Polish flag

Mówię po polsku i chcę uczyć się angielskiego.

US flag

"The Devil Went Down to Georgia" - Charlie Daniels

„Diabeł zszedł na dół do Georgii” - Charlie Daniels

Charlie Daniels

Kliknij tutaj by obejrzeć wideo.

Kliknij tutaj, aby odsłuchać całą lekcję.

Line 1 / 32

The devil went down to Georgia. He was lookin' for a soul to steal.

the devil

went

down

to Georgia

he was looking for

a soul

to steal

diabeł

zszedł

na dół

do Georgii

on szukał

duszy

do kradzieży

Diabeł zszedł na dół do Georgii. On szukał duszy do kradzieży.

Line 2 / 32

He was in a bind, 'cause he was way behind, and he was willin' to make a deal.

he was

in a bind

because

he was

way

behind

and

he was willing

to make

a deal

On był

w wiązaniu

ponieważ

on był

daleko

w tyle

i

on był gotów

zawrzeć

umowę

On był w wiązaniu, ponieważ on był daleko w tyle, i on był gotów zawrzeć umowę,

Line 3 / 32

When he came upon this young man, Sawin' on a fiddle and playin' it hot,

when

he came upon

this young man

sawing

on

a fiddle

and

playing

it

hot (intensely)

kiedy

on natknął się na

tego młodego człowieka

piłującego

na

skrzypcach

i

grającego

to

gorąco (mocno)

Kiedy on natknął się na tego młodego człowieka, piłującego na skrzypcach i grającego to gorąco,

Line 4 / 32

And the devil jumped, Up on a hickory stump, And said, "Boy, let me tell you what!"

and

the devil

jumped

up

on

a hickory stump

and

said

boy

let

me

tell

you

what

i

diabeł

podskoczył

Do góry

na

hikorowym pniu

i

powiedział

chłopcze

pozwól

mi

powiem

Ci

co

I diabeł podskoczył do góry na hikorowym pniu i powiedział: "chłopcze, pozwól mi, powiem Ci co

Line 5 / 32

I guess you didn't know it, but I'm a fiddle player too,

I guess

you did not know

it

but

am

a fiddle player

too

Ja myślę

że Ty nie wiedziałeś

tego

ale

ja

na skrzypcach gram

też

Ja myślę, że Ty nie wiedziałeś tego, ale ja też gram na skrzypcach

Line 6 / 32

And if you'd care to take a dare, I'll make a bet with you

and

if

you would care

to take

a dare

I will make

a bet

with you

a

jaśli

Ty chcesz

podjąć

ryzyko

Ja zrobię

zakład

z Tobą

A jeśli chcesz podjąć ryzyko, Ja zrobię zakład z Tobą

Line 7 / 32

Now you play a pretty good fiddle, boy, but give the Devil his due,

now

you play

pretty good (fairly good)

fiddle

boy

but

give

the Devil

his due

Teraz

Ty grasz

całkiem niezłe (dość nieźle)

skrzypce

chłopcze

ale

daj

diabłu

jego należne

Teraz Ty grasz całkiem niezłe skrzypce, chłopcze, ale daj diabłu jego należne

Line 8 / 32

I'll bet a fiddle of gold, against your soul, 'cause I think I'm better than you."

I will bet

a fiddle

of gold

against

your soul

because

I think

I am better

than you

Ja założę się

o skrzypce

złota

o

Twoją duszę

ponieważ

ja myślę

Ja jestem lepszy

niż Ty

Ja założę się o skrzypce złota o twoją duszę, ponieważ Ja myślę, Ja jestem lepszy niż Ty"

Line 9 / 32

The boy said, "My name's Johnny, and it might be a sin,"

the boy

said

my name

is

Johnny

and

it might be

a sin

chłopiec

powiedział

moje imię

to

Johnny

i

to może być

grzech

Chłopiec powiedział "moje imię to Johnny, i to może być grzech,

Line 10 / 32

"But I'll take your bet, And you're gonna regret, 'Cause I'm the best there's ever been."

but

I will take

your bet

and

you are going

to regret

because

I am

the best

that

has ever been

ale

ja wezmę

Twój zakład

a

Ty będziesz

żałować

bo

Ja jestem

najlepszy

jaki

kiedykolwiek był

Ale Ja wezmę Twój zakład, a Ty będziesz żałować, bo Ja jestem najlepszy, jaki kiedykolwiek był."

Line 11 / 32

Johnny, rosin up your bow and play your fiddle hard

Johnny

rosin

up

your bow

and

play

your fiddle

hard

Johnny

kaleczysz

kaleczysz

swój łuk

i

grasz

na swoich skrzypcach

ciężko

Johnny, kaleczysz swój łuk i ciężko grasz na swoich skrzypcach

Line 12 / 32

'Cause Hell's broke loose in Georgia, and the Devil deals the cards

because

Hell

has broke [broken]

loose

in Georgia

and

the Devil

deals

the cards

ponieważ

Piekło

rozpętało się

rozpętało się

w Georgii

i

diabeł

rozdaje

karty

Ponieważ w Georgii rozpętało się piekło, a diabeł rozdaje karty

Line 13 / 32

And if you win, you get this shiny fiddle made of gold,

and

if

you win

you get

this shiny fiddle

made of gold

a

jesli

Ty wygrasz

Ty dostaniesz

te błyszczące skrzypce

ze złota

A jeśli Ty wygrasz,Ty dostaniesz te błyszczące skrzypce ze złota

Line 14 / 32

But if you lose, the Devil gets your soul!

but

if

you lose

the Devil

gets

your soul

ale

jesli

Ty przegrasz

diabeł

dostanie

Twoją duszę

Ale jeśli Ty przegrasz, diabeł dostanie Twoją duszę

Line 15 / 32

The Devil opened up his case, and he said, "I'll start this show.

the Devil

opened

up

his case

and

he said

I will start

this show

diabeł

otworzył

w górę

walizkę

i

on powiedział

zacznę

ten pokaz

Diabeł otworzył walizkę, i on powiedział: "Zacznę ten pokaz".

Line 16 / 32

And fire flew from his fingertips, As he rosined up his bow,

and

fire

flew

from his fingertips

as

he rosined

up

his bow

i

ogień

wyleciał

z jego opuszków palców

kiedy

on kaleczył

kaleczył

swój łuk

I z jego opuszków palców wyleciał ogień, kiedy on kaleczył swój łuk

Line 17 / 32

Then he pulled the bow across the strings, and it made an evil hiss

then

he pulled

the bow

across the strings

and

it made

an evil hiss

potem

on pociągnął

łuk

za sznurki

i

to zrobiło

złowrogi syk

Potem on pociągnął łuk za sznurki, i to zrobiło złowrogi syk

Line 18 / 32

And a band of demons joined in, and it sounded something like this,

and

a band

of demons

joined in

and

it sounded

something

like

this

i

grupa

demonów

dołączyła

i

to brzmiało

mniej więcej

jak

to

I dołączyła grupa demonów, i brzmiało to mniej więcej jak to,

Line 19 / 32

When the Devil finished, Johnny said, "Well, you're pretty good, old son,"

when

the Devil

finished

Johnny said

well

you are

pretty good

old son

kiedy

diabeł

skończył

Johnny powiedział

cóż

Ty jesteś

całkiem dobry

stary synu

Kiedy diabeł skończył, Johnny powiedział: "Cóż,Ty jesteś całkiem dobry, stary synu,

Line 20 / 32

"But sit down in that chair right there, and let me show you how it's done.

but

sit

down

in that chair

right there

and

let

me

show

you

how

it is done

ale

usiądź

na dół

na tym krześle

tam

i

pozwól

mi

pokazać

Tobie

jak

to się robi

"Ale usiądź na tym krześle tam i pozwól mi pokazać Tobie, jak to się robi."

Line 21 / 32

He played "Fire on the Mountain", "Run, boys, run",

he played

fire

on the mountain

run

boys

run

on grał

Ogień

na górze

biegnijcie

chłopcy

biegnijcie

On grał Ogień na Górze biegnijcie chłopcy, biegnijcie,

Line 22 / 32

"The Devil's in the House of the Rising Sun"

the Devil

is

in the house

of the rising sun

diabeł

jest

w domu

wschodzącego słońca

Diabeł jest w Domu Wschodzącego Słońca

Line 23 / 32

"Chicken in a bread pan, pickin' out dough",

chicken

in a bread pan

picking

out

dough

kurczak

na patelni chlebowe

wybiera

zewnętrzny

ciasto

Kurczak na patelni chlebowej wybiera ciasto,

Line 24 / 32

"Granny, does your dog bite?" "No, child, no",

granny

does

your dog

bite

no

child

no

babciu

czy

Twój pies

gryzie

nie

dziecko

nie

Babciu, czy twój pies gryzie? Nie dziecko, nie

Line 25 / 32

The Devil bowed his head, Because he knew that he'd been beat,

the Devil

bowed

his head

because

he knew

that

he had been beat [beaten]

diabeł

pochylił

swoją głowę

ponieważ

on wiedział

że

on został pokonany

Diabeł pochylił głowę swoją głowę, ponieważ on wiedział, że on został pokonany

Line 26 / 32

And he laid that golden fiddle, on the ground at Johnny's feet,

and

he laid

that golden fiddle

on the ground

at Johnny's feet

i

on położył

te złote skrzypce

na ziemi

u stóp Johnny'ego

I on położył te złote skrzypce na ziemi u stóp Johnny'ego

Line 27 / 32

Johnny said, "Devil, just come on back, if you ever want to try again,"

Johnny

said

Devil

just

come

on

back

if

you

ever

want

to try

again

Johnny

powiedział

diable

po prostu

wróć

naprzód

do tyłu

jeśli

Ty

kiedykolwiek

chcesz

spróbować

ponownie

Johnny powiedział: "Diable, po prostu wróć jeśli Ty kiedykolwiek będziesz chciał spróbować ponownie

Line 28 / 32

"I done told you once, you son of a bitch, I'm the best that's ever been."

I

done [have] told

you

once

you

son of a bitch

I am

the best

that has been

ever

Ja

powiedziałem

Ci

raz

Ty

skurwysynu

Ja jestem

najlepszy

jaki był

kiedykolwiek

Ja powwiedziałem Ci raz, Ty skurwysynu, Ja jstem najlepszy, jaki kiedykolwiek był

Line 29 / 32

He played "Fire on the Mountain", "Run, boys, run!"

he played

fire

on the mountain

run

boys

run

on grał

Ogień

na górze

biegnijcie

chłopcy

biegnijcie

On grał Ogień na Górze biegnijcie chłopcy, biegnijcie,

Line 30 / 32

"The Devil's in the House of the Rising Sun"

the Devil

is

in the house

of the rising sun

diabeł

jest

w domu

wschodzącego słońca

Diabeł jest w Domu Wschodzącego Słońca,

Line 31 / 32

"Chicken in a bread pan, pickin' out dough"

chicken

in a bread pan

picking

out

dough

kurczak

na patelni chlebowe

wybiera

zewnętrzny

ciasto

Kurczak na patelni chlebowej wybiera ciasto

Line 32 / 32

"Granny, does your dog bite?" "No, child, no"

granny (grandmother)

does

your dog

bite

no

child

no

babciu

czy

Twój pies

gryzie

nie

dziecko

nie

Babciu, czy twój pies gryzie? Nie dziecko, nie,