent the weekend at what they call a 'rape rally'."

what

Barr did not know

that day

was

the four civilian contractors

he had picked off

just

spent

the weekend

at what

they call

a rape rally

czego

Barr nie wiedział

tamtego dnia

było

czterech najemników z prywatnej firmy

których zastrzelił

właśnie

spędziło

weekend

na czym

oni nazywają

gwałtem w terenie

Barr nie wiedział wtedy, że czterech najemników z prywatnej firmy, których zastrzelił, spędziło weekend na tym, co nazywają „gwałtem w terenie”.

Line 53 / 76

Jack: "It was 28 women, ages 54 on down to 11. Those were just the ones I could find before the case was shut down."

it was

twenty-eight women

ages

fifty-four

on down to

eleven

those were

just

the ones

I could find

before

the case

was shut down

to było

28 kobiet

w wieku

pięćdziesięciu czterech

w dół do

jedenastu

to były

tylko

te

ja mogłem znaleźć

zanim

sprawa

została zamknięta

Było 28 kobiet, w wieku od 54 do 11 lat. To tylko te, które byłem w stanie znaleźć, zanim sprawę zamknięto.

Line 54 / 76

Jack: "See, the deeper I dug, the uglier it got."

(you) see

the deeper

I dug

the uglier

it got

(ty) widzisz

głębiej

ja kopałem

brzydziej

to się robiło

Widzisz, im głębiej drążyłem, tym bardziej cuchnęło.

Line 55 / 76

Jack: "And after seven long years of "Mission Accomplished", someone in the corporation just wanted the whole thing to end quietly."

and

after seven long years

of "Mission Accomplished"

someone

in the corporation

just

wanted

the whole thing

to end

quietly

i

po siedmiu długich latach

"misji zakończonej sukcesem"

ktoś

w korporacji

tylko

chciał

cała sprawa

zakończyć

cicho

A po siedmiu długich latach „misji zakończonych sukcesem”, ktoś w korporacji chciał zakończyć to wszystko po cichu.

Line 56 / 76

Jack: "So they chalked it up to the fog of war, made the murders go away."

so

they

chalked it up

to the fog of war

made

the murders

go away

więc

oni

zwalili to

na wojenną zawieruchę

zrobili

morderstwa

odejść

Więc zwalili wszystko na wojenną zawieruchę, zatuszowali morderstwa.

Line 57 / 76

Helen: "This is classified information, and that's why the privilege. But you were ready to tell this to the D.A."

this is

classified information

and

that is why

the privilege

but

you were ready

to tell

this

to the D.A.

to jest

informacja niejawna

i

dlatego

tajemnica zawodowa

ale

ty byłeś gotowy

żeby powiedzieć

to

prokuratorowi okręgowemu

To informacja niejawna, i dlatego pytałeś o tajemnicę zawodową. Ale byłeś gotowy powiedzieć o tym prokuratorowi.

Line 58 / 76

Jack: "The last time I saw Barr, I made him a promise."

the last time

I saw Barr

I made

him

a promise

ostatni raz

ja widziałem Barra

ja zrobiłem

mu

obietnicę

Kiedy ostatni raz widziałem Barra, złożyłem mu obietnicę.

Line 59 / 76

Jack: "And when I saw his name on the news, I came here to keep it. But now I know I don't have to."

and

when

I saw

his name

on the news

I came

here

to keep it

but

now

I know

I do not have to

i

kiedy

ja zobaczyłem

jego imię

w wiadomościach

ja przyszedłem

tutaj

żeby jej dotrzymać

ale

teraz

ja wiem

ja nie muszę

A kiedy zobaczyłem jego imię w wiadomościach, przyszedłem tutaj, żeby jej dotrzymać. Ale teraz wiem, że nie muszę.

Line 60 / 76

Helen: "How can you be sure? You still haven't seen the evidence."

how

can you be sure

you have not seen

still

the evidence

skąd

ty możesz być pewny

ty nie widziałeś

wciąż

materiału dowodowego

Skąd możesz to wiedzieć? Wciąż nie widziałeś materiału dowodowego.

Line 61 / 76

Jack: "Your father has, and he doesn't pick a fight he can't win."

your father has

and

he does not pick

a fight

he cannot win

Twój ojciec widział

a

on nie podejmuje

walki

on nie może wygrać

Twój ojciec widział, a on nie podejmuje się walki, której nie może wygrać.

Line 62 / 76

Jack: "Barr's not getting away with murder again."

Barr is not getting away

with murder

again

Barr nie wywinie się

z morderstwem

znowu

Tym razem morderstwo nie ujdzie Barrowi na sucho.

Line 63 / 76

Helen: "He might. He suffered a severe brain injury in state custody."

he might

he suffered

a severe brain injury

in state custody

on może

on doznał

poważnych obrażeń mózgu

w stanowym areszcie śledczym

Może ujdzie. W stanowym areszcie śledczym doznał poważnych obrażeń mózgu.

Line 64 / 76

Helen: "When he wakes up, if he wakes up, he may not remember the event; he may not remember anything at all."

when

he wakes up

if

he wakes up

he may not remember

the event

he may not remember

anything

at all

kiedy

on się obudzi

jeśli

on się obudzi

on może nie pamiętać

wydarzenia

on może nie pamiętać

niczego

w ogóle

Kiedy się obudzi, jeśli się obudzi, może nie pamiętać zdarzenia, może nic nie pamiętać.

Line 65 / 76

Helen: "And this case won't be about James Barr's guilt or innocence. It'll be about his ability to stand trial."

and

this case

will not be about

James Barr's

guilt or innocence

it will be about

his ability

to stand trial

i

ta sprawa

nie będzie o

Jamesa Barra

winie lub niewinności

będzie o

jego możliwości

bycia sądzonym

I ta sprawa nie będzie o winie czy niewinności Jamesa Barra. Będzie dotyczyć możliwości postawienia go przed sądem.

Line 66 / 76

Jack: "After everything I just told you, you still want to defend him?"

after everything

I

just

told you

you

still

want

to defend him

po wszystkim

ja

właśnie

ci powiedziałem

ty

nadal

chcesz

bronić go

Po wszystkim, co ci powiedziałem, nadal chcesz go bronić?

Line 67 / 76

Helen: "I want to see he gets a fair trial."

I want

to see

he gets

a fair trial

ja chcę

widzieć

on dostaje

sprawiedliwy proces

Chcę się upewnić, że dostanie sprawiedliwy proces.

Line 68 / 76

Helen: "You said he confessed in Baghdad. He didn't confess this time."

you said

he confessed

in Baghdad

he did not confess

this time

ty powiedziałeś

on przyznał się

w Bagdadzie

on nie przyznał się

tym razem/p>

Powiedziałeś, że przyznał się w Bagdadzie. Tym razem się nie przyznał.

Line 69 / 76

Jack: "This time he knows better."

this time

he knows

better

tym razem

on wie

lepiej

Tym razem wie lepiej.

Line 70 / 76

Helen: "This time he asked for you."

this time

he asked for

you

tym razem

on poprosił o

ciebie

Tym razem poprosił o ciebie.

Line 71 / 76

Helen: "I want to know why. You want to know why. I can see it's eating you."

I want

to know

why

you want

to know

why

I can see

it is eating

you

ja chcę

wiedzieć

dlaczego

ty chcesz

wiedzieć

dlaczego

ja widzę

to gnębi

ciebie

Chcę wiedzieć dlaczego. Chcesz wiedzieć dlaczego. Widzę, że cię to gnębi.

Line 72 / 76

Helen: "And you can't ask Barr. And the DA won't let you see the evidence."

and

you cannot ask

Barr

and

the D.A.

will not let

you see

the evidence

a

ty nie możesz zapytać

Barr

i

prokurator okręgowy

nie pozwoli

ci zobaczyć

materiału dowodowego

A nie możesz zapytać Barra. Zaś prokurator nie pozwoli ci zobaczyć materiału dowodowego.

Line 73 / 76

Helen: "My lead investigator has complete access to the evidence. All of it."

my lead investigator

has

complete access

to the evidence

all of it

mój główny śledczy

posiada

pełen dostęp

do materiału dowodowego

wszystkiego z tego

Mój główny śledczy posiada do niego pełen dostęp. Do wszystkiego.

Line 74 / 76

Jack: "So, where's your lead investigator?"

so

where is

your lead investigator

więc

gdzie jest

twój główny śledczy

No więc gdzie jest twój główny śledczy?

Line 75 / 76

Helen: "About to catch a bus out of town."

about

to catch

a bus

out of town

zamierza

złapać

autobus

poza miasto

Zamierza złapać autobus i wyjechać z miasta.

Line 76 / 76

Jack: "Thanks for the coffee, counselor."

thanks

for the coffee

counselor

Dziękuję za kawę, pani adwokat.