Polish flag

Mówię po polsku i chcę uczyć się angielskiego.

US flag

"City of New Orleans" - Arlo Guthrie (originally by Steve Goodman)

"Miasto Nowy Orlean" - Arlo Guthrie (pierwotnie przez Steve'a Goodmana)

train

Kliknij tutaj by obejrzeć wideo

Kliknij tutaj, aby odsłuchać całą lekcję

Title

City of New Orleans - Arlo Guthrie (originally by Steve Goodman)

city

of New Orleans

Arlo Guthrie

originally

by

Steve Goodman

miasto

Nowy Orlean

Arlo Guthrie

pierwotnie

przez

Steve'a Goodmana

"Nowy Orlean" - Arlo Guthrie (autorstwa Steve'a Goodmana)

Line 1 / 36

Riding on the "City of New Orleans"

Riding

on

the city

of New Orleans

jadąc

na

mieście

Nowy Orlean

Jadą Nowym Orleanem (nazwa pociągu)

Line 2 / 36

Illinois Central, Monday morning rail

Illinois Central

Monday morning

rail

Centralna kolej w Illinois

poniedziałek rano

szyna

Centralna kolej w Illinois, tor w poniedziałek rano

Line 3 / 36

15 cars and 15 restless riders

fifteen

cars

and

fifteen

restless

riders

piętnaście

wagonów

i

piętnaście

niespokojnych

podróżnych

15 wagonów, 15 niespokojnych podróżnych

Line 4 / 36

3 conductors, 25 sacks of mail

three

conductors

twenty-five

sacks

of mail

trzech

konduktorów

dwadzieścia pięć

worków

poczty

3 konduktorów, 25 worków z listami

Line 5 / 36

All along the southbound odyssey, the train pulls out of Kankakee

All along

the southbound odyssey

the train

pulls

out of Kankakee

od początku

zmierzająca na południe odyseja

pociąg

odjeżdża

z Kankakee

Odyseja od początku w kierunku południowym, pociąg odjeżdża z Kankakee

Line 6 / 36

And rolls along past houses farms and fields

And

rolls

along

past

houses

farms

and

fields

i

toczy się

wzdłuż

za

domy

gospodarstwa

i

pola

I przetacza się wzdłuż gospodarstw i pól

Line 7 / 36

Passing trains that have no name, and freight yards full of old black men

Passing

trains

that

have no name

and

freight yards

full

of old black men

przejeżdżajace

pociągi

które

nie mają nazwy

i

place załadunkowe

pełne

starych czarnoskórych mężczyzn

Mija pociągi, które nie mają nazwy, i place załadunkowe pełne starych czarnoskórych mężczyzn

Line 8 / 36

And the graveyards of the rusted automobiles

And

the graveyards

of the rusted automobiles

i

cmentarze

zardzewiałych samochodów

Oraz cmentarze zardzewiałych samochodów

Line 9 / 36

Good morning, America, how are you?

Good morning

America

how are you

dzień dobry

Ameryko

jak się masz

Dzień dobry, Ameryko, jak się masz?

Line 10 / 36

Said: "Don't you know me? I'm your native son."

Said

don't you know

me

I am

your native son

powiedziałem

czyż nie znasz

mnie

ja jestem

twoim rodzimym synem

Powiedziałem: „czyż mnie nie znasz, jestem twoim rodzonym synem”

Line 11 / 36

I'm the train they call the "City of New Orleans"

I am

the train

they call

the City of New Orleans

Ja jestem

pociągiem

oni nazywają

"Miasto Nowy Orlean"

Jestem pociągiem, który nazywają Nowy Orlean

Line 12 / 36

I'll be gone 500 miles when the day is done

I will be gone

five hundred miles

when

the day

is done

Ja odejdę

pięćset mil

kiedy

dzień

się skończy

Zanim dzień się skończy, będę oddalony o 500 mil

Line 13 / 36

Dealing card games with the old men in the club car

Dealing

card games

with the old men

in the club car

rozdając

gry karciane

ze starymi mężczyznami

w wagonie klubowym

Będę rozdawał karty starym ludziom w wagonie restauracyjnym

Line 14 / 36

Penny a point, ain't no one keeping score

Penny a point

ain't

no one

keeping

score

cent za punkt

nie jest

nikt

utrzymuje

wynik

Grosik za punkt, nikt nie zapisuje wyników

Line 15 / 36

Pass the paper bag that holds the bottle

Pass

the paper bag

that

holds

the bottle

podaj

papierową torbę

która

trzyma

butelkę

Podaj papierową torbę, w której jest butelka

Line 16 / 36

Feel the wheels, rumblin' 'neath the floor

Feel

the wheels

rumbling

beneath the floor

poczuj

koła

dudniące

pod podłogą

Poczuj jak koła dudnią pod podłogą

Line 17 / 36

And the sons of Pullman porters, and the sons of engineers

And

the sons

of Pullman porters

and

the sons

of engineers

i

synowie

konduktorów Pullmana

i

synowie

motorniczych

A synowie konduktorów Pullmana i synowie motorniczych

Line 18 / 36

Ride their fathers' magic carpets, made of steel

Ride

their fathers'

magic carpets

made of steel

prowadzą

swych ojców

magiczne dywany

zrobione ze stali

Lecą na magicznych dywanach swoich ojców, które wykonane są ze stali

Line 19 / 36

And mothers with their babes asleep, are rockin' to the gentle beat

And

mothers

with their babes

asleep

are rocking

to the gentle beat

a

matki

ze swoimi dziećmi

śpiącymi

kołyszą się

do łagodnego taktu

A matki ze śpiącymi niemowlętami kołyszą się do łagodnego taktu

Line 20 / 36

And the rhythm of the rails is all they feel

And

the rhythm

of the rails

is

all

they feel

i

rytm

szyn

jest

wszystkim

oni czują

I rytm szyn jest jedynym, co czują

Line 21 / 36

Good morning, America, how are you

Good morning

America

how are you

dzień dobry

Ameryko

jak się masz

Dzień dobry, Ameryko, jak się masz?

Line 22 / 36

Said: "Don't you know me? I'm your native son."

Said

don't you know

me

I am

your native son

powiedziałem

czyż nie znasz

mnie

ja jestem

twoim rodzimym synem

Powiedziałem: „czyż mnie nie znasz, jestem twoim rodzonym synem”

Line 23 / 36

I'm the train they call the City of New Orleans

I'm

the train

they call

the City of New Orleans

Ja jestem

pociągiem

oni nazywają

"Miasto Nowy Orlean"

Jestem pociągiem, który nazywają Nowy Orlean

Line 24 / 36

I'll be gone 500 miles when the day is done

I will be gone

five hundred miles

when

the day

is done

Ja odejdę

pięćset mil

kiedy

dzień

się skończy

Zanim dzień się skończy, będę oddalony o 500 mil

Line 25 / 36

Nighttime on the City of New Orleans

Nighttime

on

the City of New Orleans

pora nocna

na

"Miescie Nowy Orlean"

Noc na pokładzie pociągu Nowy Orlean

Line 26 / 36

Changing cars in Memphis, Tennessee

Changing

cars

in Memphis

Tennessee

zmieniając

wagony

w Memfis

Tennessi

Zmieniamy wagony w Memphis, Tennessee

Line 27 / 36

Halfway home, we'll be there by morning

Halfway home

we will be

there

by morning

w pół drogi do domu

my będziemy

tam

do rana

W połowie drogi do domu, będziemy tam do rana

Line 28 / 36

Through the Mississippi darkness, rolling down to the sea

Through the Mississippi darkness

rolling

down

to the sea

poprzez ciemność Mississippi

staczając się

w dół

do morza

Poprzez ciemność Mississippi staczamy się w stronę morza

Line 29 / 36

But all the towns and people seem, to fade into a bad dream

But

all the towns

and

people

seem

to fade

into a bad dream

ale

wszystkie miasta

i

ludzie

wydają się

zapadać

w zły sen

Ale wszystkie miasta i wszyscy ludzie zdają się zapadać w zły sen

Line 30 / 36

And the steel rail still ain't heard the news

And

the steel rail

still

ain't heard

the news

i

stalowa szyna

nadal

nie słyszy

wiadomości

I stalowa szyna wciąż nie zna nowin

Line 31 / 36

The conductor sings his songs again, the passengers will please refrain

The conductor

sings

his songs

again

the passengers

will refrain

please

konduktor

śpiewa

swoje piosenki

ponownie

pasażerowie

będą o refren/powstrzymają się

prosić/proszeni

Konduktor znowu śpiewa swoje piosenki, pasażerowie proszeni są o refren (Gra słowna polegająca na podwójnym znaczeniu słowa refrain. "The passengers will please refrain from..." to prośba kierowana do pasażerów pociągów o powstrzymanie się od określonych czynności. Tutaj, po zastosowaniu elipsy czasownika, może oznaczać prośbę o śpiewanie refrenu.)

Line 32 / 36

This train got the disappearing railroad blues

This train

got (has)

the disappearing

railroad

blues

Ten pociąg

dostał (ma)

znikającej

kolei

blusa (smutna piosenka)

Ten pociąg cierpi na bluesa znikającej kolei

Line 33 / 36

Good night, America, how are you?

Good night

America

how are you

dobra noc

Ameryko

jak się masz

Dobranoc, Ameryko, jak się masz

Line 34 / 36

Said: "Don't you know me? I'm your native son."

Said

don't you know

me

I am

your native son

powiedziałem

czyż nie znasz

mnie

ja jestem

twoim rodzimym synem

Powiedziałem: „czyż mnie nie znasz, jestem twoim rodzonym synem”

Line 35 / 36

I'm the train they call the City of New Orleans

I'm

the train

they call

the City of New Orleans

Ja jestem

pociągiem

oni nazywają

"Miasto Nowy Orlean"

Jestem pociągiem, który nazywają Nowy Orlean

Line 36 / 36

I'll be gone 500 miles when the day is done

I will be gone

five hundred miles

when

the day

is done

Ja odejdę

pięćset mil

kiedy

dzień

się skończy

Zanim dzień się skończy, będę oddalony o 500 mil