Polish flag

Mówię po polsku i chcę uczyć się angielskiego.

US flag

Colonel Chamberlain is briefed by his commander. (Gettysburg, 1863)

Pułkownik Chamberlain słucha odprawy swojego dowódcy. (Gettysburg, 1863)

Battle of Little Round top

Kliknij tutaj by obejrzeć wideo.

Kliknij tutaj, aby odsłuchać całą lekcję.

Line 1 / 12

Your regiment is to the left of this point.

your regiment

is (located)

to the left

of this point

twój pułk

jest (położony)

na lewo

od tego punktu

Wasz pułk znajduje się na lewo od tego miejsca.

Line 2 / 12

Colonel, sir, you're the end of the line.

Colonel

sir

you are

the end

of the line

Pułkowniku

pan

ty jesteś

koniec

linii

Panie pułkowniku, jest pan na końcu formacji.

Line 3 / 12

You are the extreme left of the Union army.

you are

the extreme left (military unit or end)

of the Union Army

ty jesteś

krańcowym lewym (oddziałem wojskowym)

armii Unii

Stanowi pan lewe skrzydło armii Unii.

Line 4 / 12

Understood?

understood

zrozumiano

Zrozumiano?

Line 5 / 12

The line runs all the way from here back to Cemetery Hill, but it ends here.

the line

runs

all the way

from here

back to Cemetery Hill

but

it ends

here

linia

biegnie

całą drogę

od tutaj

z powrotem do Cemetery Hill (Wzgórze Cmentarne)

ale

to kończy się

tutaj

Formacja biegnie z tego miejsca aż do Cemetery Hill, ale kończy się właśnie tutaj.

Line 6 / 12

Understood.

Understood

Zrozumiano

Tak jest.

Line 7 / 12

You can't withdraw under any condition.

you cannot withdraw

under any condition

wy nie możecie wycofać się

pod żadnym warunkiem

Pod żadnym pozorem nie możecie się wycofać.

Line 8 / 12

If you go, this line will be flanked.

if you go

this line

will be flanked

jeśli wy pójdziecie

ta linia

zostanie oflankowana

Jeśli odstąpicie, formacja zostanie wzięta z flanki.

Line 9 / 12

If you go, the enemy will sweep up over the hillside and take this entire army from the rear.

if you go

the enemy

will sweep up

over the hillside

and

take

this entire army

from the rear

jeśli wy pójdziecie

nieprzyjaciel

zagarnie

wzgórze

i

weźmie

tę całą armię

od tyłu

Jeśli odstąpicie, nieprzyjaciel zdobędzie zbocze i zaatakuje całą armię od tyłu.

Line 10 / 12

You must defend this place to the last.

you must defend

this place

to the last

musicie bronić

to miejsce

do ostatniego

Musicie bronić to miejsce do ostatniego człowieka.

Line 11 / 12

Yes, sir.

yes

sir

tak

proszę pana

Tak jest.

Line 12 / 12

Now we'll see how professors fight.

now

we shall see

how

professors fight

teraz

my zobaczymy

jak

nauczyciele walczą

Teraz przekonamy się, jak walczą nauczyciele.