Polish flag

Mówię po polsku i chcę uczyć się angielskiego.

US flag

"From the Day" - I Am They

„Od dnia” - I Am They

I Am They

Kliknij tutaj by obejrzeć wideo.

Kliknij tutaj, aby odsłuchać całą lekcję.

Line 1 / 14

When You found me, I was so blind,

when

you found

me

I was

so

blind

kiedy

ty znalazłeś

mnie

ja byłem

tak

ślepy

Kiedy mnie znalazłeś, byłem tak ślepy,

Line 2 / 14

My sin was before me, I was swallowed by pride,

my sin

was

before me

I was swallowed

by pride

mój grzech

był

przede mną (naprzeciwko mnie)

ja byłem połknięty

przez pychę

Mój grzech był przede mną, byłem pełen pychy,

Line 3 / 14

But out of the darkness, You brought me to Your light,

but

out of the darkness

you brought

me

to your light

ale

z ciemności

ty przywiodłeś

mnie

do twojego światła

Ale z ciemności przywiodłeś mnie do twojego światła,

Line 4 / 14

You showed me new mercy and opened up my eyes,

you showed

me

new mercy

and

opened

up

my eyes

ty okazałeś

mi

nowe miłosierdzie

i

otworzyłeś

w górę

moje oczy

Okazałeś mi nowe miłosierdzie i otworzyłeś moje oczy,

Line 5 / 14

From the day You saved my soul, 'Til the very moment when I come home,

from the day

you saved

my soul

until the very moment

when

I come (will come)

home

od dnia

ty zbawiłeś

moją duszę

do ostatniej (dokładnie) chwili

kiedy

ja wrócę (pójdę)

dom

Od dnia, w którym zbawiłeś moją duszę, Do ostatniej chwili przed pójściem do domu,

Line 6 / 14

I'll sing, I'll dance, my heart will overflow, From the day You saved my soul,

I will sing

I will dance

my heart

will overflow

from the day

you saved

my soul

ja będę śpiewać

ja będę tańczyć

moje serce

będzie pełne

od dnia

ty zbawiłeś

moją duszę

Będę śpiewał, będę tańczył, moje serce będzie pełne, Od dnia, w którym zbawiłeś moją duszę,

Line 7 / 14

Where brilliant light is all around,

where

brilliant light

is

all

around

gdzie

olśniewające światło

jest

wszędzie

dookoła

Tam, gdzie olśniewające światło jest wszędzie dookoła,

Line 8 / 14

And endless joy is the only sound,

and

endless joy

is

the only sound

i

nieskończona radość

jest

jedynym dźwiękiem

I nieskończona radość jest jedynym dźwiękiem,

Line 9 / 14

Oh, rest my heart forever now,

oh

rest

my heart

forever

now

och

odpocznij

moje serce

na zawsze

teraz

Och, spocznij moje serce teraz i na zawsze,

Line 10 / 14

Oh, in Your arms I'll always be found,

oh

in your arms

I will be found

always

och

w twoich ramionach

ja się znajdę

zawsze

Och, w twoich ramionach zawsze się odnajdę,

Line 11 / 14

From the day You saved my soul, 'Til the very moment when I come home,

from the day

you saved

my soul

until the very moment

when

I come (will come)

home

od dnia

ty zbawiłeś

moją duszę

do ostatniej (dokładnie) chwili

kiedy

ja wrócę (pójdę)

dom

Od dnia, w którym zbawiłeś moją duszę, Do ostatniej chwili przed pójściem do domu,

Line 12 / 14

I'll sing, I'll dance, my heart will overflow,

I will sing

I will dance

my heart

will overflow

ja będę śpiewać

ja będę tańczyć

moje serce

będzie pełne

Będę śpiewał, będę tańczył, moje serce będzie pełne

Line 13 / 14

From the day you saved my soul,

from the day

you saved

my soul

od dnia

ty zbawiłeś

moją duszę

Od dnia, w którym zbawiłeś moją duszę

Line 14 / 14

My love is Yours, My heart is Yours, My life is Yours, Forever.

my love

is

yours

my heart

is

yours

my life

is

yours

forever

moja miłość

jest

twoja

moje serce

jest

twoje

moje życie

jest

twoje

na zawsze

Moja miłość jest twoja, Moje serce jest twoje, Moje życie jest twoje, Na zawsze.