Polish flag

Mówię po polsku i chcę uczyć się angielskiego.

US flag

"By The Mark" - Dailey and Vincent

„Po śladach” - Dailey i Vincent

Dailey and Vincent

Kliknij tutaj by obejrzeć wideo.

Kliknij tutaj, aby odsłuchać całą lekcję.

Line 1 / 18

When I cross over, I will shout and sing,

when

I cross over

I will shout

and

sing

kiedy

ja przejdę przez

ja będę krzyczał

i

śpiewał

Kiedy przejdę na drugą stronę, będę krzyczał i śpiewał,

Line 2 / 18

I will know my savior by the mark where the nails have been,

I will know

my savior

by the mark

where

the nails have been

ja poznam

mojego zbawcę

po śladzie

gdzie

były gwoździe

Poznam mojego zbawcę po śladach, które zostały po gwoździach,

Line 3 / 18

By the mark where the nails have been,

by the mark

where

the nails have been

po śladzie

gdzie

były gwoździe

Po śladach, które zostały po gwoździach,

Line 4 / 18

By the sign upon his precious skin,

by the sign

upon his precious skin

po znaku

na jego cennej skórze

Po znaku na jego szlachetnej skórze,

Line 5 / 18

I will know my savior when I come to him,

I will know

my savior

when

I come

to him

ja poznam

mojego zbawcę

kiedy

ja przyjdę

do niego

Poznam mojego zbawcę, kiedy do niego przyjdę,

Line 6 / 18

By the mark where the nails have been,

by the mark

where

the nails have been

po śladzie

gdzie

były gwoździe

Po śladach, które zostały po gwoździach,

Line 7 / 18

A man of riches may claim a crown of jewels,

a man

of riches

may claim

a crown

of jewels

człowiek

bogactwa

może zdobyć

koronę

klejnotów

Człowiek bogaty może mieć koronę zdobioną kamieniami szlachetnymi,

Line 8 / 18

But the King of Heaven can be told from the Prince of Fools,

but

the king

of heaven

can be told

from the prince

of fools

ale

król

nieba

może zostać odróżniony

od księcia

głupców

Ale Króla Nieba można odróżnić od Księcia Głupców,

Line 9 / 18

By the mark where the nails have been,

by the mark

where

the nails have been

po śladzie

gdzie

były gwoździe

Po śladach, które zostały po gwoździach,

Line 10 / 18

By the sign upon his precious skin,

by the sign

upon his precious skin

po znaku

na jego cennej skórze

Po znaku na jego szlachetnej skórze,

Line 11 / 18

I will know my savior when I come to him,

I will know

my savior

when

I come

to him

ja poznam

mojego zbawcę

kiedy

ja przyjdę

do niego

Poznam mojego zbawcę, kiedy do niego przyjdę,

Line 12 / 18

By the mark where the nails have been,

by the mark

where

the nails have been

po śladzie

gdzie

były gwoździe

Po śladach, które zostały po gwoździach,

Line 13 / 18

On Calvary's Mountain, where they made him suffer so,

on Calvary's mountain

where

they made (they forced, they compelled)

him

suffer

so (terribly)

na Górze Kalwarii

gdzie

oni sprawili (oni przymusili, zmusili)

go

cierpieć

tak (okropnie)

Na Golgocie, gdzie zadano mu takie cierpienie,

Line 14 / 18

All my sin was paid for a long, long time ago,

all my sin

was paid for

a long, long time

ago

wszystkie moje grzechy

zostały spłacone

długi, długi czas

temu

Wszystkie moje grzechy zostały już tak dawno, dawno temu spłacone,

Line 15 / 18

By the mark where the nails have been,

by the mark

where

the nails have been

po śladzie

gdzie

były gwoździe

Po śladach, które zostały po gwoździach,

Line 16 / 18

By the sign upon his precious skin,

by the sign

upon his precious skin

po znaku

na jego cennej skórze

Po znaku na jego szlachetnej skórze,

Line 17 / 18

I will know my savior when I come to him,

I will know

my savior

when

I come

to him

ja poznam

mojego zbawcę

kiedy

ja przyjdę

do niego

Poznam mojego zbawcę, kiedy do niego przyjdę,

Line 18 / 18

By the mark where the nails have been.

by the mark

where

the nails have been

po śladzie

gdzie

były gwoździe

Po śladach, które zostały po gwoździach.