Polish flag

Mówię po polsku i chcę uczyć się angielskiego.

US flag

"The Gambler" – Kenny Rogers

"Hazardzista" – Kenny Rogers

Kenny Rogers

Kliknij tutaj by obejrzeć wideo

Kliknij tutaj, aby odsłuchać całą lekcję

Line 1 / 54

On a warm summer's evenin'

on

a

warm

summer's

evening

w

jeden

ciepły

lata

wieczór

Ciepłego wieczoru w lato

Line 2 / 54

On a train bound for nowhere

on a train

bound

for nowhere

w pociągu

zmierzającym

donikąd

W pociągu zmierzającym donikąd

Line 3 / 54

I met up with the gambler

I met up

with the gambler

Ja spotkałem się

z hazardzistą

Ja spotkałem się z hazardzistą

Line 4 / 54

We were both too tired to sleep

we were

both

too tired

to sleep

My byliśmy

obaj

zbyt zmęczeni

by spać

Obaj byliśmy zbyt zmęczeni, żeby spać

Line 5 / 54

So we took turns a-starin'

so

we took turns

staring

więc

my na zmianę

patrywaliśmy

Więc na zmianę patrzyliśmy

Line 6 / 54

Out the window at the darkness

out the window

at the darkness

przez okno

w ciemność

Przez okno w ciemność

Line 7 / 54

The boredom overtook us

the boredom

overtook

us

znudzenie

ogarnęło

nas

Ogarnęło nas znudzenie

Line 8 / 54

And he began to speak

and

he began

to speak

a

on zaczął

mówić

A on zaczął mówić

Line 9 / 54

He said, "Son, I've made a life

he said

son

I have made

a life

On powiedział

synu

ja zrobiłem

życie

Powiedział: „Synu, życie spędziłem na

Line 10 / 54

Out of readin' people's faces

out of reading

people's faces

z czytania

twarzy ludzi

Czytaniu ludzkich twarzy

Line 11 / 54

Knowin' what the cards were

knowing

what

the cards

were

wiedząc

jakie

karty

były

Domyślaniu się ich kart

Line 12 / 54

By the way they held their eyes.

by the way

they held

their eyes

po sposobie

oni trzymali

swoje oczy

Po sposobie, w jaki patrzyli

Line 13 / 54

So if you don't mind my sayin'

so

if

you do not mind

my saying

więc

jeśli

ty nie masz nic przeciwko

mnie mówiącemu

Więc jeśli nie masz nic przeciwko, to ci powiem

Line 14 / 54

I can see you're out of aces.

I can

see

you are out of

aces

Ja mogę

zobaczyć

ty nie masz

asów

Widzę, że skończyły ci się asy.

Line 15 / 54

For a taste of your whiskey

for a taste

of your whiskey

Dla smaku

twojej whisky

Za odrobinę twojej whisky

Line 16 / 54

I'll give you some advice

I will give

you

some advice

ja dam

tobie

pewną radę

Dam ci pewną radę”.

Line 17 / 54

So I handed him my bottle

so

I handed

him

my bottle

więc

ja podałem

mu

moją butelkę

Więc ja podałem mu moją butelkę

Line 18 / 54

And he drank down my last swallow

and

he drank down

my last swallow

i

on wypił

mój ostatni łyk

A on wypił mój ostatni łyk

Line 19 / 54

Then he bummed a cigarette

then

he bummed (begged / requested)

a cigarette

następnie

on wyprosił (wybłagał / wyprosił)

papierosa

Następnie wyprosił papierosa

Line 20 / 54

And asked me for a light

and

asked

me

for a light

I

poprosił

mnie

o ogień

I zapytał, czy mam ogień

Line 21 / 54

And the night got deathly quiet

and

the night

got

deathly

quiet

i

noc

była

śmiertelnie

cicha

I zapadła grobowa cisza

Line 22 / 54

And his face lost all expression

and

his face

lost

all

expression

i

jego twarz

straciła

cały

wyraz

I jego twarz straciła cały wyraz

Line 23 / 54

He said, "If you're gonna play the game, boy

he said

if

you are going

to play

the game

boy

on powiedział

jeśli

ty masz zamiar

grać

w tę grę

chłopcze

Powiedział: „Jeśli zamierzasz grać w tę grę, chłopcze

Line 24 / 54

You gotta learn to play it right

you got (must / need)

to learn

to play

it

right

ty musisz (musisz / potrzebujesz)

nauczyć się

grać

to

właściwie

Musisz nauczyć się grać właściwie

Line 25 / 54

You've got to know when to hold 'em,

you have got (must)

to know

when

to hold

them

Ty musisz (musisz)

wiedzić

kiedy

trzymać

je

Musisz wiedzieć, kiedy je trzymać,

Line 26 / 54

Know when to fold 'em,

know

when

to fold (surrender / concede)

them

wiedzieć

kiedy

zrzucić (poddać się / ustąpić)

je

Wiedzieć, kiedy je zrzucić

Line 27 / 54

Know when to walk away,

know

when

to walk away

wiedzieć

kiedy

odejść

Wiedzieć, kiedy odejść

Line 28 / 54

And know when to run

and

know

when

to run

i

wiedzieć

kiedy

uciekać

I wiedzieć, kiedy uciekać

Line 29 / 54

You never count your money

you

never

count

your money

ty

nigdy

licz

swoich pieniędzy

Nigdy nie rachuj pieniędzy

Line 30 / 54

When you're sittin' at the table.

when

you are sitting

at the table

kiedy

ty siedzisz

przy stole

Kiedy siedzisz przy stole

Line 31 / 54

There'll be time enough for countin'

there will be

time

enough

for counting

będzie

czas

wystarczająco

na liczenie

Będzie dość czasu na rachunki

Line 32 / 54

When the dealin's done.

when

the dealing

is done

kiedy

rozdawanie

jest zakończone

Kiedy skończą rozdawać

Line 33 / 54

Every gambler knows

every

gambler

knows

każdy

hazardzista

wie

Każdy hazardzista wie

Line 34 / 54

That the secret to survivin'

that

the secret

to surviving

że

sekretem

do przetrwania

Że sekretem przetrwania

Line 35 / 54

Is knowin' what to throw away

is

knowing

what

to throw away

jest

wiedzieć

co

odrzucić

Jest wiedzieć co odrzucić

Line 36 / 54

And knowin' what to keep,

and

knowing

what

to keep

i

wiedzieć

co

zatrzymać

I wiedzieć, co zatrzymać

Line 37 / 54

'Cause every hand's a winner

because

every

hand (cards dealt to one player)

is

a winner

ponieważ

każda

ręka (karty rozdane jednemu graczowi)

jest

zwycięzcą

Bo każda ręka wygrywa

Line 38 / 54

And every hand's a loser

and

every

hand

is

a loser

i

każda

ręka

jest

przegraną

I każda ręka przegrywa

Line 39 / 54

And the best that you can hope for is to die in your sleep

and

the best

that

you can

hope for

is

to die

in your sleep

i

najlepsze

na co

ty możesz

liczyć

jest

umrzeć

w twoim śnie

I najlepsze, na co możesz liczyć, to że umrzesz we śnie

Line 40 / 54

And when he finished speakin'

and

when

he finished

speaking

i

kiedy

on skończył

mówić

I kiedy skończył mówić

Line 41 / 54

He turned back toward the window

he turned back

toward the window

on odwrócił się

w stronę okna

Odwrócił się w stronę okna

Line 42 / 54

Crushed out his cigarette

crushed

out

his cigarette

zgniótł

spoza

swojego papierosa

Zgasił swojego papierosa

Line 43 / 54

And faded off to sleep

and

faded

off

to sleep

i

zapadł

z

w sen

I zapadł w sen

Line 44 / 54

And somewhere in the darkness

and

somewhere

in the darkness

I

gdzieś

w ciemności

A gdzieś w ciemności

Line 45 / 54

The gambler he broke even.

the gambler

he

broke even (neither gained nor lost)

hazardzista

on

złamał nawet (ani nie wygrał ani nie przegrał)

Hazardzista wyszedł na zero,

Line 46 / 54

But in his final words, I found an ace that I could keep.

but

in his final words

I found

an ace

that

I could

keep

ale

w jego ostatnich słowach

ja znalazłem

asa

którego

ja mogłem

zatrzymać

Ale w jego ostatnich słowach, znalazłem asa, którego mogłem zatrzymać

Line 47 / 54

You've got to know when to hold 'em,

you have got (must)

to know

when

to hold

them

ty musisz (musisz)

wiedzić

kiedy

trzymać

je

Musisz wiedzieć, kiedy je trzymać,

Line 48 / 54

Know when to fold 'em,

know

when

to fold (surrender / concede)

them

wiedzieć

kiedy

zrzucić (poddać się / przyznać)

je

Wiedzieć, kiedy je zrzucić

Line 49 / 54

Know when to walk away,

know

when

to walk away

wiedzieć

kiedy

odejść

Wiedzieć, kiedy odejść

Line 50 / 54

And know when to run

and

know

when

to run

i

wiedzieć

kiedy

uciekać

I wiedzieć, kiedy uciekać

Line 51 / 54

You never count your money

you

never

count

your money

ty

nigdy

licz

swoich pieniędzy

Nigdy nie rachuj pieniędzy

Line 52 / 54

When you're sittin' at the table.

when

you are sitting

at the table

kiedy

ty siedzisz

przy stole

Kiedy siedzisz przy stole

Line 53 / 54

There'll be time enough for countin'

there will be

time

enough

for counting

Będzie

czasu

wystarczająco

na liczenie

Będzie dość czasu na rachunki

Line 54 / 54

When the dealin's done.

when

the dealing

is done

kiedy

rozdawanie

jest zakończone

Kiedy skończą rozdawać