Polish flag

Mówię po polsku i chcę uczyć się angielskiego.

US flag

"Come Thou Fount of Every Blessing / How Great Thou Art" - Maddie Wilson

„Przyjdź, krynico wszelkiego błogosławieństwa / Jak wielki jesteś” - Maddie Wilson

Come Thou Fount

Kliknij tutaj by obejrzeć wideo

Kliknij tutaj, aby odsłuchać całą lekcję

Line 1 / 25

Come, thou fount of every blessing,

come

thou ("you", nominative, familiar)

fount (source / fountain)

of every blessing

przyjdź

ty (zaimek w mianowniku, forma nieoficjalna)

krynico (źródło / fontanna)

wszelkiego błogosławieństwa

Przyjdź, krynico wszelkiego błogosławieństwa

Line 2 / 25

Tune my heart to sing thy praise;

tune

my heart

to sing

thy ("your", possessive, familiar)

praise

nastrój

moje serce

do śpiewania

twojej (zaimek dzierżawczy, forma nieoficjalna)

chwały

Nastrój moje serce do śpiewania twojej chwały;

Line 3 / 25

Streams of mercy never ceasing,

streams

of mercy

never

ceasing

strumienie

miłosierdzia

nigdy

nieustającego

Strumienie nigdy nieustającego miłosierdzia

Line 4 / 25

Call for songs of loudest praise;

[they] call for

songs

of loudest praise

[one] domagają się

pieśni

najgłośniejszych pochwał

Domagają się pieśni najgłośniejszych pochwał;

Line 5 / 25

Teach me some melodious sonnet,

teach

me

some

melodious

sonnet

naucz

mnie

jakiegoś

melodyjnego

sonetu

Naucz mnie jakiegoś melodyjnego sonetu

Line 6 / 25

Sung by flaming tongues above;

sung

by flaming tongues

above [in Heaven]

śpiewanego

przez płomienne języki

na wysokościach [w Niebie]

Śpiewanego przez płomienne języki na wysokościach;

Line 7 / 25

Praise the mount, I'm fixed upon it,

praise

the mount (mountain)

I am fixed

upon it

chwalcie

górę

ja jestem skupiona

na niej

Chwalcie górę, ciągle o niej myślę

Line 8 / 25

Mount of thy redeeming love;

mount

of thy ("your")

redeeming love

górę

twojej

zbawczej miłości

Górę twej zbawczej miłości

Line 9 / 25

O, Lord my God, when I in awesome wonder,

oh

Lord

my God

when

I

in awesome wonder

och

Panie

mój Boże

kiedy

ja

w wielkim zdziwieniu

O, Panie mój Boże, kiedy w wielkim zdziwieniu

Line 10 / 25

Consider all the worlds thy hands have made;

(I) consider

all the worlds

thy ("your") hands

have made

(ja) myślę

wszystkie światy

twoimi dłońmi

zrobiły

Myślę o wszystkich światach stworzonych przez twoje dłonie

Line 11 / 25

I see the stars; I hear the rolling thunder;

I see

the stars

I hear

the rolling thunder

ja widzę

gwiazdy

słyszę

przetaczający się grzmot

Widzę gwiazdy, słyszę przetaczający się grzmot;

Line 12 / 25

Thy power throughout the universe displayed;

Thy ("your" possessive, familiar) power

throughout the universe

displayed

twoją (zaimek dzierżawczy, forma nieoficjalna) moc

poprzez wszechświat

pokazaną

Twoją moc widoczną w całym wszechświecie;

Line 13 / 25

Then sings my soul, my saviour, God, to thee,

then

sings

my soul

my saviour

God

to thee ("you" objective, familiar)

wtedy

śpiewa

moja dusza

mój zbawco

Boże

do ciebie (zaimek w dopełniaczu, forma nieoficjalna)

Wtedy śpiewa moja dusza, mój zbawco, Boże, tobie

Line 14 / 25

How great thou art, How great thou art,

how

great

thou ("you" nominative, familiar)

art ("are")

how

great

thou ("you)

art ("are")

jak

wielki

ty (zaimek w mianowniku, forma nieoficjalna)

jesteś

jak

wielki

ty

jesteś

Jak wielki jesteś, jak wielki jesteś

Line 15 / 25

Then sings my soul, my saviour, God, to thee,

then

sings

my soul

my saviour

God

to thee ("you" )

wtedy

śpiewa

moja dusza

mój zbawco

Boże

do ciebie

Wtedy śpiewa moja dusza, mój zbawco, Boże, tobie

Line 16 / 25

How great thou art, How great thou art,

how

great

thou ("you")

art ("are")

how

great

thou ("you)

art ("are")

jak

wielki

ty

jesteś

jak

wielki

ty

jesteś

Jak wielki jesteś, jak wielki jesteś

Line 17 / 25

O, to grace, how great a debtor,

oh

to grace

how great

a debtor

och

do łaski

jak wielkim

dłużnikiem

O, tej łaski jak wielkim dłużnikiem

Line 18 / 25

Daily I'm constrained to be,

daily

I am constrained

to be

dziennie

ja jestem związany (zmuszony)

być

Codziennie zmuszony jestem być

Line 19 / 25

Let thy goodness like a fetter,

let

thy ("your")

like

a fetter

pozwól

twej dobroci

jak

kajdanom (łańcuch używany do krępowania więźniów lub niewolników)

Pozwól twej dobroci jak kajdanom

Line 20 / 25

Bind my wandering heart to thee,

bind

my wandering heart

to thee ("you")

związać

moje tułające się serce

do ciebie

Związać moje tułające się serce do ciebie

Line 21 / 25

Then sings my soul, my saviour, God, to thee,

then

sings

my soul

my saviour

God

to thee ("you")

wtedy

śpiewa

moja dusza

mój zbawco

Boże

do ciebie

Wtedy śpiewa moja dusza, mój zbawco, Boże, tobie

Line 22 / 25

How great thou art, How great thou art,

how

great

thou ("you")

art ("are")

how

great

thou ("you)

art ("are")

jak

wielki

ty

jesteś

jak

wielki

ty

jesteś

Jak wielki jesteś, jak wielki jesteś

Line 23 / 25

Then sings my soul, my saviour, God, to thee,

then

sings

my soul

my saviour

God

to thee ("you")

wtedy

śpiewa

moja dusza

mój zbawco

Boże

do ciebie

Wtedy śpiewa moja dusza, mój zbawco, Boże, tobie

Line 24 / 25

How great thou art, How great thou art,

how

great

thou ("you")

art ("are")

how

great

thou ("you)

art ("are")

jak

wielki

ty

jesteś

jak

wielki

ty

jesteś

Jak wielki jesteś, jak wielki jesteś

Line 25 / 25

How great thou art, How great thou art,

how

great

thou ("you")

art ("are")

how

great

thou ("you)

art ("are")

jak

wielki

ty

jesteś

jak

wielki

ty

jesteś

Jak wielki jesteś, jak wielki jesteś