Polish flag

Mówię po polsku i chcę uczyć się angielskiego.

US flag

British Surrender of Fort William Henry (1757) during the Seven Years War (1756-1763) known in North America as the French and Indian War

Poddanie fortu William Henry przez Brytyjczyków (1757) podczas wojny siedmioletniej (1756-1763), znanej w Ameryce Północnej jako wojna z Francuzami i Indianami.

Surrender of Fort William Henry

Kliknij tutaj by obejrzeć wideo

Kliknij tutaj, aby odsłuchać całą lekcję

Line 1 / 33

French General Marquis de Montcalm: "Colonel Munro, I have known you as a gallant antagonist."

Colonel Munro

I have known you

as

a gallant antagonist

Pułkowniku Munro

ja znam pana

jako

mężnego przeciwnika

Pułkowniku Munro, znam pana jako mężnego przeciwnika.

Line 2 / 33

Montcalm: "I am happy to make your acquaintance as a friend."

I am happy

to make

your acquaintance

as

a friend

ja cieszę się

żeby zrobić

twoją znajomość

jako

przyjaciel

Cieszę się, że mogę zawrzeć z panem znajomość jako przyjaciel.

Line 3 / 33

British Colonel Munro: "And I yours, Monsieur le Marquis."

and

I

yours

Monsieur le Marquis

A

ja

ciebie

Monsieur le Marquis

Wzajemnie, Monsieur le Marquis.

Line 4 / 33

Montcalm: "Please accept my compliments for the strong and skillful defense of your fortress."

please

accept my compliments

for the strong and skillful defense

of your fortress

Proszę

przyjąć moje uznanie

dla silnej i umiejętnej obrony

pańskiej fortecy

Proszę przyjąć moje uznanie dla siły i umiejętności, z jakimi bronił pan fortecę.

Line 5 / 33

Montcalm: "Under the command of a lesser man, it would have fallen long ago given the superior numbers and materials chance has allowed me to array against you."

under the command

of a lesser man

it would have fallen

long ago

given the superior numbers

and

materials

chance

has allowed

me

to array

against you

Pod dowództwem

mniejszego człowieka

ona upadłaby

dawno temu

wziąwszy pod uwagę przewagę liczebną

i

materiału

przypadek

pozwolił

mi

wystawić

przeciwko panu

Pod dowództwem człowieka mniejszego formatu upadłaby dużo wcześniej, wziąwszy pod uwagę przewagę w ludziach i sprzęcie, którą przypadek pozwolił mi zgromadzić przeciwko panu.

Line 6 / 33

Munro: "Monsieur le Marquis, I am a soldier, not a diplomat."

Monsieur le Marquis

I am a soldier

not a diplomat

Monsieur le Marquis

ja jestem żołnierzem

nie dyplomatą

Monsieur le Marquis, jestem żołnierzem, nie dyplomatą.

Line 7 / 33

Munro: "You called this parley for a better reason than an exchange of compliments."

you called

this parley

for a better reason

than

an exchange

of compliments

Pan zwołał

te pertraktacje

dla lepszego powodu

niż

wymiana

komplementów

Poprosił pan o te pertraktacje z lepszego powodu niż wymiana komplementów.

Line 8 / 33

Montcalm: "You have already done everything which is necessary for the honor of your prince."

you have done

already

everything

which is necessary

for the honor

of your prince

Pan zrobił

już

wszystko

co jest niezbędne

dla honoru

pańskiego księcia

Zrobił pan już wszystko, co należało, żeby nie splamić honoru pańskiego księcia.

Line 9 / 33

Montcalm: "But now I beg you to listen to the admonishments of humanity."

but

now

I beg you

to listen

to the admonishments

of humanity

Ale

teraz

ja błagam pana

żeby posłuchał

upomnień

człowieczeństwa

Ale teraz błagam, żeby pan posłuchał głosu człowieczeństwa.

Line 10 / 33

Montcalm: "I beg you to consider my terms for your surrender."

I beg you

to consider

my terms

for your surrender

Ja błagam pana

żeby rozważył

moje warunku

dla waszej kapitulacji

Błagam, żeby rozważył pan moje warunki waszej kapitulacji.

Line 11 / 33

Munro: "Perhaps the General's glass can reach as far as the Hudson and seize the size and eminence of the army of Webb?"

perhaps

the General's glass

can reach

as far as

the Hudson [River]

and

seize

the size and eminence

of the army

of Webb

być może

generalska luneta

może dosięgnąć

tak daleko jak

rzeka Hudson

i

ogarnie

rozmiar i znaczenie

armii

Webba

Być może generalska luneta podoła, dosięgnie rzeki Hudson i ogarnie rozmiar oraz znaczenie armii Webba?

Line 12 / 33

Montcalm: "My scouts intercepted this dispatch intended for you. Capitain de Bougainville."

my scouts

intercepted

this dispatch

intended

for you

Capitain de Bougainville

Moi zwiadowcy

przechwycili

ten meldunek

przeznaczony

dla pana

Kapitan de Bougainville

Moi zwiadowcy przechwycili meldunek przeznaczony dla pana.

Line 13 / 33

French Capitain de Bougainville: "To Colonel Munro. Sir, I regret to inform you that I have no men available to send to your rescue."

to Colonel Munro

sir

I regret

to inform you

that

I have no men

available

to send

to your rescue

Do pułkownika Mundro

Proszę pana

ja żałuję

informować pana

że

ja nie mam ludzi

dostępnych

do wysłania

na wasz ratunek

"Do pułkownika Mundro. Panie pułkowniku, bardzo mi przykro, ale nie posiadam wolnych ludzi, których mógłbym wysłać wam na ratunek."

Line 14 / 33

de Bougainville: "It is quite impossible. I advise you to seek terms for surrender."

it is

quite

impossible

I advise you

to seek terms

for surrender

To jest

dość

niemożliwe

Ja radzę panu

szukać warunków

kapitulacji

"To niemożliwe. Radzę panu negocjować warunki kapitulacji."

Line 15 / 33

de Bougainville: "I remain, Jerome Webb at Fort Edward."

I remain

[British General] Jerome Webb

at Fort Edward

Z wyrazami szacunku

[brytyjski generał] Jerome Webb

w Forcie Edward.

"Z wyrazami szacunku, Jerome Webb, Fort Edward."

Line 16 / 33

British Major Duncan Heyward: "This is the signature of Webb. And I know the temper of our men."

this is

the signature

of Webb

and

I know

the temper

of our men

To jest

podpis

Webba

A

ja znam

charakter

naszych ludzi

To podpis Webba. A ja znam charakter naszych ludzi.

Line 17 / 33

Heyward: "Rather than spend the war in a French prison hulk in Hudson Bay, they would fight to the end."

rather than

spend

the war

in a French prison hulk

in Hudson Bay

they would fight

to the end

Raczej niż

spędzić

wojnę

w francuskim statku więziennym

w Zatoce Hudsona

oni by walczyli

do końca

Woleliby walczyć do końca, niż spędzić wojnę w więzieniu na francuskim statku w Zatoce Hudsona.

Line 18 / 33

Munro: "You have heard your answer, Monsieur le Marquis."

you have heard

your answer

Monsieur le Marquis

Ty słyszałeś

swoją odpowiedź

Monsieur le Marquis

Słyszałeś naszą odpowiedź, Monsieur le Marquis.

Line 19 / 33

Montcalm: "Sir, I beg you not to sign the death warrant of so many until you have listened to what I have to say."

sir

I beg you

not to sign

the death warrant

of so many

until

you have listened

to what

I have to say

Proszę pana

ja błagam pana

nie podpisywać

wyroku śmierci

tak wielu

dopóki

pan wysłuchał

co

ja mam to powiedzenia

Panie pułkowniku, błagam, niech pan nie podpisuje wyroku śmierci na tak wielu, zanim nie wysłucha pan, co mam do powiedzenia.

Line 20 / 33

Munro: "Go on."

go on

Proszę

Proszę.

Line 21 / 33

Montcalm: "None of your men will see the inside of a prison barge."

none

of your men

will see

the inside

of a prison barge

Żaden

z pańskich ludzi

zobaczy

wnętrze

więziennej barki

Żaden z pańskich ludzi nie zobaczy wnętrza więziennej barki.

Line 22 / 33

Montcalm: "They are free, so long as they return to England and fight no more on this continent, and the civilian militia return to their farms."

they are free

so long as

they return

to England

and

fight

no more

on this continent

and

the civilian militia

return

to their farms

Oni są wolni

pod warunkiem

oni powrócą

do Anglii

i

będą walczyć

nie więcej

na tym kontynencie

i

milicja cywilna

powróci

na swoje farmy

Są wolni, pod warunkiem, że powrócą do Anglii i nigdy więcej nie będą walczyć na tym kontynencie, zaś milicja cywilna powróci na farmy.

Line 23 / 33

Munro: "Their arms?"

their arms

Ich broń

Ich broń?

Line 24 / 33

Montcalm: "They may leave the fortress fully armed."

they may leave

the fortress

fully armed

They may leave

fortecę

w pełni uzbrojeni

Mogą opuścić fortecę w pełni uzbrojeni.

Line 25 / 33

Munro: "My colors?"

my colors

Moje sztandary

Moje sztandary?

Line 26 / 33

Montcalm: "Carry them to England with pride."

carry them

to England

with pride

Ponieś je

do Anglii

z dumą

Proszę z dumą ponieść je do Anglii.

Line 27 / 33

Munro: "Allow me to consult with my officers."

allow me

to consult

with my officers

Pozwól mi

skonsultować

z moimi oficerami

Proszę pozwolić mi na rozmowę z moimi oficerami.

Line 28 / 33

Heyward: "Webb can burn in Hell. And we'll go back and dig our graves behind those ramparts."

Webb can burn

in Hell

and

we will go back

and

dig

our graves

behind those ramparts

Webb może smażyć się

w piekle

a

my wrócimy

i

wykopiemy

nasze groby

za tymi murami

Webb może smażyć się w piekle. A my wrócimy za te mury i wykopiemy tam swoje groby.

Line 29 / 33

Munro: "Death and honor are thought to be the same, but today I have learned that sometimes they are not."

death and honor

are thought

to be the same

but

today

I have learned

that

sometimes

they are not

Śmierć i honor

są uważane

być tym samym

ale

dzisiaj

ja nauczyłem się

że

czasem

one nie są

Mówi się, że śmierć i honor są tym samym, ale dzisiaj nauczyłem się, że czasem nie są.

Line 30 / 33

Munro: "Monsieur le Marquis, I am deeply touched by such unusual and unexpected generosity."

Monsieur le Marquis

I am

deeply

touched

by such

unusual

and

unexpected

generosity

Monsieur le Marquis

ja jestem

głęboko

wzruszony

tak

niezwykłą

i

nieoczekiwaną

szczodrością

Monsieur le Marquis, jestem głęboko wzruszony tak niezwykłą i nieoczekiwaną szczodrością.

Line 31 / 33

Munro: "My fort is yours under the condition that I be given until dawn to bury my dead,…"

my fort is yours

under the condition

that

I be given

until dawn

to bury my dead

Mój fort jest pański

pod warunkiem

że

ja będę miał dane

do świtu

żeby pochować moich zmarłych

Mój fort jest pański, pod warunkiem, że będę miał czas do świtu na pochowanie zmarłych,…

Line 32 / 33

Munro: "…to prepare my men and women for the long journey ahead, and to hand my wounded over to your surgeons."

to prepare

my men and women

for the long journey

ahead

and

to hand over

my wounded

to your surgeons

żeby przygotować

moich ludzi i kobiety

na długą podróż

czekającą

i

żeby przekazać

moich rannych

waszym chirurgom

...przygotowanie mężczyzn i kobiet do czekającej nas długiej podróży i przekazanie rannych waszym chirurgom.

Line 33 / 33

Montcalm: "Granted, monsieur."

granted

monsieur

zapewnione

monsieur

Zgoda, monsieur.