Polish flag

Mówię po polsku i chcę uczyć się angielskiego.

US flag

Przemowa pułkownika Chamberlaina do buntowników z drugiego pułku piechoty Maine.

Joshua Chamberlain

Kliknij tutaj by obejrzeć wideo

Kliknij tutaj, aby odsłuchać całą lekcję

Line 1 / 60

You men, gather round.

You

men

gather

round

Wy

ludzie

zbierzcie się

dookoła

Ludzie, zbierzcie się.

Line 2 / 60

I've been talking with Private Bucklin.

I have been talking

with Private Bucklin

Rozmawiałem

z szeregowym Bucklinem

Rozmawiałem z szeregowym Bucklinem.

Line 3 / 60

He's told me about your problem.

he has told

me

about

your problem

on powiedział

mi

o

waszym problemie

Opowiedział mi o waszych problemach.

Line 4 / 60

There's nothing I can do today.

there is

nothing

I can do

today

Tam jest

nic

ja mogę zrobić

dzisiaj

Nic nie mogę dzisiaj z tym zrobić.

Line 5 / 60

We're moving out in a few minutes.

we are moving out

in a few minutes

my wyruszamy

za kilka minut

Wyruszamy za kilka minut.

Line 6 / 60

We'll be moving all day.

we will be moving

all day

będziemy przemieszczać się

cały dzień

Będziemy w ruchu przez cały dzień.

Line 7 / 60

I've been ordered to take you men with me.

I have been ordered

to take

you men

with me

rozkazano mi

by zabrać

was ludzie

ze sobą

Rozkazano mi zabrać was ze sobą.

Line 8 / 60

I'm told that if you don't come, I can shoot you.

I am told

that

if

you do not come

I can shoot you

powiedziano mi

że

jeśli

wy nie pójdziecie

ja mogę was rozstrzelać

Powiedziano mi, że jeśli nie pójdziecie, mogę was rozstrzelać.

Line 9 / 60

Well, you know I won't do that.

well

you know

I would not do

that

Cóż

wy wiecie

ja bym nie zrobił

tego

No cóż, wiecie, że tego nie zrobię.

Line 10 / 60

Maybe somebody else will, but I won't. So, that's that.

maybe

somebody

else

will

but

I would not

so

that is that

może

ktoś

inny

to zrobi

ale

ja nie zrobię

więc

to jest to

Może ktoś inny, ale nie ja. To tyle.

Line 11 / 60

Here's the situation.

here is

the situation

Tutaj jest

situacja

Oto sytuacja.

Line 12 / 60

The whole reb army is up that road a ways waiting for us.

the whole reb Army

is up

that road

a ways

waiting for us

cała armia buntowników

jest w górę

tej drogi

gdzieś

czekając na nas

Cała armia rebeliantów czeka na nas gdzieś na tej drodze.

Line 13 / 60

So this is no time for an argument.

so

this is

no time

for an argument

więc

to jest

nie czas

na kłótnie

Nie ma czasu na sprzeczki.

Line 14 / 60

I tell you, we could surely use you fellows.

I tell you

we could use

surely

you fellows

ja mówię wam

my moglibyśmy użyć

na pewno

was przyjaciele

Powiem wam, przyjaciele, z pewnością byście się nam przydali.

Line 15 / 60

We're now well below half strength.

we are

now

well below

half strength

my jesteśmy

teraz

dobrze poniżej

połowy sił

Jest nas teraz mniej niż połowa.

Line 16 / 60

Whether you fight or not, that's up to you.

whether

you fight

or not

that is up to you

Czy

wy będziecie walczyć

czy nie

to zależy od was

To czy będziecie walczyć, czy nie, zależy od was.

Line 17 / 60

Whether you come along is…is...well, you're coming.

whether

you come along

is

well

you are coming

czy

wy pójdziecie z nami

jest

cóż

wy idziecie

To czy pójdziecie z nami jest... jest... cóż, idziecie z nami.

Line 18 / 60

You know who we are, what we're doing here.

you know

who

we

are

what

we are doing

here

wy wiecie

kim

my

jesteśmy

co

my robimy

tutaj

Wiecie, kim jesteśmy, co tutaj robimy.

Line 19 / 60

But if you're going to fight alongside us, there's a few things I want you to know.

but

if you are going to fight

alongside us

there is / there are

a few things

I want you to know

ale

jeśli wy będziecie walczyć

z nami

jest

kilka rzeczy

wy musicie wiedzieć

Ale jeśli zamierzacie walczyć razem z nami, jest kilka rzeczy, o których musicie wiedzieć.

Line 20 / 60

This regiment was formed last summer in Maine.

this regiment

was formed

last summer

in Maine

ten pułk

powstał

zeszłego lata

w Maine

Ten pułk powstał ostatniego lata w Maine.

Line 21 / 60

There were a thousand of us then.

there were

a thousand

of us

then

były

tysiące

nas

wtedy

Wtedy były nas tysiące.

Line 22 / 60

There are less than three hundred of us now.

there are

less than

three hundred

of us

now

jest

mniej niż

trzy setki

nas

teraz

Teraz jest nas mniej niż trzystu.

Line 23 / 60

All of us volunteered to fight for the Union, just as you did.

all of us

volunteered

to fight

for the Union

just as

you did

wszyscy z nas

zgłosili się na ochotnika

by walczyć

dla Unii

tak jak

wy to zrobiliście

Wszyscy zgłosiliśmy się na ochotnika, żeby walczyć za Unię, tak samo jak wy.

Line 24 / 60

Some came, mainly because we were bored at home.

some

came

mainly

because

we were bored

at home

niektórzy

przyszli

głównie

ponieważ

byliśmy znudzeni

w domu

Niektórzy przyszli, głównie dlatego, że nudziło nam się w domu.

Line 25 / 60

Thought this looked like it might be fun.

[we] thought

this

looked

like

it might be fun

myśleliśmy

to

wyglądało

jak

może być zabawą

Wydawało nam się, że to może być ciekawe.

Line 26 / 60

Some came because we were ashamed not to.

some

came

because

we were ashamed

not to (come)

niektórzy

przyszli

ponieważ

byliśmy zawstydzeni

nie przyjść

Niektórzy przyszli, ponieważ wstydziliśmy się tego nie zrobić.

Line 27 / 60

Many of us came, because it was the right thing to do.

many of us

came

because

it was

the right thing

to do

wielu z nas

przyszło

ponieważ

to była

właściwa rzecz

do zrobienia

Wielu z nas przyszło, ponieważ tak trzeba.

Line 28 / 60

And all of us have seen men die.

and

all of us

have seen

men die

i

wszyscy z nas

widzieli

jak ludzie umierają

I wszyscy widzieliśmy jak ludzie umierają.

Line 29 / 60

This is a different kind of army.

this is

a different kind

of army

to jest

inny rodzaj

armii

To jest inny rodzaj armii.

Line 30 / 60

If you look back through history, you will see men fighting for pay, for women, for some other kind of loot.

if

you look back

through history

you will see

men fighting

for pay

for women

for some other kind

of loot

jeśli

spojrzycie wstecz

przez historię

wy zobaczycie

ludzi walczących

dla zapłaty

dla kobiet

dla jakiegoś innego rodzaju

zdobyczy

Jeśli spojrzycie na historię, zobaczycie że ludzie walczyli dla pieniędzy, kobiet, dla zdobyczy jeszcze innego rodzaju.

Line 31 / 60

They fight for land, power, because a king leads them, or just because they like killing.

they fight for

land

power

because

a king leads them

or

just because

they like

killing

oni walczą dla

ziemi

władzy

ponieważ

król prowadzi ich

lub

po prostu ponieważ

oni lubią

zabijanie

Walczą dla ziemi, władzy, ponieważ prowadzi ich król albo dlatego, że po prostu lubią zabijać.

Line 32 / 60

We are here for something new.

we are

here

for something new

my jesteśmy

tutaj

dla czegoś nowego

My tu jesteśmy dla czegoś nowego.

Line 33 / 60

This has not happened much in the history of the world.

this has not happened

much

in the history

of the world

to nie zdarzało się

często

w historii

świata

Nieczęsto działo się to w historii świata.

Line 34 / 60

We are an army out to set other men free.

we are

an army

out

to set

other men

free

my jesteśmy

armią

mającą na celu

uczynić

innych ludzi

wolnymi

Jesteśmy armią, która ma wyzwolić innych ludzi.

Line 35 / 60

America should be free ground, all of it.

America

should be

free ground

all of it

Ameryka

powinna być

wolną ziemią

cała

Ameryka powinna być wolną ziemię, cała Ameryka.

Line 36 / 60

Not divided by a line between slave state and free, all the way from here to the Pacific Ocean.

not divided

by a line

between

slave state

and

free

all the way

from here

to the Pacific Ocean

niepodzieloną

przez linię

między

niewolniczym stanem

i

wolnym

całą drogę

stąd

do Oceanu Spokojnego

Bez linii dzielącej kraj na stany wolne i niewolnicze, stąd aż do Oceanu Spokojnego.

Line 37 / 60

No man has to bow.

no man

has (must)

to bow

żaden człowiek

musi

się kłaniać

Żaden człowiek nie musi bić pokłonów.

Line 38 / 60

No man born to royalty.

no man

(is) born

to royalty

żaden człowiek

rodzi się

do królewskości

Żaden nie rodzi się królem.

Line 39 / 60

Here we judge you by what you do, not by who your father was.

here

we judge you

by what

you do

not

by who

your father was

tutaj

my oceniamy was

przez to co

wy zrobiliście

nie

przez kim

wasz ojciec był

Tutaj oceniamy ludzi na podstawie ich czynów, nie tego, kim był ich ojciec.

Line 40 / 60

Here you can be something.

here

you can be

something

tutaj

wy możecie być

czymś

Tutaj możesz być kimś.

Line 41 / 60

Here is the place to build a home.

here is

the place

to build

a home

tutaj jest

miejsce

żeby zbudować

dom

Tutaj możemy zbudować nasz dom.

Line 42 / 60

But it's not the land.

but

it is not

the land

ale

to nie jest

ziemia

Ale nie chodzi o ziemię.

Line 43 / 60

There's always more land.

there is

always

more

land

tam jest

zawsze

więcej

ziemi

Zawsze jest więcej ziemi.

Line 44 / 60

It's the idea that we all have value, you and me.

it is

the idea

that

we all have

value

you

and

me

to jest

idea

że

my wszyscy mamy

wartość

ty

i

ja

Chodzi o ideę, że wszyscy mają znaczenie, ty i ja.

Line 45 / 60

What we're fighting for, in the end, we're fighting for each other.

what

we are fighting for

in the end

we are fighting for

each other

co

my walczymy dla

ostatecznie

my walczymy dla

siebie nawzajem

Tym, o co walczymy tak naprawdę, walczymy o siebie nawzajem.

Line 46 / 60

Sorry.

sorry

przepraszam

Przepraszam.

Line 47 / 60

I didn't mean to preach.

I did not mean

to preach

ja nie zamierzałem

prawić kazań

Nie chciałem prawić kazań.

Line 48 / 60

You go ahead.

you go ahead

wy nie przeszkadzajcie sobie

Nie krępujcie się.

Line 49 / 60

You talk for a while.

you talk

for a while

wy mówcie

przez chwilę

Pomówcie ze sobą przez chwilę.

Line 50 / 60

If you choose to join us and you want your muskets back, you can have them.

if

you choose

to join us

and

you want

your muskets

back

you can have them

jeśli

wy wybierzecie

żeby dołączyć do nas

i

wy chcecie

wasze muszkiety

z powrotem

wy możecie je mieć

Jeśli zdecydujecie do nas dołączyć i chcecie otrzymać z powrotem swoje muszkiety, dostaniecie je.

Line 51 / 60

Nothing more will be said by anybody, anywhere.

nothing

more

will be said

by anybody

anywhere

nic

więcej

będzie powiedziany

przez nikogo

nigdzie

Nic więcej nie zostanie powiedziane przez nikogo, nigdzie.

Line 52 / 60

If you choose not to join us, you can come along under guard.

if

you choose not

to join

us

you can come along

under guard

jeśli

wy wybierzecie nie

dołączać

do nas

możecie pójść z nami

pod strażą

Jeśli zdecydujecie do nas nie dołączać, pójdziecie dalej pod strażą.

Line 53 / 60

When this is over, I'll do what I can to see you get fair treatment, but for now, we're moving out.

when

this is over

I will do

what

I can

to see

you get

fair treatment

but

for now

we are moving out

kiedy

to się skończy

ja zrobie

co

ja mogę

żeby zadbać

wy dostaniecie

sprawiedliwe traktowanie

ale

póki co

my wyruszamy

Kiedy to się skończy, zrobię co w mojej mocy, aby dopilnować, że zostaniecie sprawiedliwie potraktowani, ale póki co, wyruszamy.

Line 54 / 60

Gentlemen, I think if we lose this fight, we lose the war.

gentlemen

I think

if

we lose

this fight

we lose

the war

panowie

ja myślę

jeśli

my przegramy

tę walkę

my przegramy

wojnę

Panowie, myślę że jeśli przegramy tę walkę, przegramy wojnę.

Line 55 / 60

So, if you choose to join us, I'll be personally very grateful.

so

if

you choose

to join

us

I will be

personally

very grateful

więc

jeśli

wy wybierzecie

żeby dołączyć

do nas

ja będę

osobiście

bardzo wdzięczny

A więc jeśli zdecydujecie się do nas dołączyć, będę osobiście bardzo wdzięczny.

Line 56 / 60

Colonel, sir, it's a fine morning.

colonel

sir

it is

a fine morning

Pułkowniku

panie

to jest

ładny poranek

Panie pułkowniku, ładny mamy poranek.

Line 57 / 60

Captain Spear, are we ready?

Captain Spear

are we ready

Kapitanie Spear

czy jesteśmy gotowi

Kapitanie Spear, jesteśmy gotowi?

Line 58 / 60

Sir, that we are.

sir

that

we are (ready)

panie

to

jesteśmy

Owszem, proszę pana.

Line 59 / 60

Well, then let's move out.

well

then

let us

move out

cóż

wtedy

pozwól nam

wyruszyć

W takim razie wyruszajmy.

Line 60 / 60

Twentieth Maine! Forward! March!

twentieth

Maine

forward

march

Dwudziesty

Maine

naprzód

marsz

Dwudziesty Maine! Naprzód! Marsz!