Polish flag

Mówię po polsku i chcę uczyć się angielskiego.

US flag

Introduction to the movie "Gettysburg", crucial battle of the American Civil War (1861-1865)

Wstęp do filmu „Gettysburg”, który opowiada o rozstrzygającej dla wojny secesyjnej (1861-1865) bitwie

Battle of Gettysburg

Kliknij tutaj by obejrzeć wideo

Kliknij tutaj, aby odsłuchać całą lekcję

Line 1 / 7

In June 1863, after more than two years of bloody conflict, the Confederate Army of Northern Virginia, Robert E. Lee commanding, slips across the Potomac [River] to begin the invasion of the North.

in June

1863

after

more than two years

of bloody conflict

the Confederate Army

of Northern Virginia

Robert E. Lee commanding

slips

across the Potomac [River]

to begin

the invasion

of the North

W czerwcu

1863

po

więcej niż dwóch latach

krwawego konfliktu

konfederacka Armia

Północnej Wirginii

Robert E. Lee dowodzi

przemyka

przez rzekę Potomak

rozpoczęcia

inwazji

Północy

W czerwcu 1863 roku, po ponad dwóch latach krwawego konfliktu, konfederacka Armia Północnej Wirginii, dowodzona przez Roberta E. Lee, potajemnie przeprawia się przez rzekę Potomak, żeby rozpocząć inwazję na Północ.

Line 2 / 7

It is an army of 70,000 men.

it

is

an army

of seventy thousand men

to

jest

armia

siedemdziesięciu tysięcy ludzi

To armia w sile 70 000 ludzi.

Line 3 / 7

They move slowly behind the Blue Ridge using the mountains to screen their movements.

they move

slowly

behind the Blue Ridge [Mountains]

using

the mountains

to screen

their movements

oni poruszają się

powoli

za Pasmem Błękitnym

wykorzystując

góry

żeby osłonić

ich ruch

Poruszają się powoli za Pasmem Błękitnym, wykorzystując góry, żeby osłonić swój ruch.

Line 4 / 7

Their main objective is to draw the Union Army out into the open, where it can be destroyed.

their main objective

is

to draw

the Union Army

out

into the open

where

it can be destroyed

ich głównym celem

jest

wyciągnąć

Armię Unii

na zewnątrz

na otwarty teren

gdzie

ona może być zniszczona

Ich głównym celem jest wywabienie Armii Unii na otwarty teren, gdzie będzie mogła zostać zniszczona.

Line 5 / 7

Late in June, the Union Army of the Potomac, 80,000 men, turns north from Virginia to begin the great pursuit up the narrow roads across Maryland and into Pennsylvania.

late in June

the Union Army

of the Potomac [River]

eighty thousand men

turns

north

from Virginia

to begin

the great pursuit

up the narrow roads

across Maryland

and

into Pennsylvania

pod koniec czerwca

Armia Unii

rzeki Potomak

osiemdziesiąt tysiecy ludzi

kieruje się na

północ

od Wirginii

żeby zacząć

wielki pościg

w górę wąskich dróg

przez Maryland

i

do Pensylwanii

Pod koniec czerwca należąca do Unii Armia Potomaku, licząca 80 000 ludzi, rusza na północ od Wirginii, rozpoczynając wielki pościg wąskimi drogami przez stan Maryland, i dociera do Pensylwanii.

Line 6 / 7

General Lee knows that a letter has been prepared by the Southern government, a letter which offers peace.

General Lee

knows

that

a letter has been prepared

by the Southern government

a letter

which

offers

peace

Generał Lee

wie

że

list został przygotowany

przez rząd Południa

list

który

proponuje

pokój

Generał Lee wie, że rząd Południa napisał list z propozycją zawarcia pokoju.

Line 7 / 7

It is to be placed on the desk of Abraham Lincoln, President of the United States, the day after Lee has destroyed the Army of the Potomac somewhere north of Washington.

it is to be placed

on the desk

of Abraham Lincoln

president

of the United States

the day

after

Lee

has destroyed

the army

of the Potomac

somewhere

north

of Washington

to ma zostać umieszczone

na biurku

Abrahama Lincolna

prezydenta

Stanów Zjednoczonych

dzień

po

Lee

zniszczył

Armię

Potomaku

gdzieś

północ

od Waszyngtonu

List ma zostać umieszczony na biurku Abrahama Lincolna, prezydenta Stanów Zjednoczonych, dzień po tym jak Lee zniszczy Armię Potomaku gdzieś na północ od Waszyngtonu.